To było Prawdziwe Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To było Prawdziwe Cytaty: Zbyt prawdziwe, żeby było dobre. -George Bernard Shaw
To było Prawdziwe Cytaty: Ludzie nie zro­zumieli­by, a ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśniania, zwyczaj­nie dla­tego, że w głębi ser­ca wiem, ja­kie to było prawdziwe. -Nicholas Sparks
ludzie-nie zro­zumieli­by-a ja nie od­czu­wam-pot­rze­by-wy­jaśniania-zwyczaj­nie-dla­tego-że w głębi-ser­ca-wiem-ja­kie
To było Prawdziwe Cytaty: Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? -Tadeusz Konwicki
To było Prawdziwe Cytaty: Gdyby istniała nowa moralność, u jej podłoża musiałoby tkwić prawdziwe zainteresowanie się dziećmi. Coraz więcej ludzi upatruje w kontaktach z dziećmi wyłącznie sprawę nerwów. Jak gdyby podczas rozmów z dziećmi było się jednostronnie dojoną krową, która w dodatku musi sobie sama szukać pożywienia. -Barbara Frischmuth
To było Prawdziwe Cytaty: Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek
jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było
To było Prawdziwe Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich
To było Prawdziwe Cytaty: Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było. -Hermann Bondi
gdyby-wynik-wojny-można-było-przewidzieć-żadnych-by-nie-było
To było Prawdziwe Cytaty: Jak było tak było, lecz miało swój czar. -Johann Wolfgang Goethe
To było Prawdziwe Cytaty: Gdy­by życie było ra­jem, można by było obejść bez lęku i bólu. -Antoni Kępiński
gdy­by-życie-było-ra­jem-można-by było-obejść-bez-lęku-i bólu
To było Prawdziwe Cytaty: Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich. -Anonim
To było Prawdziwe Cytaty: W tym małżeństwie było nas tro­je, więc było trochę tłoczno. The­re we­re three of us in this mar­riage, so it was a bit crowded. -Diana Spencer
w tym-łżeństwie-było-nas-tro­-więc-było-trochę-tłoczno-the­re-we­re-three-of us in this-mar­riage-so it was-a bit-crowded
To było Prawdziwe Cytaty: No cóż? było kil­ka miłości i trwo­ga, i no­ce bezsenne, było dużo tkli­wości i złości, wszys­tko zmienne. -Władysław Broniewski
no cóż-było-kil­ka-miłoś-i-trwo­ga-i no­-bezsenne-było-żo-tkli­woś-i złoś-wszys­tko-zmienne
To było Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy. -Michel Quoist
prawdziwe-piękno-jest-odblaskiem-duszy
To było Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck
prawdziwe-i-jedyne-nieszczęście-to-zupełny-brak-ideału
To było Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe sukcesy rodzą się z miłości do ludzi. -Łukasz Mikołajczyk
To było Prawdziwe Cytaty: Może na trwodze polega prawdziwe szczęście matki... -Antoni Makarenko
może-na-trwodze-polega-prawdziwe-szczęście-matki
To było Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy -Honore de Balzac
prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
To było Prawdziwe Cytaty: Idee, które powstają nagle, na ogół nie są prawdziwe. -Herbert Spencer
idee-które-powstają-nagle-na-ogół-nie-są-prawdziwe
To było Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. -Honore de Balzac
prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
To było Prawdziwe Cytaty: Pamiętaj, że prawdziwe szczęście rodzi się z godnego życia. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-prawdziwe-szczęście-rodzi-ę-z-godnego-życia
To było Prawdziwe Cytaty: Jeśli to nie jest prawdziwe, to jednak dobrze wymyślone. -Giordano Bruno
jeśli-to-nie-jest-prawdziwe-to-jednak-dobrze-wymyślone
To było Prawdziwe Cytaty: Zwierzenia byłyby najbardziej prawdziwe, gdyby się je potem odwoływało. -Franz Kafka
zwierzenia-byłyby-najbardziej-prawdziwe-gdyby-ę-potem-odwoływało
To było Prawdziwe Cytaty: Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni. -KlauDii
To było Prawdziwe Cytaty: Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu co prawdziwe. -Guillaume Appolinaire
nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
To było Prawdziwe Cytaty: Czas oznacza jedynie ucieczkę przedmiotów, które wydawały się prawdziwe. -Georges Bataille
czas-oznacza-jedynie-ucieczkę-przedmiotów-które-wydawały-ę-prawdziwe
To było Prawdziwe Cytaty: Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu, co prawdziwe. -Guillaume Appolinaire
nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
To było Prawdziwe Cytaty: Ostatnia chwila człowieka to jego prawdziwa msza, prawdziwe oddanie i ofiara. -Anna Kamieńska
ostatnia-chwila-człowieka-to-jego-prawdziwa-msza-prawdziwe-oddanie-i-ofiara
To było Prawdziwe Cytaty: Trzy rzeczy nigdy nie zyskują wiary – to co prawdziwe, to co prawdopodobne i to co logiczne. -John Steinbeck
trzy-rzeczy-nigdy-nie-zyskują-wiary-to-co-prawdziwe-to-co-prawdopodobne-i-to-co-logiczne
To było Prawdziwe Cytaty: Nic nie jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. -Michael Faraday
nic-nie jest zbyt-piękne-aby mogło-być-prawdziwe
To było Prawdziwe Cytaty: Dopiero wtedy, gdy człowiek powróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze. -Jakob Kneip
dopiero-wtedy-gdy-człowiek-powró-do-boga-odzyska-prawdziwe-oblicze
To było Prawdziwe Cytaty: Najgorsze, to jak się zorientujemy, że to co ludzie o nas gadają za plecami jest prawdziwe. -Oscar Wilde
najgorsze-to-jak-ę-zorientujemy-że-to-co-ludzie-o-nas-gadają-za-plecami-jest-prawdziwe
To było Prawdziwe Cytaty: Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia. -Platon
myść-to-co-prawdziwe-czuć-to-co-piękne-i-kochać-co-dobre-w-tym-cel-rozumnego-życia
To było Prawdziwe Cytaty: Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. -Wiktor Hugo
marzenia-to-niczym-nie-zmącona-rozkosz-a-oczekiwanie-aż-ę-spełą-to-prawdziwe-życie
To było Prawdziwe Cytaty: Ges­ty, szep­ty ciał to też słowa prawdziwe, gdy miłością brzmią... K.A.Sz. 28.08.2015r. -Cris
ges­ty-szep­ty-ciał-to-też-słowa-prawdziwe-gdy-miłośą-brzmią-kasz-28082015r
To było Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe cierpienie może nas spotkać tylko ze strony tych, których kochamy. -Anna Kamieńska
prawdziwe-cierpienie-może-nas-spotkać-tylko-ze-strony-tych-których-kochamy