To piękno Cytaty

To piękno Cytaty: Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. -Leonardo da Vinci


piękno-rzeczy-śmiertelnych-mija-lecz-nie-piękno-sztuki
To piękno Cytaty: Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki. -Leonardo da Vinci


piękno-rzeczy-śmier­telnych-mi­ja-lecz-nie piękno-sztuki
To piękno Cytaty: Cho­ciaż praw­da to piękno, jed­nakże piękno nie mu­si być prawdą. -P » Terry Pratchett » Piramidy


To piękno Cytaty: Tak, piękno ko­biety to piękne piękno, ale nietrwałe. -Johann Nestroy


tak-piękno-ko­biety-to piękne-piękno-ale-nietrwałe
To piękno Cytaty: Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby. -Bertrand Russell


matematyka-zawiera-w-sobie-nie-tylko-prawdę-ale-i-najwyższe-piękno-piękno-chłodne-i-surowe-podobne-do-piękna-rzeźby
To piękno Cytaty: Piękno zniewala... -Papillondenuit


To piękno Cytaty: Piękno zbawi świat. -Fiodor Dostojewski


To piękno Cytaty: Piękno przechodzi w styl. -Mieczysław Jastrun


To piękno Cytaty: Siła i piękno są darem młodości. -Demokryt


siła-i-piękno-są-darem-młodoś
To piękno Cytaty: piękno pięknie za­raz pęknie  -nie.wiem


piękno-pięknie-za­raz-pęknie 
To piękno Cytaty: Kształtem miłości piękno jest. -Cyprian Kamil Norwid


To piękno Cytaty: piękno roz­prasza słowa  -Starlight


piękno-roz­prasza-słowa 
To piękno Cytaty: Piękno jest formą dobroci. -Helen Keller Adams


To piękno Cytaty: Siła i piękno są da­rem młodości. -Demokryt


siła-i piękno-są da­rem-młodoś
To piękno Cytaty: W śmierci jest niewinne i naturalne piękno. -Anonim


w-śmierci-jest-niewinne-i-naturalne-piękno
To piękno Cytaty: Ucieka wstecz we­sele i piękno młodości. -Horacy


ucieka-wstecz-we­sele-i piękno-młodoś
To piękno Cytaty: Uk­ry­te piękno jest lep­sze od jawnego. -Heraklit z Efezu


uk­ry­te-piękno-jest lep­sze-od jawnego
To piękno Cytaty: Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin


piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury