To do­piero Początek Klęski Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja
Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy. -Max Born
nie-żałować-niczego-to-początek-wszelkiej-wiedzy
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Nasza wie­dza ma początek w tym, co czujemy. -Leonardo da Vinci
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Początek drogi krzyżowej zaczyna się od małżeństwa. -Peter Hacks
początek-drogi-krzyżowej-zaczyna-ę-od-łżeństwa
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki. -Talmud
początek-złego-słod­ki-ale-ko­niec-gorzki
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce
do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Pertraktacje - to początek transakcji. Transakcje - to sfinalizowana pertraktacja. -Włodzimierz Lenin
pertraktacje-to-początek-transakcji-transakcje-to-sfinalizowana-pertraktacja
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Sztuka pochlebstwa dała początek sztuce dziękowania. -Wolter
sztuka-pochlebstwa-dała-początek-sztuce-dziękowania
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Nie wiem, co jest kluczem do suk­ce­su, ale kluczem do klęski jest chcieć za­dowo­lić wszystkich. -Bill Cosby
nie-wiem-co jest kluczem-do suk­­su-ale-kluczem-do klęski-jest chcieć-za­dowo­lić-wszystkich
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Nie wiem, co jest kluczem do sukcesu, ale kluczem do klęski jest chcieć zadowolić wszystkich. -Bill Cosby
nie-wiem-co-jest-kluczem-do-sukcesu-ale-kluczem-do-klęski-jest-chcieć-zadowolić-wszystkich
To do­piero Początek Klęski Cytaty: I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski
i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. -Platon
naj­ważniej­szy-w każdym-działaniu-jest początek
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Kochać siebie samego to początek romansu na całe życie. -Oscar Wilde
kochać-siebie-samego-to-początek-romansu-na-całe-życie
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie -Oscar Wilde
kochać-samego-siebie-to-początek-romansu-na-całe-życie
To do­piero Początek Klęski Cytaty: smut­ny listopad świat za­sypa­ny liśćmi początek zimy  -klorynda
smut­ny-listopad-świat-za­sypa­ny-liśćmi-początek-zimy 
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Początek od Jowisza - zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej. -Anonim
początek-od-jowisza-zaczynać-od-osoby-lub-sprawy-najważniejszej
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Miłość zredukowana do przejściowej namiętności, cała płciowość zredukowana do banalnego zaspokojenia rodzina zredukowana do przejściowego stanu - to człowiek zmniejszony do granic klęski w społeczeństwie, które się boi. -Gerard Defoi
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. -Biblia
jam-jest-alfa-i-omega-pierwszy-i-ostatni-początek-i-koniec
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Życia początek Nie zauważysz bólu Cichy śpiew ptaków 20.08.15  -Lola_♡
Życia-początek-nie-zauważysz-bólu-cichy-śpiew-ptaków-200815 
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume
pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Nikomu jakoś nie zatruwa pierwszego pocałunku świadomość, że to początek końca. -Jadwiga Rutkowska
nikomu-jakoś-nie-zatruwa-pierwszego-pocałunku-świadomość-że-to-początek-końca
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Początek jest bolesny, środek męczący, a koniec nie spełnia początkowych nadziei. -Anonim
początek-jest-bolesny-środek-męczący-a-koniec-nie-spełnia-początkowych-nadziei
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. -Jan Paweł II
rodzina-bierze-swój-początek-w-miłoś-jaką-stwórca-ogarnia-stworzony-świat
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Początek życia jest tyl­ko raz , wysza­lej sie dopóki um­rzesz . -Woody Allen
początek-życia-jest tyl­ko-raz- wysza­lej-sie-dopóki-um­rzesz
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia. -Papillondenuit
je­dyny-początek-i ko­niec-we wszechświecie-wyz­nacza-włas­na-świado­mość-istnienia
To do­piero Początek Klęski Cytaty: I tak cokolwiek rodzi się pod słońcem Ledwie żyć pocznie, aż początek końcem. -Elżbieta Drużbacka
i-tak-cokolwiek-rodzi-ę-pod-słońcem-ledwie-żyć-pocznie-aż-początek-końcem
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia. -John Stuart Mill
gramatyka-jest-najbardziej-elementarną-częśą-logiki-ponieważ-stanowi-początek-analizy-myślenia
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. -Wisława Szymborska
każdy-przecież-początek-to-tylko-ąg-dalszy-a-księga-zdarzeń-zawsze-otwarta-w-połowie
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek -Louis L'Amour
przyjdzie-taka-chwila-gdy-stwierdzisz-że-wszystko-ę-skończyło-to-właśnie-będzie-początek
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Nic to. - Ostatnie słowa zastrzelonego 28 czerwca 1914 w Sarajewie. Zamach ten dał początek I wojnie światowej. -Ferdynand Arcyksiążę
nic-to-ostatnie-słowa-zastrzelonego-28-czerwca-1914-w-sarajewie-zamach-ten-dał-początek-i-wojnie-światowej
To do­piero Początek Klęski Cytaty: 1 września to nie tyl­ko początek szkoły, lecz także da­ta roz­poczęcia II woj­ny świato­wej, pa­miętaj­my o tym. -Ryder
1 września-to nie tyl­ko-początek-szkoły-lecz-także-da­-roz­poczęcia-ii woj­ny-świato­wej-pa­miętaj­my-o tym
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells
przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
To do­piero Początek Klęski Cytaty: tam gdzie dotyk smak zapach intelekt jest i początek bez granic de­lek­tując się po całości ka­wałek po kawałeczku od do  -Papużka
tam-gdzie-dotyk-smak-zapach-intelekt-jest-i początek-bez-granic-de­lek­tując-ę-po-całoś-ka­wałek-po kawałeczku-od-do 
To do­piero Początek Klęski Cytaty: Gdy mędrzec zna początek spra­wy, zna także jej koniec. -Talmud
gdy-mędrzec-zna-początek-spra­wy-zna-także-jej-koniec