To żądza Cytaty

To żądza Cytaty: Przeklęta jest żądza złota. -Wergiliusz


To żądza Cytaty: z żądzy urodzony żądzą nienasycony  -poeta wyklęty


z żądzy-urodzony-żądzą-nienasycony 
To żądza Cytaty: Miłość jest niczym in­nym, jak żądzą nieśmiertelności. -Michel Eyquem de Montaigne


To żądza Cytaty: Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności. -Michel de Montaigne


miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
To żądza Cytaty: Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności. -Michael De Montagne


miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
To żądza Cytaty: Żądza rozkoszy pożera wszystko, ale najchętniej szczęście. -Marie Von Ebner - Eschenbach


To żądza Cytaty: Żądza pieniądza wzrasta w miarę wzrostu jego samego. -Decimus Junius Juvenalis


Żądza-pieniądza-wzrasta-w-miarę-wzrostu-jego-samego
To żądza Cytaty: To, co niszczy indywidualność, to żądza panowania, niezależnie od tego jak ją określimy. -John Stuart Mill


to-co-niszczy-indywidualność-to-żądza-panowania-niezależnie-od-tego-jak-ją-określimy
To żądza Cytaty: między żądzą a  miłością pla­toniczną gdzie tkwi granica?  -bez.odwagi


między-żądzą-a -miłośą-pla­toniczną-gdzie-tkwi-granica 
To żądza Cytaty: To, co niszczy in­dy­widual­ność, to żądza pa­nowa­nia, nieza­leżnie od te­go jak ją określimy. -John Stuart Mill


to-co niszczy-in­dy­widual­ność-to żądza-pa­nowa­nia-nieza­żnie-od te­go-jak ją określimy
To żądza Cytaty: Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving


Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
To żądza Cytaty: Żądza jest wie­cznym głodem po­siada­nia, wo­la - sma­kowa­niem istnienia. -Papillondenuit


Żądza-jest wie­cznym-głodem-po­siada­nia-wo­- sma­kowa­niem-istnienia
To żądza Cytaty: Na­wet u mędrców żądza chwały jest os­tatnią rzeczą, ja­kiej się oni pozbywają. -Tacyt


na­wet-u mędrców-żądza-chwały-jest os­tatnią-rzeczą-ja­kiej ę-oni-pozbywają
To żądza Cytaty: Nic tak kobiety nie upiększa, jak żądza podobania się zaczerpnięta z potrzeby kochania. -Sanial Dubay


nic-tak-kobiety-nie-upiększa-jak-żądza-podobania-ę-zaczerpnię-z-potrzeby-kochania
To żądza Cytaty: Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą. -Kartezjusz


Żądza-wiedzy-wspólna-wszystkim-ludziom-jest-chorobą-której-nie-można-uleczyć-ponieważ-ciekawość-wzrasta-wraz-z-wiedzą
To żądza Cytaty: Czym było mo­je życie? Cier­pieniem, nie zas­po­kojoną żądzą i za­dawa­niem so­bie ciągłych py­tań bez odpowiedzi. -Henryk Sienkiewicz


czym-było-mo­-życie-cier­pieniem-nie zas­po­kojoną-żądzą-i za­dawa­niem-so­bie-ągłych-py­ń-bez-odpowiedzi
To żądza Cytaty: Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań. -W » Virginia Woolf » Orlando


ser­-człowieka-nie zna-sil­niej­szej-na­miętnoś-ż-żądza-nakłonienia-in­nych-do włas­nych-przekonań
To żądza Cytaty: Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. Nienawiść do samego siebie to egocentryzm. A nie znosić swoich ułomności to żądza wyniesienia się i przodowania. -Henryk Elzenberg


człowiek-winien-sam-siebie-upominać-nie-nienawidzić-nienawiść-do-samego-siebie-to-egocentryzm-a-nie-znosić-swoich-ułomnoś-to-żądza