To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty

To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: choć zdarza się, że nie wiem co czuję to kiedy duszę moją coś kłuje co myślę, to ci powiem ura­ziłaś ją bowiem na­zywając mnie bez­dusznym chujem  -paski


choć-zdarza-ę-że nie wiem-co czuję-to-kiedy-duszę-moją-coś-kłuje-co-myślę-to  powiem-ura­ziłaś-ją bowiem-na­zywając-mnie
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Jes­tem pod wodą... Krzyczę Two­je imię... Nie słyszysz mnie... To­pię się we włas­nych łzach... Gdy­byś mnie słyszał... Ura­towałbyś mnie... -patka5463


jes­tem-pod-wodą-krzyczę-two­-imię-nie-słyszysz-mnie-to­pię ę-we włas­nych-łzach-gdy­byś-mnie-słyszał-ura­towałbyś
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Zaprowadź mnie do łazienki, a powiem ci jak wygląda cały twój dom. -Anonim


zaprowadź-mnie-do-łazienki-a-powiem-jak-wygląda-cały-twój-dom
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: przy­zywając Cię co wieczór śnię niespełnienie  -vona


przy­zywając-cię-co wieczór-śę-niespełnienie 
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Roz­bi­ta na ty­siące ka­wałków, próbuję od­na­leźć choćby je­den. Ten, który ura­towałby mnie od szaleństwa... Ale je­dyne co znaj­duję to ma­leńkie jak główka szpil­ki os­trza, które wbi­jają się bo­leśnie w mo­je stopy. -Papillondenuit


To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Na­zywając rzeczy po imieniu spra­wimy, że świat sta­nie się prostszy. -Papużka


na­zywając-rzeczy-po imieniu-spra­wimy-że świat-sta­nie ę-prostszy
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Bardzo mnie boli, gdy umiera utalentowany człowiek, świat bowiem potrzebuje takich ludzi bardziej niż niebo. -Anonim


bardzo-mnie-boli-gdy-umiera-utalentowany-człowiek-świat-bowiem-potrzebuje-takich-ludzi-bardziej-ż-niebo
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: myślę wlokę się po kon­tach i nie daję ra­dy ura­tuj mnie ra­tuj proszę pot­rze­buję cię cze­mu nie ruszasz mi na po­moc no po­wiedz ... ra­tuj .. jes­tem sa­ma nie daję ra­dy pomóż ...... -łożysko śmierci


To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Daj­cie mi modlące się mat­ki, a ura­tuję świat. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś. -Anonim


powiedz-mi-jakie-książki-masz-w-domu-a-powiem-kim-jesteś
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: kocham cię tak bardzo że aż brak słów więc ci nie powiem  -rzekoma ona


kocham-ę-tak-bardzo-że-aż brak-słów-więc- nie powiem 
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Nie powiem źle o nikim, a będę mówił wszystko dobre, co wiem o każdym. -Benjamin Franklin


nie-powiem-ź-o-nikim-a-będę-mówił-wszystko-dobre-co-wiem-o-każdym
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Zmiany... Czy zmu­siłbyś morze do po­zos­ta­nia w bez­ruchu, by ura­tować jedną falę?  -Krio


zmiany-czy-zmu­łbyś-morze-do po­zos­­nia-w bez­ruchu-by ura­tować-jedną-falę 
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną, powiem ci: śmierć i miłość - obydwie zarówno. -Jan Lechoń


pytasz-co-w-moim-życiu-z-wszystkich-rzeczy-główną-powiem-śmierć-i-miłość-obydwie-zarówno
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Za­nim za­bie­rzesz się za ra­towa­nie ludzkości - zejdź z ko­nia i ura­tuj choć jed­ne­go człowieka. -karaczan19


za­nim-za­bie­rzesz ę-za ra­towa­nie-ludzkoś- zejdź-z ko­nia-i ura­tuj-choć-jed­ne­go-człowieka
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Ska­lecz się żyletką, a ktoś in­ny zacznie krwa­wić. Pomóż ko­muś, a może ura­tujesz sa­mego siebie. -Jodi Picoult


ska­lecz ę-żyletką-a ktoś-in­ny-zacznie-krwa­wić-pomóż ko­muś-a może-ura­tujesz-­mego-siebie
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Każdy człowiek ma swoją słabą stronę, ale niczym nie ura­zisz go bar­dziej niż tym, że ją rozpoznasz. -Karel Capek


każdy-człowiek- swoją-słabą-stronę-ale-niczym-nie ura­zisz-go bar­dziej-ż-tym-że ją rozpoznasz
To ci powiem Ura­ziłaś Ją bowiem Na­zywając Mnie Cytaty: Od­wa­ga za­mienia się w sza­leństwo, kiedy próbując ura­tować ko­goś nam blis­kiego przed pójściem na dno, sa­mi tam trafiamy... -NightHuntress


od­wa­ga-za­mienia ę-w sza­ństwo-kiedy-próbując-ura­tować-ko­goś-nam-blis­kiego-przed-pójściem-na dno-­mi-tam-trafiamy