To właśnie się Cytaty

To właśnie się Cytaty: Sprytnym ludziom właśnie na głupstwach powija się noga. Im człowiek sprytniejszy, tym mniej podejrzewa, że spróbują łapać go na plewy. Człowieka najsprytniejszego trzeba właśnie na plewy łapać. -Fiodor Dostojewski


To właśnie się Cytaty: Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami. -Stanisław Leopold Brzozowski


To właśnie się Cytaty: Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść. -Dżem


czy-któryś-z-was-zrozumie-to-że-w-tym-właśnie-sens-w-tym-właśnie-sens-aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-i
To właśnie się Cytaty: Bo ot­rzy­muje się tyl­ko to, o co za­biega się z taką właśnie względną obojętnością. Spraw­dziło się to w moim życiu wielekroć. -Marta Fox


bo ot­rzy­muje ę-tyl­ko-to-o co za­biega ę-z taką-właśnie-względną-obojętnośą-spraw­dziło ę-to w moim-życiu-wielekroć
To właśnie się Cytaty: Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja. -Edward Young


spokój-zaczyna-ę-właśnie-tam-gdzie-kończy-ę-ambicja
To właśnie się Cytaty: Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności... -patt_


To właśnie się Cytaty: Mówisz że wa­si wyz­nawcy już nie palą in­nych, nie składają ludzi w ofie­rze, ale praw­dzi­wa wiara to właśnie oz­nacza, ro­zumiesz? Poświęcać włas­ne życie, dzień po dni, w płomieniach, poświad­czając jej praw­dzi­wość, działając dla niej, od­dychając jej is­totą. To właśnie religia. -Terry Pratchett


To właśnie się Cytaty: Życie mija, ale odradza się w następnym pokoleniu, i to właśnie jest piękne. Reszta okazuje się złudą. -Zofia Loren


Życie-mija-ale-odradza-ę-w-następnym-pokoleniu-i-to-właśnie-jest-piękne-reszta-okazuje-ę-złudą
To właśnie się Cytaty: Ze szczęściem jest na ogół tak jak z okularami których się daremnie poszukuje. Nie znajdzie się ich, bo są właśnie na nosie. -Paul Horbiger


ze-szczęściem-jest-na-ogół-tak-jak-z-okularami-których-ę-daremnie-poszukuje-nie-znajdzie-ę-ich-bo-są-właśnie-na-nosie
To właśnie się Cytaty: Niektóre rodzaje prawdy są kłamstwem i te właśnie się cieszą największym uznaniem. -Jack London


niektóre-rodzaje-prawdy-są-kłamstwem-i-te-właśnie-ę-cieszą-największym-uznaniem
To właśnie się Cytaty: Mrówki tak się śpieszą, jak gdy­by właśnie za­myka­no sklepy. -Ramón Gómez de La Serna


mrówki-tak ę-śpieszą-jak gdy­by-właśnie-za­myka­no-sklepy
To właśnie się Cytaty: Mo­je la­to się właśnie za­kończyło. Nas­tała je­sień, która za­biera wszystko. -Breath


mo­-­to ę-właśnie-za­kończyło-nas­ła ­sień-która-za­biera-wszystko
To właśnie się Cytaty: Postanowienie powstrzymania się od postanowień samo jest właśnie pewnym postanowieniem. -Tadeusz Kotarbiński


postanowienie-powstrzymania-ę-od-postanowień-samo-jest-właśnie-pewnym-postanowieniem
To właśnie się Cytaty: Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją. -Marianna Acoforado


To właśnie się Cytaty: sie­dzisz na stacji ko­lej­ny po­ciąg odjechał po­jadę następnym następny właśnie ruszył trwa to już długo sam nie wiesz czy to miesiące czy lata czekasz na ten właściwy który sam nie wiesz ale czekasz być może w końcu nadjedzie może pojechałbyś o tym co właśnie staje wiatr by cię trochę orzeźwił może na in­nej stacji na in­nym peronie cze­ka cier­pli­wie twój pociąg no ruszaj bo tu­taj może docze­kasz się os­tatniego wagonu z tabliczką ko­niec trasy *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


To właśnie się Cytaty: Niepew­ny łeb z cytatowa, Co za spódni­ce się chowa, Którą z resztą emancypował, Bo to właśnie pod nią urzędował. Gdzieś tam się wychował. -Cykam


niepew­ny-łeb-z cytatowa-co-za spódni­ ę-chowa-którą-z resztą-emancypował-bo-to właśnie-pod-ą-urzędował-gdzieś-tam ę-wychował
To właśnie się Cytaty: Ile ra­zy jeszcze będę się mu­siała uczyć, że marze­nia są niebez­pie­czne właśnie dla­tego, że mogą się spełnić?  -Gold Fishy


ile-ra­zy-jeszcze-będę ę-mu­siała-uczyć-że marze­nia-są niebez­pie­czne-właśnie-dla­tego-że mogą ę-spełć 
To właśnie się Cytaty: To właśnie skutkiem, klątwą złego czynu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia. -Fryderyk Schiller


to-właśnie-skutkiem-klątwą-złego-czynu-że-ze-zła-biorąc-w-zło-ę-rozkorzenia