To zasługa Religii Cytaty

To zasługa Religii Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg


z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
To zasługa Religii Cytaty: Podobnie jak powiedzieliśmy, że zasada rządu może ulec zepsuciu, takoż i zasada religii podlega zepsuciu; gdy zasadą religii jest pobożność, niebo nie dało nam niczego lepszego; gdy staje się ona zabobonem, ziemia nie zrodziła nic gorszego. -Montesquieu


To zasługa Religii Cytaty: Żywego człowieka w pole wyprowadzić jest oszukaństwem, a umarłego zasługą. -Alojzy Żółkowski


Żywego-człowieka-w-pole-wyprowadzić-jest-oszukaństwem-a-umarłego-zasługą
To zasługa Religii Cytaty: Kto czysty wychodzi z przybytku zepsucia, tym większa jego zasługa. -Henryk Sienkiewicz


kto-czysty-wychodzi-z-przybytku-zepsucia-tym-większa-jego-zasługa
To zasługa Religii Cytaty: Posiadanie talentu nie jest zasługą, mimo to budzi ludzki szacunek. -Stefan Kisielewski


posiadanie-talentu-nie-jest-zasługą-mimo-to-budzi-ludzki-szacunek
To zasługa Religii Cytaty: Wszystkim mniej lub bardziej się zdaje, że nadzieja jest zasługą i cnotą. -Henryk Elzenberg


wszystkim-mniej-lub-bardziej-ę-zdaje-że-nadzieja-jest-zasługą-i-cnotą
To zasługa Religii Cytaty: Zawsze twierdziłem, że gdy się prawdziwie kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. -Giovanni Giacomo Casanova


zawsze-twierdziłem-że-gdy-ę-prawdziwie-kogoś-kocha-wierność-nie-jest-żadną-zasługą
To zasługa Religii Cytaty: Gdyby ścieżka wdzięczności i honoru zawsze była gładka i łatwa, mała byłaby zasługa tego, który się jej trzyma. -Walter Scott


gdyby-ścieżka-wdzięcznoś-i-honoru-zawsze-była-gładka-i-łatwa-ła-byłaby-zasługa-tego-który-ę-jej-trzyma
To zasługa Religii Cytaty: Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi. -Tom Peters


wszelka-innowacja-nie-jest-zasługą-badań-rynkowych-ani-starannie-dobranych-grup-dyskusyjnych-ale-dziełem-rozzłoszczonych-ludzi
To zasługa Religii Cytaty: Miłość jest najtańszą z religii. -Cesare Pavese


miłość-jest-najtańszą-z-religii
To zasługa Religii Cytaty: Miłość jest naj­tańszą z religii. -Cesare Pavese


miłość-jest naj­ńszą-z religii
To zasługa Religii Cytaty: Imię, to rzecz piękna, kiedy do niego przyłącza się zasługa, a bez tego jest tylko znakiem, który rozróżnia jednego człowieka od drugiego, nic więcej. -Józef Korzeniowski


imię-to-rzecz-piękna-kiedy-do-niego-przyłącza-ę-zasługa-a-bez-tego-jest-tylko-znakiem-który-rozróżnia-jednego-człowieka-od-drugiego-nic
To zasługa Religii Cytaty: Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani staran­nie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi. -Tom Peters


wszelka-innowacja-nie-jest-zasługą-badań-rynkowych-ani-staran­nie-dobranych-grup-dyskusyjnych-ale-dziełem-rozzłoszczonych-ludzi
To zasługa Religii Cytaty: W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem. -Friedrich Nietzsche


w-każdej-religii-człowiek-religijny-jest-wyjątkiem
To zasługa Religii Cytaty: Męczennicy religii niszczonych nie bywają kanonizowani. -Anonim


męczennicy-religii-niszczonych-nie-bywają-kanonizowani
To zasługa Religii Cytaty: Miarą poezji, a może i religii jest miłość. -Tadeusz Borowski


miarą-poezji-a-może-i-religii-jest-miłość
To zasługa Religii Cytaty: Bóg może nam zsyłać dary, ale przyjęcie ich i zachowanie musi być naszą własną zasługą. Biada łaskom, które wyślizgują się z niegodnych rąk. -Rabindranath Tagore


bóg-może-nam-zsyłać-dary-ale-przyjęcie-ich-i-zachowanie-musi-być-naszą-własną-zasługą-biada-łaskom-które-wyślizgują-ę-z-niegodnych
To zasługa Religii Cytaty: W większości religii kapłana uważa się za ważniejszego od boga. -Nicolas Jorga


w-większoś-religii-kapłana-uważa-ę-za-ważniejszego-od-boga