Ten Je Cytaty

Ten Je Cytaty: Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski


najnieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Ten Je Cytaty: Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski


nieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Ten Je Cytaty: Ten, kto więcej grzeszy, i ten, kto mniej greszy, są równie dalecy od dobrego postępowania. -Zenon z Kition


ten-kto-więcej-grzeszy-i-ten-kto-mniej-greszy-są-równie-dalecy-od-dobrego-postępowania
Ten Je Cytaty: Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


większe-zwycięstwo-osiągnie-ten-kto-sobie-wroga-zjedna-ż-ten-kto-go-zniszczy
Ten Je Cytaty: Nie ten umiera co właśnie umiera Lecz ten, co żyjąc w mar­twej kroczy chwale. -Jacek Kaczmarski


nie-ten-umiera-co właśnie-umiera-lecz-ten-co żyjąc-w mar­twej-kroczy-chwale
Ten Je Cytaty: Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka


nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Ten Je Cytaty: Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie. -Seneka


ubogi-jest-nie-ten-kto-ło-posiada-ale-ten-kto-więcej-pragnie
Ten Je Cytaty: Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt


odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Ten Je Cytaty: Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co stworzył oko!? Ps 94,9 -Biblia


nie-usłyszeć-ten-który-ucho-wszczepił-nie-widzieć-ten-co-stworzył-oko-ps-949
Ten Je Cytaty: Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. -Platon


miarą-mowy-nie-jest-ten-który-mówi-lecz-ten-który-słucha
Ten Je Cytaty: Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami. -Karl Rahner


bóg-może-uczynić-w-naszym-kierunku-tysiąc-kroków-ale-ten-jeden-w-jego-kierunku-ten-musimy-zrobić-sami
Ten Je Cytaty: Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach. -Autor nieznany


od­ważny-to nie ten-kto ę-nie boi-ale-ten-który-wie-że is­tnieją-rzeczy-ważniej­sze-ż-strach
Ten Je Cytaty: Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy. -Ewa Glińska


dobry-komplement-to-nie-ten-który-słodki-lecz-ten-który-prawdziwy
Ten Je Cytaty: Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie. -Herman Hesse


wygrywa-zawsze-ten-kto-kocha-nie-ten-kto-więcej-wie
Ten Je Cytaty: Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. -Jan Paweł II


bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-lecz-ten-kto-daje
Ten Je Cytaty: I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, / I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył. -Ignacy Krasicki


i-ten-winien-co-kijem-bezpieczeństwo-mierzył-i-ten-co-bezpieczeństwo-głupiemu-powierzył
Ten Je Cytaty: W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie. -Janet Fitch


Ten Je Cytaty: Oryginalnym pisarzem nie jest ten, który nikogo nie naśladuje, ale ten, którego nikt nie potrafi naśladować. -Francois Chateaubriand


oryginalnym-pisarzem-nie-jest-ten-który-nikogo-nie-naśladuje-ale-ten-którego-nikt-nie-potrafi-naśladować