To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty

To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Mężczyźni z re­guły nie mają prob­lemów z mówieniem o miłości. Pod wa­run­kiem, że do­tyczy to ich miłości do mo­tocyk­la, sa­mocho­du, piłki nożnej lub do nich sa­mych. O tej os­tatniej mogą mówić prak­tycznie nieprzerwanie. -Janusz Leon Wiśniewski


To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Kiedy anioł jedzie mo­tocyk­lem, to w przycze­pie sie­dzi diabeł. -Jan Czarny


kiedy-anioł-jedzie-mo­tocyk­lem-to w przycze­pie-sie­dzi-diabeł
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Sku­ta w złotej miłości kajdany Słucham, że zno­wu oszalałam Wy­pełniam ich uszy dzwon­ka­mi śmiechu Sza­leństwem ich rozczarowania Mną? To ich błędne oczekiwania Stworzyły skrzy­wiony ob­raz w mo­jej głowie Wbrew wszys­tkim - uciekam Niech krzyczą, wołają! Jes­tem głucha na ich zakazy To w Twoich ra­mionach rozwijam Błyszczące skrzydła up­ragnionej wolności  -wolności_skrzydło


To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy. -Francois Mauriac


To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Jeżeli nie masz szczęścia ani miłości, można sobie kupić doskonałe ich namiastki. -Margaret Mitchell


jeżeli-nie-masz-szczęścia-ani-miłoś-można-sobie-kupić-doskonałe-ich-namiastki
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Niewiele kobiet waży się wyznawać demokrację, jest to zbyt wielka sprzeczność z ich despotyzmem w sferze miłości. -Honore de Balzac


niewiele-kobiet-waży-ę-wyznawać-demokrację-jest-to-zbyt-wielka-sprzeczność-z-ich-despotyzmem-w-sferze-miłoś
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Gdyby niewiasty kochano za ich przymioty umysłowe, nie zdarzyłby się od czasów Adama ani jeden wypadek miłości. -Henryk Sienkiewicz


gdyby-niewiasty-kochano-za-ich-przymioty-umysłowe-nie-zdarzyłby-ę-od-czasów-adama-ani-jeden-wypadek-miłoś
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Gdybv kobiety kochano za ich przymioty umysłowe, nie zdarzyłby się od czasów Adama ani jeden wypadek miłości. -Henryk Sienkiewicz


gdybv-kobiety-kochano-za-ich-przymioty-umysłowe-nie-zdarzyłby-ę-od-czasów-adama-ani-jeden-wypadek-miłoś
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją. -Marianna Acoforado


To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Dąsy to sól, co smaku dodaje miłości, byle ich nie przedłużać, bo zbyt wiele soli może całkiem smak popsuć. -Tirukkurel


dąsy-to-sól-co-smaku-dodaje-miłoś-byle-ich-nie-przedłużać-bo-zbyt-wiele-soli-może-całkiem-smak-popsuć
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Nie zdradzę Ci racji, dla których mnie kochasz. Nie ma ich. Racją miłości jest miłość. -Antoine De Saint - Exupery


nie-zdradzę-ci-racji-dla-których-mnie-kochasz-nie-ich-racją-miłoś-jest-miłość
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian


gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson


wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Biedni i niepozorni mają częstokroć swobodę w miłości, ponieważ nikt ich nie podejrzewa, ażeby byli zdolni kochać i mieli śmiałość potrzebną do kochania. -Adolf Dygasiński


biedni-i-niepozorni-mają-częstokroć-swobodę-w-miłoś-ponieważ-nikt-ich-nie-podejrzewa-ażeby-byli-zdolni-kochać-i-mieli-śmiałość-potrzebną
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz


słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Potężniejsze dusze męskie czynią dlatego tyle nieszczęśliwych omyłek w miłości, że przybierają kochane istoty we wszystkie swoje promienie, że ten blask, od którego olśniewają, jest ich własny. -Henryk Sienkiewicz


To ich Miłości Do mo­tocyk­la Cytaty: Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie. -Montesquieu