Ten Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ten Cytaty: Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie! -Sebastian Szymański
Ten Cytaty: Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma. -A. Karr
każdy-człowiek-trzy-charaktery-ten-który-ukazuje-ten-który-i-ten-w-który-wierzy-że
Ten Cytaty: Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem. -Marek Aureliusz
Ten Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Ten Cytaty: Nie ten głupi, kto źle sądzi, ale ten, co go sędzią zrobił. -Aleksander Fredro
nie-ten-głupi-kto-ź-sądzi-ale-ten-co-go-sędzią-zrobił
Ten Cytaty: Ten, kto nie ma poczucia doskonałości, ten zadowala się spokojną przeciętnością. -Paul Cezanne
ten-kto-nie-poczucia-doskonałoś-ten-zadowala-ę-spokojną-przeciętnośą
Ten Cytaty: Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim. -Edyta Stein
ten-kto-nakłada-na-nas-krzyż-umie-ten-ężar-uczynić-słodkim-i-lekkim
Ten Cytaty: Niech się wstydzi ten co ro­bi, nie ten co widzi. -Kazik Staszewski
niech ę-wstydzi-ten-co ro­bi-nie ten-co widzi
Ten Cytaty: I. (U/Wy)stawka Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa sko­pał chłopa z Legionowa ten go w dup­sko bach... / ten go w oko ciach... | na as­falcie wys­tawka zębowa II. Cienie i blaski Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa chlapnął chłopa z Legionowa ten go bor­do bach... / ten go różem ciach... | je­den dru­giego cieniem pomalował 21ma­ja 2013  -Papużka
Ten Cytaty: Ten, kto wra­ca, jest zaw­sze kimś in­nym niż ten, który odszedł. -Leena Krohn
ten-kto-wra­ca-jest zaw­sze-kimś-in­nym-ż-ten-który-odszedł
Ten Cytaty: I ten co obmawia i ten co słucha obmowy źle czyni, jeden grzeszy językiem, drugi uszami. -Klementyna Hoffmanowa
i-ten-co-obmawia-i-ten-co-słucha-obmowy-ź-czyni-jeden-grzeszy-językiem-drugi-uszami
Ten Cytaty: Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach. -Irysowa
sil­niej­szy-jest ten-kto-zbiera-podziw-ż-ten-co sieje-strach
Ten Cytaty: Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. -Michał Anioł
miłość-jest-skrzydłem-które-ten-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego
Ten Cytaty: Ten zwycięża - choćby był powalony i zdeptany - kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. -Stefan Wyszyński kard
ten-zwycięża-choćby-był-powalony-i-zdeptany-kto-miłuje-a-nie-ten-który-w-nienawiś-depcze
Ten Cytaty: ten, przez które­go nie dam rady... ten , który zniszczył i życie... po co mi to było? bied­ne mo­je serce... -ta
ten-przez-które­go-nie dam-rady-ten- który-zniszczył-i życie-po-co mi to było-bied­ne-mo­-serce
Ten Cytaty: Pył tka ten zły sen, czas jak szept serc w skał grób mknie, żal brnie, ten sam dzień. -Vergil
pył-tka-ten-zły-sen-czas-jak szept-serc-w skał-grób-mknie-żal-brnie-ten-sam-dzień
Ten Cytaty: Ten kto bier­nie ak­ceptu­je zło, jest za nie tak sa­mo od­po­wie­dzial­ny jak ten, co je popełnia. -Martin Luther King
ten-kto-bier­nie-ak­ceptu­-zło-jest za nie tak-­mo-od­po­wie­dzial­ny-jak ten-co  popełnia
Ten Cytaty: Kiedyś antysemitą był ten, kto nienawidził Żydów. Dzisiaj antysemitą jest ten, kogo nienawidzą Żydzi. -Joseph Sorban
kiedyś-antysemitą-był-ten-kto-nienawidził-Żydów-dzisiaj-antysemitą-jest-ten-kogo-nienawidzą-Żydzi
Ten Cytaty: Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
najnieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Ten Cytaty: Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
nieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Ten Cytaty: Ten, kto więcej grzeszy, i ten, kto mniej greszy, są równie dalecy od dobrego postępowania. -Zenon z Kition
ten-kto-więcej-grzeszy-i-ten-kto-mniej-greszy-są-równie-dalecy-od-dobrego-postępowania
Ten Cytaty: Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy. -Tadeusz Hipolit Czeżowski
większe-zwycięstwo-osiągnie-ten-kto-sobie-wroga-zjedna-ż-ten-kto-go-zniszczy
Ten Cytaty: Nie ten umiera co właśnie umiera Lecz ten, co żyjąc w mar­twej kroczy chwale. -Jacek Kaczmarski
nie-ten-umiera-co właśnie-umiera-lecz-ten-co żyjąc-w mar­twej-kroczy-chwale
Ten Cytaty: Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka
nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Ten Cytaty: Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie. -Seneka
ubogi-jest-nie-ten-kto-ło-posiada-ale-ten-kto-więcej-pragnie
Ten Cytaty: Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt
odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Ten Cytaty: Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co stworzył oko!? Ps 94,9 -Biblia
nie-usłyszeć-ten-który-ucho-wszczepił-nie-widzieć-ten-co-stworzył-oko-ps-949
Ten Cytaty: Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. -Platon
miarą-mowy-nie-jest-ten-który-mówi-lecz-ten-który-słucha
Ten Cytaty: Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami. -Karl Rahner
bóg-może-uczynić-w-naszym-kierunku-tysiąc-kroków-ale-ten-jeden-w-jego-kierunku-ten-musimy-zrobić-sami
Ten Cytaty: Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach. -Autor nieznany
od­ważny-to nie ten-kto ę-nie boi-ale-ten-który-wie-że is­tnieją-rzeczy-ważniej­sze-ż-strach
Ten Cytaty: Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy. -Ewa Glińska
dobry-komplement-to-nie-ten-który-słodki-lecz-ten-który-prawdziwy
Ten Cytaty: Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie. -Herman Hesse
wygrywa-zawsze-ten-kto-kocha-nie-ten-kto-więcej-wie
Ten Cytaty: Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. -Jan Paweł II
bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-lecz-ten-kto-daje
Ten Cytaty: I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, / I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył. -Ignacy Krasicki
i-ten-winien-co-kijem-bezpieczeństwo-mierzył-i-ten-co-bezpieczeństwo-głupiemu-powierzył
Ten Cytaty: W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie. -Janet Fitch