To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty

To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Cóż, wiodło cię zno­wu na morze? – można by za­dać py­tanie. Nie wiem, co na nie od­po­wie­dzieć. Py­taj­cie tak sa­mo muchy, dlacze­go brzęczy i la­ta. Py­taj­cie tak sa­mo zwie­rza, dlacze­go kąsa i dra­pie. Py­taj­cie ry­by i pta­ka. I og­nia, dlacze­go płonie. I wo­dy, dlacze­go płynie. Ta­ka na­tura jest rzeczy. Żeg­larza ciągnie na morze. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Obłęd mąci rozum, ale nie dowcip. -Nathaniel Emmons


To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Może Bóg tak chciał... Ale dlacze­go, dlacze­go Ty ?!  -AnDree


może-bóg-tak-chciał-ale-dlacze­go-dlacze­go-ty  
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Jak łat­wo zwyczaj­ny lęk zmienić w obłęd. -Edyta Bartosiewicz


jak-łat­wo-zwyczaj­ny-lęk-zmienić-w obłęd
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Sy­met­ria: es­te­tyka idiotów. -Julian Tuwim


sy­met­ria-es­te­tyka-idiotów
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Ja i ty, trzy met­ry po­nad niebem. -Federico Moccia


To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: sko­ro bo­ga nie ma to dlacze­go jes­teśmy my? sko­ro bóg jest to dlacze­go nam te­go nie po­wie­dział osobiście  -katts


sko­ro-bo­ga-nie  to dlacze­go-jes­teśmy-my-sko­ro-bóg-jest to dlacze­go-nam-te­go-nie po­wie­dział-osobiście 
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: (...) może by zwróciła głowę w je­go stronę i po­wie­działa: „Dlacze­go nie przechodzisz?” Al­bo: „Dlacze­go nie przychodzisz?” Przyszedł, ale za późno, już to wszys­tko, co mogło na niego cze­kać, stało się popiołem. -Jarosław Iwaszkiewicz


To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się źle dzieje. -Wolter


optymizm-to-obłęd-dowodzenia-że-wszystko-jest-dobrze-kiedy-nam-ę-ź-dzieje
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim - atoli u grup, stronnictw, ludów i epok regułą. -Friedrich Nietzsche


obłęd-u-jednostki-jest-czymś-rzadkim-atoli-u-grup-stronnictw-ludów-i-epok-regułą
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Obłęd: pow­tarzać w kółko tą samą czyn­ność ocze­kując in­nych rezultatów. -Albert Einstein


obłęd-pow­tarzać-w kółko-tą samą-czyn­ność-ocze­kując-in­nych-rezultatów
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle. -Wolter


optymizm-to-obłęd-dowodzenia-że-wszystko-jest-dobrze-kiedy-nam-ę-dzieje-ź
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: - Za­wiodłaś się kiedyś na przy­jacielu? - zapytał. - Nie, nig­dy. Dlacze­go pytasz? - Jak to nie? A dlacze­go nie ut­rzy­mujesz kon­taktu z Karoliną? - Py­tałeś o przy­jaciela, a nie fałszy­wego przy­jaciela - wytłumaczyła ze spokojem. -Marilla


To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Jej dusza była mroczna, smut­na i zat­ra­cona. Dlacze­go zaw­sze da­wała się po­nieść idiotycznym po­mysłom? Dlacze­go zacho­wywała się jak suka?  -Margit Sandemo


jej-dusza-była-mroczna-smut­na-i zat­ra­cona-dlacze­go zaw­sze-da­wała ę-po­nieść-idiotycznym-po­mysłom-dlacze­go
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Op­ty­mizm to obłęd do­wodze­nia, że wszys­tko jest dob­rze, kiedy nam się dzieje źle. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Szu­kam Cię w każdym cen­ty­met­rze mo­jego łóżka...al­bo jes­tem śle­pa, al­bo niekochana. -ktos-do-kochania


szu­kam-cię-w każdym-cen­ty­met­rze-mo­jego-łóżkaal­bo-jes­tem-ś­pa-al­bo-niekochana
To dlacze­go Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Kiedy jes­teś obok czuję się jak bym była


kiedy-jes­teś-obok-czuję ę-jak bym-była-trzy-met­ry-nad-niebem