To kłam­stwo Cytaty

To kłam­stwo Cytaty: Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. -Bułat Okudżawa


To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec


kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
To kłam­stwo Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48


To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo za­bija wszyt­ko, na­wet miłość. -zuzus


kłam­stwo-za­bija-wszyt­ko-na­wet-miłość
To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo ma krótkie no­gi, ale często zgrabne. -Janusz Roś


kłam­stwo- krótkie-no­gi-ale-często-zgrabne
To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo - mur ochron­ny przed prawdą. -Nieistniejąca


kłam­stwo- mur-ochron­ny-przed-prawdą
To kłam­stwo Cytaty: Praw­da jest pros­ta, kłam­stwo łatwe. -Papillondenuit


praw­da-jest pros­-kłam­stwo-łatwe
To kłam­stwo Cytaty: Żad­ne kłam­stwo nie ma źródła w prawdzie... -Aleqandra


Żad­ne-kłam­stwo-nie  źródła-w prawdzie
To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo by­wa lo­giczniej­sze niż prawda. -Stefan Kisielewski


kłam­stwo-by­wa-lo­giczniej­sze-ż-prawda
To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo jest pop­ra­wianiem prawdy. -Stefan Kisielewski


To kłam­stwo Cytaty: Gdzie kłam­stwo ki­pi, tam praw­da się przypala. -Władysław Grzeszczyk


To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo głoszo­ne ja­ko praw­da dop­ro­wadza do wściekłości. -Mikołaj Gogol


kłam­stwo-głoszo­ne-ja­ko-praw­da-dop­ro­wadza-do wściekłoś
To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo jest je­dyną ucie­czką słabych. -Stendhal (Henri Beyle)


To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo wy­nika ze zwątpienia w at­rakcyj­ność prawdy. -Stefan Kisielewski


kłam­stwo-wy­nika-ze zwątpienia-w at­rakcyj­ność-prawdy
To kłam­stwo Cytaty: Nies­te­ty, kłam­stwo posługu­je się nie tyl­ko nikczemnikami. -Henryk Mann


nies­te­ty-kłam­stwo-posługu­ ę-nie tyl­ko-nikczemnikami
To kłam­stwo Cytaty: Praw­da ma tyl­ko jedną twarz, a kłam­stwo ma ich wiele. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


To kłam­stwo Cytaty: Kłam­stwo pow­tarza­ne ty­siąc ra­zy sta­je się prawdą. -Josef Goebbels


kłam­stwo-pow­tarza­ne-ty­ąc-ra­zy-sta­ ę-prawdą
To kłam­stwo Cytaty: Ona była win­na, ale kłam­stwo było niewinne. -Tadeusz Gicgier


ona-była-win­na-ale-kłam­stwo-było-niewinne