Ten Nig­dy Cytaty

Ten Nig­dy Cytaty: Kto słowom ser­ca wie­rzy, ten nig­dy nie zginie. -Emil Zegadłowicz


kto-słowom-ser­ca-wie­rzy-ten-nig­dy-nie zginie
Ten Nig­dy Cytaty: Jes­teś jak cho­les­te­rol... nig­dy nie wiem kiedy ten dobry... -Papużka


jes­teś-jak cho­­te­rol-nig­dy nie wiem-kiedy-ten-dobry
Ten Nig­dy Cytaty: Kto sam się pochy­la, ten in­nych nig­dy wyp­rosto­wać nie zdoła. -Mencjusz


kto-sam ę-pochy­-ten-in­nych-nig­dy-wyp­rosto­wać-nie zdoła
Ten Nig­dy Cytaty: Ten wróg zaw­sze naj­straszniej­szy, które­go nig­dzie spos­trzec nie można. -Wincenty Lutosławski


ten-wróg-zaw­sze-naj­straszniej­szy-które­go-nig­dzie-spos­trzec-nie można
Ten Nig­dy Cytaty: Kto nap­rawdę kocha, pra­wie nig­dy nie poz­na, kiedy ten dru­gi przes­tał kochać. -François de La Rochefoucauld


kto-nap­rawdę-kocha-pra­wie-nig­dy-nie poz­na-kiedy-ten-dru­gi-przes­ł-kochać
Ten Nig­dy Cytaty: Nig­dy nie wątpi ten tyl­ko, kto nic nie wie. -Cyceron


nig­dy-nie wątpi-ten-tyl­ko-kto-nic-nie wie
Ten Nig­dy Cytaty: Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii. -Andre Malraux


kto ę-boi-zro­bić-błąd-ten-nig­dy-nie będzie-ro­bić-historii
Ten Nig­dy Cytaty: `Nig­dy nie poz­wa­laj wrócić fa­ceto­wi bo nie wiesz kiedy ten s*ur­wiel zmieni zamki. -bluecaffe


`nig­dy-nie poz­wa­laj-wróć-fa­ceto­wi-bo nie wiesz-kiedy-ten-sur­wiel-zmieni-zamki
Ten Nig­dy Cytaty: Ten żal, gdy nig­dy mu nie po­wie­działaś o swoich uczu­ciach.. a te­raz widzisz go z inną na swo­jej ulu­bionej ław­ce w pob­liskim parku.. -bluecaffe


ten-żal-gdy-nig­dy-mu nie po­wie­działaś-o swoich-uczu­ciach-a te­raz-widzisz-go z inną-na swo­jej-ulu­bionej-ław­
Ten Nig­dy Cytaty: Ten, kto nig­dy nie doświad­czył pub­liczne­go upo­korze­nia, naj­praw­do­podob­niej sam jest je­go sprawcą. / z mo­jego mob­lo, 28.08.2012  -watchingmefall


ten-kto-nig­dy-nie doświad­czył-pub­liczne­go-upo­korze­nia-naj­praw­do­podob­niej-sam-jest ­go-sprawcą- z mo­jego-mob­lo
Ten Nig­dy Cytaty: Nig­dy, nig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera, lecz i w ogień włożona, do kości przywiera. -Jan Kochanowski


nig­dy-nig­dy-praw­dzi­wa-miłość-nie umiera-lecz-i w ogień-włożona-do koś-przywiera
Ten Nig­dy Cytaty: Kto nie jest w sta­nie kochać i twier­dzi, że nig­dy się nie my­li, ten poz­wo­lił się już pogrzebać. -Johann Wolfgang Goethe


kto-nie jest w sta­nie-kochać-i twier­dzi-że nig­dy ę-nie my­li-ten-poz­wo­lił ę-już-pogrzebać
Ten Nig­dy Cytaty: Do Ciebie ten list i o miłości tam piszę. By móc być przy tobie, aleją tęskno­ty śpieszę. Codzien­nie czekając na zna­ki od Ciebie, że kochasz i prag­niesz i nig­dy nie odejdziesz. -chocolat122


do ciebie-ten-list-i-o miłoś-tam-piszę-by-móc-być-przy-tobie-aleją-tęskno­ty-śpieszę-codzien­nie-czekając-na-zna­ki-od ciebie-że
Ten Nig­dy Cytaty: Nikt nie jest war­ty Twoich łez, a ten, który jest ich wart, nig­dy Cię do ich nie doprowadzi. -Autor nieznany


nikt-nie jest war­ty-twoich-łez-a ten-który-jest ich-wart-nig­dy-cię-do ich-nie doprowadzi
Ten Nig­dy Cytaty: Jeżeli nie możesz zna­leźć w życiu swo­jej


jeżeli-nie możesz-zna­źć-w życiu-swo­jej-dru­giej-połowy-nig­dy-nie po­gar­dzaj-drob­niej­szy­mi-ułam­ka­mi-a może-uda- ę
Ten Nig­dy Cytaty: Na py­tanie, czy nig­dy z ni­kim nie będziesz, może od­po­wiadać mąż py­tany o żonę lub o kochan­ka. W po­lity­ce słowo


na py­tanie-czy-nig­dy-z ­kim-nie będziesz-może-od­po­wiadać-mąż-py­tany-o żonę-lub-o kochan­ka-w po­lity­-słowo-nig­dy
Ten Nig­dy Cytaty: I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic. -respirer


i tak-nig­dy-nig­dy-nie zro­zumiesz-jak to jest mieć-wszys­tko-i nie po­siadać-nic
Ten Nig­dy Cytaty: Płyń z prądem, przy­jacielu, i gdy Cię będzie uno­sił, le­ciut­ko mu po­magaj, omi­jaj ra­fy, wal­cz z mro­kiem i nig­dy, nig­dy się nie poddawaj. -Winston Groom


płyń-z prądem-przy­jacielu-i gdy-cię-będzie-uno­ł-­ciut­ko-mu po­magaj-omi­jaj-ra­fy-wal­cz-z mro­kiem-i nig­dy-nig­dy ę