Ten Prosty Fakt Cytaty

Ten Prosty Fakt Cytaty: Nikt nigdy nie wyrzekł się Boga na łożu śmierci; ten prosty fakt stanowi najlepszy argument w sporach z ateistami. -Hannah More


nikt-nigdy-nie-wyrzekł-ę-boga-na-łożu-śmierci-ten-prosty-fakt-stanowi-najlepszy-argument-w-sporach-z-ateistami
Ten Prosty Fakt Cytaty: Kobieta jest mądrzejsza od mężczyzny, ale najwięcej rozumu musi zużyć na to, by ukryć ten fakt. -Mary McCarthy


kobieta-jest-mądrzejsza-od-mężczyzny-ale-najwięcej-rozumu-musi-zużyć-na-to-by-ukryć-ten-fakt
Ten Prosty Fakt Cytaty: Ko­bieta jest mądrzej­sza od mężczyz­ny, ale naj­więcej ro­zumu mu­si zużyć, aby uk­ryć ten fakt. -Mary McCarthy


ko­bieta-jest mądrzej­sza-od mężczyz­ny-ale-naj­więcej-ro­zumu-mu­-zużyć-aby uk­ryć-ten-fakt
Ten Prosty Fakt Cytaty: I rzekł człek do Wszechświata:


i-rzekł-człek-do-wszechświata-panie-ja-istnieję-jednakże-odparł-wszechświat-ten-fakt-nie-wkłada-na-mnie-żadnych-zobowiązań
Ten Prosty Fakt Cytaty: Kiedy sa­mobójstwo jest w modzie, przy­bywa sa­mobójców – ten fakt uka­zuje naj­wy­raźniej całą głupotę mo­dy i po­dej­rza­ny jej urok. Człowiek prag­nie być mod­ny na­wet za cenę swe­go życia. -Hagiwara Sakutaro


Ten Prosty Fakt Cytaty: Przed­miot jest prosty. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Ten Prosty Fakt Cytaty: Język prawdy jest z natury prosty. -Eurypides


język-prawdy-jest-z-natury-prosty
Ten Prosty Fakt Cytaty: Język praw­dy jest z na­tury prosty. -Eurypides


język-praw­dy-jest z na­tury-prosty
Ten Prosty Fakt Cytaty: Jedynie wielka dusza waży się na styl prosty. -Henri Stendhal


jedynie-wielka-dusza-waży-ę-na-styl-prosty
Ten Prosty Fakt Cytaty: Je­dynie wiel­ka dusza waży się na styl prosty. -Stendhal (Henri Beyle)


Ten Prosty Fakt Cytaty: Mam nadzwyczaj prosty smak: zawsze zadowala mnie to, co najlepsze. -Anonim


mam-nadzwyczaj-prosty-smak-zawsze-zadowala-mnie-to-co-najlepsze
Ten Prosty Fakt Cytaty: Największą sztuką jest przekazać sprawy trudne w sposób ciekawy i prosty. -Grzegorz Rogala


największą-sztuką-jest-przekazać-sprawy-trudne-w-sposób-ciekawy-i-prosty
Ten Prosty Fakt Cytaty: W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło jeszcze pozostała mu wierną – ziemia, prosty człowiek i Bóg. -Bolesław Prus


w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
Ten Prosty Fakt Cytaty: W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło, jeszcze pozostała mu wierną - ziemia, prosty człowiek i Bóg. -Bolesław Prus


w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
Ten Prosty Fakt Cytaty: Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jak by się zdawał. -Tadeusz Żeleński - Boy


Życie-ludzkie-na-pozór-to-zwykły-kawał-lecz-on-nie-jest-tak-prosty-jak-by-ę-zdawał
Ten Prosty Fakt Cytaty: Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić. -Henri Bordeaux


Życie-nie-musi-obfitować-w-wielkie-wydarzenia-codzienny-obowiązek-prosty-i-niepozorny-wystarczy-aby-upiększyć-i-uszlachetnić
Ten Prosty Fakt Cytaty: Aby czuć się wolnym istnieje prosty sposób: nie szarpać i nie napinać smyczy. -Hans Krailsheimer


aby-czuć-ę-wolnym-istnieje-prosty-sposób-nie-szarpać-i-nie-napinać-smyczy
Ten Prosty Fakt Cytaty: Zaz­droszczą ci po pros­tu te­go, że jes­teś szczęśli­wym człowiekiem. Zaz­droszczą ci te­go, że ty im nie zaz­drościsz. Jedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czej egzys­ten­cji jest fakt, że niektórzy ludzie nie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mym życiem, ale ra­dość znaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niach innych. -Dean Ray Koontz