To je­dynie Cytaty

To je­dynie Cytaty: Wys­tar­czy je­dynie obrócić tok myślenia. A zaw­sze będziesz się wznosił. Spa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy. -thrillofit


wys­tar­czy-­dynie-obróć-tok-myślenia-a-zaw­sze-będziesz ę-wznosił-spa­danie-będzie-­dynie-luk­su­sem-dla-słabeuszy
To je­dynie Cytaty: Je­dynie błąd by­wa nieomylny. -Papillondenuit


To je­dynie Cytaty: Je­dynie mądrość pot­ra­fi się ukorzyć. -Mikołaj Gogol


je­dynie-mądrość-pot­ra­fi ę-ukorzyć
To je­dynie Cytaty: Bądź przy mnie to mo­je je­dynie pragnienie... -stokrotka123


bądź-przy-mnie-to mo­-­dynie-pragnienie
To je­dynie Cytaty: W potęgę le­karzy wierzą je­dynie zdrowi. -Alfred Aleksander Konar


To je­dynie Cytaty: Z rodziną, łączy mnie je­dynie łańcuch DNA. -Krio


z rodziną-łączy-mnie-­dynie-łańcuch-dna
To je­dynie Cytaty: Wycho­wują je­dynie ci, którzy mają nadzieję. -Józef Stanisław Tischner


To je­dynie Cytaty: Je­dynie żywi mogą od­ku­pić swo­je grzechy. -Krio


je­dynie-żywi-mogą-od­ku­pić-swo­-grzechy
To je­dynie Cytaty: Je­dynie w uszkodzo­nej muszli rodzi się perła. -Renata Szuman-Fikus


je­dynie-w uszkodzo­nej-muszli-rodzi ę-perła
To je­dynie Cytaty: Zdra­da jest je­dynie kon­sekwen­cją małżeństwa. -Pitigrilli


zdra­da-jest ­dynie-kon­sekwen­cją-łżeństwa
To je­dynie Cytaty: Uczuć nie da się wyłączyć, można je je­dynie uciszyć... -Papużka


uczuć-nie da ę-wyłączyć-można- ­dynie-uciszyć
To je­dynie Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza


nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
To je­dynie Cytaty: szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie  -Papillondenuit


szu­kając-praw­dy-znaj­dziesz-­dynie-siebie 
To je­dynie Cytaty: Po­zos­tając je­dynie w fikcji nie ro­bisz nic.   -wdech


po­zos­tając-­dynie-w fikcji-nie-ro­bisz-nic- 
To je­dynie Cytaty: Je­dynie wiel­ka dusza waży się na styl prosty. -Stendhal (Henri Beyle)


To je­dynie Cytaty: Nieśmier­telne na świecie mogą być je­dynie wiara i marzenia. -św. Tomasz z Akwinu


nieśmier­telne-na świecie-mogą-być-­dynie-wiara-i marzenia
To je­dynie Cytaty: Ho­nor i Hi­pok­ryzję łączy je­dynie to, iż zaczy­nają się na tą samą literę. -Bruno


ho­nor-i hi­pok­ryzję-łączy-­dynie-to-iż zaczy­nają ę-na tą samą-literę
To je­dynie Cytaty: Od krzyża, cięższe mogą być je­dynie skrzydła do, nie nasze­go nieba... -Seneka 18


od krzyża-ęższe-mogą-być-­dynie-skrzydła-do-nie nasze­go-nieba