Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty

Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Kto Kos­mos poz­na­je, ten w Kos­mo­sie ginie. -Stanisław Lem


kto-kos­mos-poz­na­-ten-w kos­mo­sie-ginie
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Kos­me­tyka - to nauka o kos­mo­sie kobiety. -Karl Kraus


kos­me­tyka- to nauka-o kos­mo­sie-kobiety
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. -Fryderyk Chopin


najdziwniejszym-z-ludzi-jest-geniusz-ten-tak-daleko-w-przyszłość-wybiega-że-ginie-z-oczu-ludzi-z-nim-żyjących-a-nie-wiadomo-które-pokolenie
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Chłód sa­motości mnie ja­koś tak ogarnął. Sa­ma so­bie jestem. I chy­ba nie byłoby mi zimniej, gdy­bym stała na­go na Syberii. Czuję się jak liść, opadły z klo­nowe­go drzewa. Ja­koś w środ­ku listopada. Drżę. -darkpassionplay


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie.I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą.To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką.Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi,ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze.To chy­ba ja­koś tak...nie umiem pi­sać o miłości. -Marek Hłasko


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: po­wie­działa -slam - ja nie przyszedłem śred­nio mi z poezją ja­koś jej nie toleruję ja­koś jej nie lubię choć kochałem kiedyś kobietę o dziw­nym imieniu i mówiła do mnie wierszem słyszeć ją- led­wo słyszałem z gwiaz­da­mi miała słowa miękkie jak szczeniaczki z ko­gutem twar­de jak kos­tki brukowe a my łącznie - jak szczeniaczki z 6 piętra na bru­kową kostkę  -annacatherina


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa. -Fryderyk Chopin


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Kiedy Stwórca składał ten świat, miał mnóstwo zna­komi­tych po­mysłów, jed­nak uczy­nienie go zro­zumiałym ja­koś nie przyszło mu do głowy. -Terry Pratchett


kiedy-stwórca-składał-ten-świat-miał-mnóstwo-zna­komi­tych-po­mysłów-jed­nak-uczy­nienie-go zro­zumiałym-ja­koś-nie przyszło
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie. -Andrzej Strug


myśl-rodzi-ę-w-samotnoś-ginie-w-tłumie
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: W naturze W na­turze nic nie ginie, wiep­rz prędzej czy później podłoży Ci świnię. Na urzędników UP Bez­ro­bot­nym pracę oferują. Jak już wszys­tkich zatrudnią, sa­mi się za­rejes­trują. Li­terac­ko II Chciałabym zos­tać hra­biną Mon­te Christo Bo Ed­mond Dan­tes bo­gaty przecież, ale ten fra­jer ciągle kocha tą swoją Mercedes! ;)  -eskimoska86


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Ponosząc klęskę, głupota nie ginie, lecz wycofuje się na z góry upatrzone pozycje. -Krecia Pataczkówna


ponosząc-klęskę-głupota-nie-ginie-lecz-wycofuje-ę-na-z-góry-upatrzone-pozycje
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: W sporach ginie Prawda. -Lew Tołstoj


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Próżno się chełpisz z siły płci swojej - jesteśmy szaleńsi, wierniej si w swych upodobaniach, łatwiej się powodujemy żądzą i niestałością. Miłość zużywa się i ginie prędzej w naszej niż kobiecej wyobraźni. -Anonim


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Wielka nienawiść łatwo nie ginie. -Ezop


wielka-nienawiść-łatwo-nie-ginie
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Czas nie tyle ginie, co wsiąka. -Krecia Pataczkówna


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki. -Pablo Ruiz Picasso


is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: W ucieczce zawsze ginie więcej żołnierzy niż w walce. -Selma Lagerlof


w-ucieczce-zawsze-ginie-więcej-żołnierzy-ż-w-walce
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Nic w przyrodzie nie ginie, jedynie spełnione nadzieje. -Stanisław Jerzy Lec


nic-w-przyrodzie-nie-ginie-jedynie-spełnione-nadzieje