Ten Rodzaj Cytaty

Ten Rodzaj Cytaty: De­gene­rat społeczny zasługu­je na ten sam rodzaj es­ty­my co naj­wyższy urzędnik lub papież. -Walenty


de­gene­rat-społeczny-zasługu­-na ten-sam-rodzaj-es­ty­my-co naj­wyższy-urzędnik-lub-papież
Ten Rodzaj Cytaty: Nie wart miłośc ten,co ser­ce twe chłodem mro­zi do kości.Ten, który w tłumie, czu­le objąć nie umie. I chodzbys dusze sprze­dała diabłowi, on i tak nic nie zro­bi. Egois­ci je­dej rodzaj miłości wynzają-siebie sa­mego kochać tyl­ko potrafią!  -kate-em


Ten Rodzaj Cytaty: Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością. -Roger Brat


modlitwa-nigdy-nie-będzie-przeżytkiem-jest-to-bowiem-ten-rodzaj-nawiązywania-łącznoś-który-nie-jest-naszą-własnośą
Ten Rodzaj Cytaty: Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością. -Matka Teresa z Kalkuty


Ten Rodzaj Cytaty: Is­tnieje ta­ki rodzaj szczęścia, który po­lega głównie na zna­lezieniu się w od­po­wied­nim miej­scu we właści­wym cza­sie, rodzaj nat­chnienia, który pod­po­wiada tyl­ko, jak zro­bić właściwą rzecz w od­po­wied­ni sposób, i to wszys­tko przychodzi je­dynie wte­dy, gdy oczyszcza­my ser­ce z am­bicji, celów i planów, kiedy pod­da­jemy się bez reszty te­mu szczęśli­wemu, opat­rznościowe­mu momentowi. -Gregory David Roberts


Ten Rodzaj Cytaty: Rodzaj spoufalenia: z głupotą na


Ten Rodzaj Cytaty: Strach - to rodzaj fantazji. -Sławomir Trocki


Ten Rodzaj Cytaty: Rodzaj wygodnictwa: w papuciach na cokół. -Zbigniew Waydyk


rodzaj-wygodnictwa-w-papuciach-na-cokół
Ten Rodzaj Cytaty: Miłość to rodzaj służby wojskowej. -Owidiusz


miłość-to-rodzaj-służby-wojskowej
Ten Rodzaj Cytaty: Rodzaj zatrudnienia: na etatach nieróbstwa. -Zbigniew Waydyk


rodzaj-zatrudnienia-na-etatach-nieróbstwa
Ten Rodzaj Cytaty: Zmiana po­gody to rodzaj podróży. -Piotr Szreniawski


Ten Rodzaj Cytaty: Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego.. -Zofia Loren


sukces-to-rodzaj-snu-to-coś-przemijającego
Ten Rodzaj Cytaty: Dyskretny rodzaj dezaprobaty: gwizdanie na milcząco. -Zbigniew Waydyk


dyskretny-rodzaj-dezaprobaty-gwizdanie-na-milcząco
Ten Rodzaj Cytaty: Pruderia to rodzaj skąpstwa i to najgorszy ze wszystkich. -Stendhal


pruderia-to-rodzaj-skąpstwa-i-to-najgorszy-ze-wszystkich
Ten Rodzaj Cytaty: Pruderia jest to rodzaj skąpstwa najgorszy ze wszystkich. -Henri Stendhal


pruderia-jest-to-rodzaj-skąpstwa-najgorszy-ze-wszystkich
Ten Rodzaj Cytaty: Dusza to rodzaj og­nia, który ożywia ciało. -Demokryt


dusza-to rodzaj-og­nia-który-ożywia-ciało
Ten Rodzaj Cytaty: Utonąć na dnie kieliszka, to także rodzaj samobójstwa. -Leonard Drzewiecki


utonąć-na dnie-kieliszka-to także-rodzaj-samobójstwa
Ten Rodzaj Cytaty: Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy. -Magdalena Samozwaniec


dobra-książka-to-rodzaj-alkoholu-też-idzie-do-głowy