To do­piero Początek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To do­piero Początek Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
To do­piero Początek Cytaty: Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow
gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
To do­piero Początek Cytaty: Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst
oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego
To do­piero Początek Cytaty: Coś się skończyło.. Potężny roz­dział mo­jego życia - to on odchodzi. A do­piero co się zaczynał.. Mała dziew­czyn­ka, oglądająca no­we sce­ny in­ne­go świata.. Te­raz już ja­ko dorosła, od­biera os­tatnie aspekty.. 'Szko­da' - myśli, przełykając żal. Ofic­jalny ko­niec oczekiwań, nieofic­jalny początek pus­tki, smut­ku i  rozdarcia. Żegnaj.. 15.07.2011  -watchingmefall
To do­piero Początek Cytaty: dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu... -RudaDusza
To do­piero Początek Cytaty: Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty. -John Fitzgerald Kennedy
To do­piero Początek Cytaty: Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić. -rzekoma ona
To do­piero Początek Cytaty: To początek końca. -Anonim
to-początek-końca
To do­piero Początek Cytaty: No­wy początek jest końcem te­go co było  -samothnick
no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
To do­piero Początek Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell
przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
To do­piero Początek Cytaty: Anarchia w twojej głowie to początek wyzwolenia. -Dezertre
anarchia-w-twojej-głowie-to-początek-wyzwolenia
To do­piero Początek Cytaty: Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. -Richard Wagner
muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
To do­piero Początek Cytaty: Ko­niec pot­wier­dził je­go początek. -Talmud
ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
To do­piero Początek Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal
człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
To do­piero Początek Cytaty: Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. -Platon
najważniejszy-w-każdym-działaniu-jest-początek
To do­piero Początek Cytaty: Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy. -Ryszard Wagner
muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
To do­piero Początek Cytaty: Początek jest najważniejszą częścią pracy. -Platon
początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
To do­piero Początek Cytaty: Grzech ma tylko początek, nigdy końca. -Polivios Dimitrakopulos
To do­piero Początek Cytaty: Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce
dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
To do­piero Początek Cytaty: Początek drogi krzyżowej zaczyna się od małżeństwa. -Peter Hacks
początek-drogi-krzyżowej-zaczyna-ę-od-łżeństwa
To do­piero Początek Cytaty: Sztuka pochlebstwa dała początek sztuce dziękowania. -Wolter
sztuka-pochlebstwa-dała-początek-sztuce-dziękowania
To do­piero Początek Cytaty: Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki. -Talmud
początek-złego-słod­ki-ale-ko­niec-gorzki
To do­piero Początek Cytaty: Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja
Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia
To do­piero Początek Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce
do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
To do­piero Początek Cytaty: Pertraktacje - to początek transakcji. Transakcje - to sfinalizowana pertraktacja. -Włodzimierz Lenin
pertraktacje-to-początek-transakcji-transakcje-to-sfinalizowana-pertraktacja
To do­piero Początek Cytaty: Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy. -Max Born
nie-żałować-niczego-to-początek-wszelkiej-wiedzy
To do­piero Początek Cytaty: Nasza wie­dza ma początek w tym, co czujemy. -Leonardo da Vinci
To do­piero Początek Cytaty: smut­ny listopad świat za­sypa­ny liśćmi początek zimy  -klorynda
smut­ny-listopad-świat-za­sypa­ny-liśćmi-początek-zimy 
To do­piero Początek Cytaty: Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. -Platon
naj­ważniej­szy-w każdym-działaniu-jest początek
To do­piero Początek Cytaty: Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie -Oscar Wilde
kochać-samego-siebie-to-początek-romansu-na-całe-życie
To do­piero Początek Cytaty: Kochać siebie samego to początek romansu na całe życie. -Oscar Wilde
kochać-siebie-samego-to-początek-romansu-na-całe-życie
To do­piero Początek Cytaty: Początek od Jowisza - zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej. -Anonim
początek-od-jowisza-zaczynać-od-osoby-lub-sprawy-najważniejszej
To do­piero Początek Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume
pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
To do­piero Początek Cytaty: Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. -Biblia
jam-jest-alfa-i-omega-pierwszy-i-ostatni-początek-i-koniec
To do­piero Początek Cytaty: Życia początek Nie zauważysz bólu Cichy śpiew ptaków 20.08.15  -Lola_♡
Życia-początek-nie-zauważysz-bólu-cichy-śpiew-ptaków-200815