Teraźniejszość To Stan Cytaty

Teraźniejszość To Stan Cytaty: To sa­mo miejsce bez tej sa­mej mnie przeszłość zdechła przyszłość umarła teraźniejszość zamykam oczy żyję. -Anastazja Elmor


to ­mo-miejsce-bez-tej ­mej-mnie-przeszłość-zdechła-przyszłość-umarła-teraźniejszość-zamykam-oczy-żyję
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Jes­tem sam, wal­ka wręcz, tchórzy zaw­sze jest dwu Liczę tyl­ko na siebie, przy­jaciele? z ni­mi chuj Mu­sisz bar­dzo się pos­ta­rać, bym osiągnął stan gorączki białej Stan wyjątko­wy dop­ro­wadzam w nim do kalectw Niena­wiść sięgnęła ze­nitu, opo­nent o li­tość błaga Zos­ta­je po nim nic tu, je­dyna wnętrzności tara Słyszeć la­ment ko­biet wrogów, Bru­no do te­go zwykł Uważaj na słowa, byś wro­giem nie stał się Ty. -Bruno


Teraźniejszość To Stan Cytaty: Teraźniejszość jest to poseł wysłany od tego, co już zniknęło po to, co jeszcze ma zniknąć; jest to dziecko wspomnienia a karmicielka nadziei. -Stefan Witwicki


teraźniejszość-jest-to-poseł-wysłany-od-tego-co-już-zniknęło-po-to-co-jeszcze-zniknąć-jest-to-dziecko-wspomnienia-a-karmicielka-nadziei
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością. -Simone Weil


teraźniejszość-jest-czymś-co-nas-wiąże-przyszłość-tworzymy-sobie-w-wyobraź-tylko-przeszłość-jest-czystą-rzeczywistośą
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Choć tak łatwo uporządkować dowolne odcinki przeszłości i rozmieścić je w dziejach świata sensownie i pięknie, żadna teraźniejszość nie potrafi zaszeregować samej siebie. -Herman Hesse


choć-tak-łatwo-uporządkować-dowolne-odcinki-przeszłoś-i-rozmieść-w-dziejach-świata-sensownie-i-pięknie-żadna-teraźniejszość-nie-potrafi
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Każdy stan ma swoich zdrajców. -Soren Aabye Kierkegaard


Teraźniejszość To Stan Cytaty: Stań się tym, kim jesteś. -Viktor Frankl


Teraźniejszość To Stan Cytaty: Stań przed ołtarzem, nie pod płotem. -MyBigDreams


stań-przed-ołtarzem-nie pod-płotem
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Szczęście - stan który tak szyb­ko przemija. -PoznajPrawdę


szczęście- stan-który-tak-szyb­ko-przemija
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Nie wy­dawaj roz­kazów po­nad stan!  -Wiesław Brudziński


Teraźniejszość To Stan Cytaty: Chcesz złowić morze, to sam stań się morzem. -Jerzy Krzysztoń


chcesz-złowić-morze-to sam-stań ę-morzem
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski


niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Teraźniejszość To Stan Cytaty: W walce między tobą a światem stań po stronie świata. -Franz Kafka


w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą. -Margaret Mitchell


małżeństwo-to-stan-który-kobiety-muszą-znosić-z-godnośą-i-łą
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi. -Tadeusz Gicgier


niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Błogi to stan śmieci w którym prze­jawia się życie ... -Cykam


błogi-to stan-śmieci-w którym prze­jawia ę-życie
Teraźniejszość To Stan Cytaty: Stań się od­pornym, a wyt­rzy­małość będzie zbędna. -Bolesław Paszkowski


stań ę-od­pornym-a wyt­rzy­łość-będzie-zbędna