To uszkodzo­na Cytaty

To uszkodzo­na Cytaty: Je­dynie w uszkodzo­nej muszli rodzi się perła. -Renata Szuman-Fikus


je­dynie-w uszkodzo­nej-muszli-rodzi ę-perła
To uszkodzo­na Cytaty: Na ulicy na tej ulicy na zacieku na ścianie po­jawił się Chrystus cier­nie z za­sieków miał wiel­ki jak cholera jasna Zaczęły się schodzić prze­ważnie baby z okolicy z różańcami pa­liły gromnice kładły kwiaty Młodzi na tej ścianie nic nie widzieli ktoś powiedział - schi­zof­re­nia -  i modlą się na klęczkach a ściana bar­dziej nacieka Była to uszkodzo­na kanalizacja a wiatr z południa zab­rał do nieba Jezusa. -marka