To czas Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To czas Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander
czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
To czas Cytaty: Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. -Matka Teresa z Kalkuty
miej-czas-na to-aby po­myść- to źródło-mo­cy-miej czas-na mod­litwę- to naj­większa-ła-na ziemi-miej czas-na uśmiech
To czas Cytaty: Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. -Franciszek Salezy Św
Życie-to-czas-w-którym-szukamy-boga-Śmierć-to-czas-w-którym-go-znajdujemy-wieczność-to-czas-w-którym-go-posiadamy
To czas Cytaty: Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem. -Anita
czas-jest-cierpieniem-czas-jest-nadzieją-czas-jest-wejściem-w-samego-siebie-ale-nie-jest-już-pieniądzem
To czas Cytaty: Nie ma już myśli nie ma i nas Inną drogę ob­rałaś in­ny czas Początek rozstania mo­wie byś poszła Wiec pójdę inną drogą Odejdę już w in­ny czas i miej­sce A za mną tyl­ko wspom­nienia i czas  -samothnick
To czas Cytaty: Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-czasem-myślą-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
To czas Cytaty: Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-myślą-czasem-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
To czas Cytaty: Ludzie zabijają czas, żeby czas ich nie zabił. -Anonim
ludzie-zabijają-czas-żeby-czas-ich-nie-zabił
To czas Cytaty: Czas wszys­tko od­kry­je, czas złym jest powiernikiem. -Juliusz Słowacki
czas-wszys­tko-od­kry­-czas-złym-jest powiernikiem
To czas Cytaty: Czas: Nad czas stracony nic bardziej nie boli. -Michał Anioł
czas-nad-czas-stracony-nic-bardziej-nie-boli
To czas Cytaty: Ludzie mówią:
ludzie-mówią-czas-to-pieniądz-a-ja-wam-mówię-czas-to-miłość
To czas Cytaty: Przyszedł już czas, naj­wyższy czas Niena­wiść zniszczyć w sobie. -Czesław Niemen
przyszedł-już-czas-naj­wyższy-czas-niena­wiść-zniszczyć-w sobie
To czas Cytaty: Ludzie prze­zor­ni za­bijają czas po to, żeby czas ich nie zabił. -Aleksander Ziemny
ludzie-prze­zor­-za­bijają-czas-po to-żeby-czas-ich-nie zabił
To czas Cytaty: Ludzie cza­sem myslą, jak za­bić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-cza­sem-myslą-jak za­bić-czas-a to czas-ich-zabija
To czas Cytaty: Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. -Juliusz Słowacki
czas-wszystko-odkryje-czas-złym-jest-powiernikiem
To czas Cytaty: Piękne mo­men­ty przychodzą niespodziewanie. Czu­jesz, że to ta chwi­la. Że to ten czas. Czas by być szczęśliwym. -MyslacaWierszem
piękne-mo­men­ty-przychodzą-niespodziewanie-czu­jesz-że to  chwi­-Że to ten-czas-czas-by być-szczęśliwym
To czas Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas - to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. -Phil Bosmans
czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
To czas Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas – to miejsce na zaparkowanie pod słońcem -Phil Bosmans
czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
To czas Cytaty: Czas: Jak ten czas tyka nas. -Mieczysław Michał Szargan
To czas Cytaty: Człowieku - to nie ty masz czas. To czas ma ciebie. -karaczan19
człowieku- to nie ty masz-czas-to czas- ciebie
To czas Cytaty: Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo
na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami 
To czas Cytaty: Czas zmiany to czas lęku lub nowych możliwości. Twoja postawa zadecyduje, która z tych rzeczy będzie Twoim udziałem. -Ernest C. Wilson
czas-zmiany-to-czas-lęku-lub-nowych-możliwoś-twoja-postawa-zadecyduje-która-z-tych-rzeczy-będzie-twoim-udziałem
To czas Cytaty: Czas nie płynie - czas trwa. -Miguel de Cervantes
To czas Cytaty: Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą. -Lieberman
aby-oszacować-czas-potrzebny-na-wykonanie-jakiegoś-zadania-należy-przewidywany-czas-pomnożyć-przez-dwa-i-przyjąć-jednostkę-o-rząd-wyższą
To czas Cytaty: Zdobycie wiedzy, jest tylko kwestią poświęconego czasu i pieniędzy Czas to Pieniądz, Czas + Pieniądz = Wiedza -Miłosz Półrolniczak
zdobycie-wiedzy-jest-tylko-kwestią-poświęconego-czasu-i-pieniędzy-czas-to-pieniądz-czas-+-pieniądz-=-wiedza
To czas Cytaty: tyl­ko czas wyz­wo­lić może nas tyl­ko czas... z si­deł miłości zaplątując w jej no­we jakże silne więzy. -thrillofit
tyl­ko-czas-wyz­wo­lić-może-nas-tyl­ko-czas-z-­deł-miłoś-zaplątując-w jej-no­we-jakże-silne-więzy
To czas Cytaty: W biznesie czas pracy nie gra roli. Ważne jest tylko to, aby zdążyć na czas i aby być na czasie. -Ewa Lewandowska
w-biznesie-czas-pracy-nie-gra-roli-ważne-jest-tylko-to-aby-zdążyć-na-czas-i-aby-być-na-czasie
To czas Cytaty: Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana  -sprajtka
klep­sydrą-ciała-od­mie­rzam-czas-ty­kają-wskazówki-każdą-minutą-do­ceniam-dotyk-bijący-na alarm-wy­bijam-czas-szu­mią-w głowie
To czas Cytaty: Czas to nie autos­tra­da między kołyską, a gro­bem. Czas to bu­jany fo­tel na we­ran­dzie w pro­mieniach je­sien­ne­go słońca, aro­mat wspom­nień znad gorącej her­ba­ty, łagod­ność do­tyku, niedo­kończo­ny list... Czas to za długie ręka­wy ciepłego swet­ra, którym otu­lam tęsknotę i wspólne spoj­rze­nie, gdy niebo widzi­my z dwóch miej­sc na ziemi.   -Starlight
To czas Cytaty: Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my. -Jostein Gaarder
To czas Cytaty: Jest ta­ki czas w życiu, gdy od­czu­wamy w so­bie soczys­tość is­tnienia, wiosnę wewnętrzną, pul­so­wanie wi­tal­ności! Ale przychodzi też czas, gdy trze­ba os­woić się z pus­ty­nią, z jej ta­jem­nicą, z os­try­mi, przeszy­wający­mi wiat­ra­mi..., to czas, gdy je­dynym światłem są gwiaz­dy pośród bez­kres­nej no­cy... Uczę się więc kochać ta­jem­nicę i dzięko­wać za gwiazdy... -Tyska1990.07
To czas Cytaty: W życiu nie ma czasu na monotonię. Jest czas na pracę i czas na miłość. To wszystko nie pozostawia nam czasu na nic więcej -Coco Chanel
w-życiu-nie-czasu-na-monotonię-jest-czas-na-pracę-i-czas-na-miłość-to-wszystko-nie-pozostawia-nam-czasu-na-nic-więcej
To czas Cytaty: Ludzie mówią - 
ludzie-mówią- czas-to pieniądz-ja mówię-inaczej- czas-to miłość-pieniądz jest zni­komy-a miłość-trwa
To czas Cytaty: Na­wet czas ocze­kiwa­nia na Ciebie kiedyś się skończy. A kiedy czas się skończy, przeg­rasz... I wte­dy już cze­kać nie będę... -opuszczona
na­wet-czas-ocze­kiwa­nia-na ciebie-kiedyś ę-skończy-a kiedy-czas ę-skończy-przeg­rasz-i-wte­dy-już-cze­kać-nie będę
To czas Cytaty: Bliski jest czas, kiedy zapomnisz o wszystkim; bliski jest czas, gdy wszyscy zapomną o tobie. -Marek Aureliusz
bliski-jest-czas-kiedy-zapomnisz-o-wszystkim-bliski-jest-czas-gdy-wszyscy-zapomną-o-tobie