To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty

To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian


To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Dzielić się radością, to dwa razy tyle radości. Dzielić się smutkiem, to połowa smutku. -Anonim


dzielić-ę-radośą-to-dwa-razy-tyle-radoś-dzielić-ę-smutkiem-to-połowa-smutku
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Ten, które­mu się zda ko­nie­cznym od­da­lić od tak zwa­nego tłumu, by być sza­nowa­nym, jest równie godzien na­gany jak tchórz, który uk­ry­wa się przed swoim wro­giem bojąc się mu ulec. -Johann Wolfgang Goethe


To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki. -Karl Kraus


lo­gika-jest wro­giem-sztu­kiale-sztu­-nie wol­no-być-wro­giem-logiki
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Wydaje się, że szczęście jest po to, by je dzielić. -Jean Baptiste Racine


To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Spra­wa nie jest pros­ta Iść i przepędzić Czy usiąść i po­zos­tać Czy wyt­knąć pal­cem Grzechy podłe Bo świadome Czy wy­kazać miłosier­dziem Wy­baczyć I po­now­nie być zdradzo­nym Czy wojnę toczyć Prze­ciw bliźnim Jeszcze swoim Czy dzielić na sor­ty I syczeć W pos­tbol­sze­wic­kie oczy Od­sunąć po­gardę Wiedzę i lo­gikę I po­dać rękę Is­ka­riocie Czy­li Ju­daszo­wi A po­tem podzielić Tra­giczne lo­sy Troi  -RozaR


To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Odbiorą nam chleb od ust, jeżeli nie nauczymy się nim, dzielić. -Julius Dopfner kard


odbiorą-nam-chleb-od-ust-żeli-nie-nauczymy-ę-nim-dzielić
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście narodziło się bowiem jako jedno z bliźniąt. -George Gordon Byron


kto-chce-rozkoszować-ę-radośą-musi-ją-dzielić-szczęście-narodziło-ę-bowiem-jako-jedno-z-bliźąt
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Sztuką jest dzielić się z drugą osobą, kiedy To­bie sa­memu led­wo starcza... -Andrea


sztuką-jest dzielić ę-z drugą-osobą-kiedy-to­bie-­memu-led­wo-starcza
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Zawód pisarza jest najbardziej samotniczy, móc dzielić go z kimś innym to błogosławieństwo; staje się wówczas bardziej ludzkim. -Silvina Bullrich


zawód-pisarza-jest-najbardziej-samotniczy-móc-dzielić-go-z-kimś-innym-to-błogosławieństwo-staje-ę-wówczas-bardziej-ludzkim
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Kiedy się jest bo­giem, nie trze­ba się tłumaczyć. -Terry Pratchett


kiedy ę-jest bo­giem-nie trze­ba ę-tłumaczyć
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Kiedy się jest bo­giem, kłopot po­lega na tym, że nie ma się do ko­go modlić. -Terry Pratchett


kiedy ę-jest bo­giem-kłopot-po­lega-na tym-że nie  ę-do ko­go-modlić
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Gra­nica nie po­win­na dzielić, a łączyć to, co po­zor­nie się wyklucza. -Papillondenuit


gra­nica-nie po­win­na-dzielić-a łączyć-to-co po­zor­nie ę-wyklucza
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Należy swe szczęście dzielić, by je pomnożyć. -Anonim


należy-swe-szczęście-dzielić-by-pomnożyć
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Praw­dzi­we szczęście? Móc je dzielić. -Urszula Zybura


praw­dzi­we-szczęście-móc- dzielić
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung


pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Nie można roz­dzielić ko­biety od interesu. -fyrfle


nie-można-roz­dzielić-ko­biety-od interesu
To dzielić się Swoim Bo­giem Cytaty: Kto wrogów ma wiele, ten siły swe dzielić musi. -Sy-Ma Cien


kto-wrogów- wiele-ten-ły-swe-dzielić-musi