Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty

Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: W ucieczce ginie zawsze więcej żołnierzy niż w walce. -Selma Lagerlof


w-ucieczce-ginie-zawsze-więcej-żołnierzy-ż-w-walce
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Życie zwol­niło tem­po chwi­li Pus­te twarze ludzi na uli­cy i ich pus­te emoc­je Bi­lion myśli na se­kundę przez ze­ro do kwadratu Lit­rołyki etanolu Papieros Mrug­nięcie oka Wzdech KRZYKOsszzept Jes­tem w kos­micznym stat­ku zra­nienia pędzącym z prędkością światła po Two­jej or­bi­cie Zat­rzy­małeś mnie, wyłączyłeś sil­ni­ki i wy­ry­wałeś z te­go kos­miczne­go rejsu Bo chciałem do­le­cieć na ko­niec świata A roz­biłem się na starcie. -Avantdeces


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: /zag­woz­dka/ Układ kos­tny u człowieka, to ar­cydzieło. 206 kości, śred­nia wa­ga to 12kg u mężczyz­ny, 10 u kobiety. Os­tatnie żeb­ro, to je­dyna kość u człowieka która po wyjęciu - odrasta. wy­powiedź nieautoryzowana nie sprawdzałem nie będę po­lemi­zował na ten te­mat z Bo­giem :P   -wdech


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Wraz z pospolitą rzeczą i własna korzyść każdego przepada i ginie. -Francois Rabelais


wraz-z-pospolitą-rzeczą-i-własna-korzyść-każdego-przepada-i-ginie
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Reolucja Francuska zaczyna się ciąż na noo, bo ciąż mamy do czynienie z jedną i tą samą reolucją. W miarę jak posuamy się przed siebie, jej finał oddala się i ginie w mroku. -Anonim


reolucja-francuska-zaczyna-ę-ąż-na-noo-bo-ąż-mamy-do-czynienie-z-jedną-i-tą-samą-reolucją-w-miarę-jak-posuamy-ę-przed-siebie-jej-finał
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Pre­zydent Mabutu Pew­ne af­ry­kańskie państwo Z te­go słynie Że co chwila Ktoś tam ginie Z te­go też wy­nika : Że Mo­butu przejął władzę Po przedziw­nej śmierci Poprzednika A kto w Śmier­ci tej Zbrod­nię odnajduje Te­go zaraz Też brakuje Za Ma­butu rządzą męty Mnożą się łajdactwa Bru­dy, zbrodnie Biurok­racja i przekręty Te­lewiz­ja jed­nak prezentuje Jak Ma­butu kraj buduje Więc go lu­bią Afrykanie Cho­ciaż słychać narzekanie Z te­go wniosek tu wynika Że Murzy­nom ten Mabutu To naj­wyższy poziom Poczci­wego polityka  -RozaR


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Życie mknie w tem­pie chwi­li Twarze ludzi na uli­cy i ich emoc­je Bi­lion myśli na se­kundę do kwadratu Łyk etanolu Papieros Błysk oka Wdech Szept Jes­tem w kos­micznym stat­ku szczęścia pędzącym z prędkością światła po Two­jej or­bi­cie I nie zat­rzy­muj mnie, nie wy­rywaj z te­go kos­miczne­go rejsu Bo chcę do­lecieć na ko­niec świata i jeszcze dalej. -Avantdeces


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Zos­tałem za­pyta­ny


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Egoista ginie najszybciej. On żyje tylko w sobie i dla siebie. Wykoślawić jego


egoista-ginie-najszybciej-on-żyje-tylko-w-sobie-i-dla-siebie-wykoślawić-jego-ja-a-nie-po-co-żyć
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: gryzą się style ach zi­mowe motyle kos­tnieją tyle  -Cykam


gryzą ę-style-ach-zi­mowe-motyle-kos­tnieją-tyle 
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć. -Albert Schweitzer


Żaden-promień-słońca-nie-ginie-lecz-zieleń-którą-on-budzi-potrzebuje-czasu-aby-wzrosnąć
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Jeśli nie pa­miętasz już czasów, kiedyś ja­koś się miał, spójrz za siebie. Może za­podział ci się ogon. -Alan Alexander Milne


jeśli-nie pa­miętasz-już-czasów-kiedyś-ja­koś ę-miał-spójrz-za siebie-może za­podział- ę-ogon
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Nie ginie się od żadnej nieszczęśliwej miłości. Nieszczęśliwa miłość jest dobrą podstawą. W nieszczęśliwej miłości podobamy się sobie. Ale ja ginę dlatego, że całe moje upodobanie w sobie tak beznadziejnie wzięło w łeb. -Tomasz Mann


Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Ja­koś tak mamy Ja­kość prze­kona­ni mieć Kocha­my się w niej K.A.Sz. 04.09.2015r. -Cris


ja­koś-tak-mamy-ja­kość-prze­kona­-mieć-kocha­my ę-w niej-kasz-04092015r
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną. -George Bernard Shaw


jedynym-pięknem-w-sztuce-jest-życie-ludzkie-sztuka-rośnie-kiedy-rosną-ludzie-i-ginie-gdy-oni-giną
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie. -Wolter


z-książkami-jest-tak-jak-z-ludźmi-bardzo-niewielu-dla-nas-ogromne-znaczenie-reszta-po-prostu-ginie-w-tłumie
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Stoimy po kos­tki w bag­nie kłam­stw,dławi­my się własną słabością, to­pimy w odmętach nałogu.. Da­jemy pochłonąć się rzeczywistości... -starry night


stoimy-po kos­tki-w bag­nie-kłam­stwdławi­my ę-własną-słabośą-to­pimy-w odmętach-nałogu-da­jemy pochłonąć ę
Ten W kos­mo­sie Ginie Cytaty: Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie. -Stanisław Lem


kto-wyob­raźą-wo­juje-w wyob­raź-ginie