To star­cie Cytaty

To star­cie Cytaty: By­wa, że ko­muś star­cza od­wa­gi w wyjątko­wych oko­licznościach, a nie star­cza na co dzień. -Maria Dąbrowska


by­wa-że ko­muś-star­cza-od­wa­gi-w wyjątko­wych-oko­licznościach-a nie star­cza-na co dzień
To star­cie Cytaty: Nie­szczęścia, tak zwa­ne życiowe, to star­cie naszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent


nie­szczęścia-tak-zwa­ne-życiowe-to star­cie-naszej-upar­tej-wo­li-z naszym-przeznaczeniem
To star­cie Cytaty:


sto­ry-star­ts-when-heart-­pri­-the-head-na-szczy­cie-góry-wszys­cy-jes­teśmy-­cy-sami
To star­cie Cytaty: Najza­baw­niej­sze w ludziach jest to, że będąc młody­mi, marzą o tym, aby być star­szy­mi, a będąc star­szy­mi, chcą być młod­si ... Zaw­sze wszys­tko pogmatwane. -doorka


najza­baw­niej­sze-w ludziach-jest to-że będąc-młody­mi-marzą-o tym-aby być-star­szy­mi-a będąc-star­szy­mi-chcą-być-młod­
To star­cie Cytaty: Nie skreślam ludzi na star­cie tyl­ko dla­tego, że źle im pat­rzy z oczu. Zaw­sze daję im szansę. Może mają źle dob­ra­ne szkła kontaktowe. -Agata Mańczyk


nie-skreślam-ludzi-na star­cie-tyl­ko-dla­tego-że ź-im pat­rzy-z oczu-zaw­sze daję-im szansę-może mają-ź-dob­ra­ne-szkła
To star­cie Cytaty: Nie chce chy­ba do­ras­tać , ro­biąc się co­raz star­sza nie dos­trze­gam , rzeczy małych z których mogła bym się cie­szyć .To bar­dzo przygnębiające . -nasia


nie-chce-chy­ba-do­ras­ć- ro­biąc ę-co­raz-star­sza-nie ­trze­gam- rzeczy-łych-z których-mogła-bym ę-cie­szyć-to bar­dzo
To star­cie Cytaty: Jest bar­dzo wielu ludzi, którzy tak dużo cza­su spędzają pil­nując swe­go zdro­wia, że nie star­cza im już cza­su na cie­sze­nie się życiem. -Josh Billings


jest-bar­dzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-cza­su-spędzają-pil­nując-swe­go-zdro­wia-że nie star­cza-im już-cza­su-na cie­sze­nie ę
To star­cie Cytaty: im star­sza tym głupsza. -blanejszyna


To star­cie Cytaty: Nie każde­mu su­mienie star­cza do pierwszego. -Wiesław Brudziński


nie-każde­mu-su­mienie-star­cza-do pierwszego
To star­cie Cytaty: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie. -~~Lotta


To star­cie Cytaty: Wiele in­spi­rac­ji


wiele-in­spi­rac­ji-wy­ąga­my-od star­sze­go-rodzeństwa 
To star­cie Cytaty: Ta­jem­ni­ca budzi w nas dziec­ko. Nies­te­ty, co­raz star­sze dziecko. -Krzysztof Mętrak


ta­jem­­ca-budzi-w nas-dziec­ko-nies­te­ty co­raz-star­sze-dziecko
To star­cie Cytaty: W miłości młodzieńcy płacą za to, co ro­bią, zaś star­cy za to, cze­go nie robią. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


w miłoś-młodzieńcy-płacą-za to-co ro­bią-zaś-star­cy-za to-cze­go-nie robią
To star­cie Cytaty: Mężczyz­na czu­je się siedem lat star­szy dzień po ślubie. -Francis Bacon


mężczyz­na-czu­ ę-siedem-lat-star­szy-dzień-po ślubie
To star­cie Cytaty: Na­wet cień przy­jaciela star­czy by uczy­nić człowieka szczęśliwym. -MUZYCZKA


na­wet-cień-przy­jaciela-star­czy-by uczy­ć-człowieka-szczęśliwym
To star­cie Cytaty: Gdy się człowiek ro­bi star­szy, wszys­tko w nim po trochu parszywieje. -Jarosław Iwaszkiewicz


gdy ę-człowiek-ro­bi-star­szy-wszys­tko-w nim-po trochu-parszywieje
To star­cie Cytaty: I świat mi dziś sie wyłado­wał Cos błys­lo trzasło i nie star­cza :-(  -Phx


i świat-mi dziś-sie-wyłado­wał-cos-błys­lo-trzasło-i nie star­cza- 
To star­cie Cytaty: An­ty­patia rodzi się ze star­cia cha­rak­terów, a nie z wal­ki poglądów. -Honoré de Balzac


an­ty­patia-rodzi ę-ze star­cia-cha­rak­terów-a nie z wal­ki-poglądów