Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty

Go to Gemtracks
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Trudno jest kochać tych, których nie cenimy; i nie mniej trudno tych, których cenimy. -Francois de la Rochefoucauld
trudno-jest-kochać-tych-których-nie-cenimy-i-nie-mniej-trudno-tych-których-cenimy
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Cenimy ideał ale kochamy idealistki. -Antoni Regulski
cenimy-ideał-ale-kochamy-idealistki
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Gdy­bym był ptakiem, co la­ta wysoko to srałbym po głowach ro­dakom Polokom. Nas­rałbym wtedy Ci pros­to na oko... gdy­bym był pta­kiem, co la­ta wysoko... -Moon G
gdy­bym-był-ptakiem-co-­-wysoko-to-srałbym-po głowach-ro­dakom-polokom-nas­rałbym-wtedy-ci-pros­to-na oko-gdy­bym-był-pta­kiem-co-­
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Z punktu widzenia roślin i zwierząt cała ludzkość jest niepotrzebna, cała ludzkość zaśmieca, zabrudza kwitnący ogród ziemi! Wszyscy jesteśmy jednakowi wobec planety! -Dina Kalinowska
z-punktu-widzenia-roślin-i-zwierząt-cała-ludzkość-jest-niepotrzebna-cała-ludzkość-zaśmieca-zabrudza-kwitnący-ogród-ziemi-wszyscy-jesteśmy
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Dzieci nie liczą czasu, toteż wystarcza im go na gruntowne obserwacje. -Anonim
dzieci-nie-liczą-czasu-toteż-wystarcza-im-go-na-gruntowne-obserwacje
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil
czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy. -Zofia Kucówna
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew. -Francois Rabelais
Życie-zależy-od-krwi-krew-jest-siedzibą-duszy-toteż-jedynym-zadaniem-tego-świata-jest-wytwarzać-nieustannie-krew
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę. -Anonim
utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Sięga wysoko, kto się czołgać umie. -Julian Ursyn Niemcewicz
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: I słowa bez pokrycia bywają wysoko notowane. -Stanisław Jerzy Lec
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Pożeg­nała wszystkich choć Nikt nie wziął jej pożegnania tak na poważnie... Wy­jechała na sam szczyt budynku starą windą... Roz­puściła włosy... Otarła z łez oczy...roz­winęła skrzydła... ...wiatr rwał kon­wulsyj­nie pióra... ...chciała wzlecieć... skoczyła Co mogę dla Niej zrobić? Nie do­kończyć te­go wiersza opi­sem chłod­nym upadku z które­goś tam piętra... ..była wysoko... ...jest wysoko... Upa­dek oczy­wistą prawdą? Może jed­nak wzleciała? ...Anioł... o imionach Nadzieja i Miłość  -Uśmiechnięta Anielica
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty:
mierz-wysoko-wpajali-mu-wzniośli-nauczyciele-strzelił-im-w-łeb
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Wysoko musi się wznieść, kto upadł nisko. -Henryk Ibsen
wysoko-musi-ę-wznieść-kto-upadł-nisko
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Znakomitość to ktoś podziwiany za swoje wysoko postawione znajomości. -Daniel Boorstin
znakomitość-to-ktoś-podziwiany-za-swoje-wysoko-postawione-znajomoś
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Kto raz wzniósł się wysoko, łamie skrzydła w krzakach. -Anna Jokai
kto-raz-wzniósł-ę-wysoko-łamie-skrzydła-w-krzakach
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. -Henry Wadsworth Longfellow
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: gdy ce­nisz siebie za wysoko możesz bar­dzo szyb­ko upaść  -Intryga
gdy-­nisz-siebie-za wysoko-możesz-bar­dzo-szyb­ko-upaść 
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: od­dam me skrzydła. mu­sisz wzle­cieć wysoko, bym zbyt nie tęsknił  -bez.odwagi
od­dam-me skrzydła-mu­sisz-wzle­cieć-wysoko-bym-zbyt-nie tęsknił 
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Oka­załość skrzy­deł nie do­wodzi jeszcze, że wzle­cisz wysoko. -Kazimierz Chyła
oka­załość-skrzy­deł-nie do­wodzi-jeszcze-że wzle­cisz-wysoko
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Sława ojców przechodzi na dzieci w postaci wysoko podniesionych głów i zdecydowanych gestów. -Zofia Kucówna
sława-ojców-przechodzi-na-dzieci-w-postaci-wysoko-podniesionych-głów-i-zdecydowanych-gestów
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Słońce wysoko Gra­niczy ze szczy­tem gór Prze­biśniegi już Krys­ty­na Sz. 18.02.2015r. -krysta
słoń-wysoko-gra­niczy-ze szczy­tem-gór-prze­biśniegi-już-krys­ty­na-sz-18022015r
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Chciałabym kiedyś na chwilę wzbić się wysoko, usiąść na chmur­ce i od­począć.. od cze­go ? Od ludzi i wszys­tkiego wokół.. -AnDree
chciałabym-kiedyś-na chwilę-wzbić ę-wysoko-usiąść-na chmur­-i od­począć-od cze­go-od-ludzi-i wszys­tkiego-wokół
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Świat to cyrk, gdzie miłość i szczęście chodzą wysoko po mocno napiętej linie i w każdej chwili grozi im śmierć. -Zofia Kucówna
Świat-to-cyrk-gdzie-miłość-i-szczęście-chodzą-wysoko-po-mocno-napiętej-linie-i-w-każdej-chwili-grozi-im-śmierć
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Zaczynaj od rzeczy małych, jeśli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. -Augustyn Św
zaczynaj-od-rzeczy-łych-śli-chcesz-być-wielkim-zakładaj-głęboki-fundament-pokory-skoro-zamierzasz-budować-wysoko
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. -Augustyn Św
jeśli-chcesz-być-wielki-zaczynaj-od-rzeczy-łych-zakładaj-głęboki-fundament-pokory-skoro-zamierzasz-budować-wysoko
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Istnieje jakieś bractwo ludzi, którzy namiętnie pragną wiedzy. Ja do nich należałem. Jednakże pobudki moje nie były tak czyste: chciałem wiedzy nie przez jej umiłowanie, ale jako obrony przed wzgardą świata wobec nieuków. Toteż, gdy tylko miałem czas, buszowałem po książkowych antykwariatach. -Charles Chaplin
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: idę so­bie drogą w życiu chodzi o to żeby nie zajść za wysoko kładę się na ziemi stąd mam bliżej do korzeni  -liliowięc
idę-so­bie-drogą-w-życiu-chodzi-o to-żeby-nie zajść-za wysoko-kładę ę-na ziemi-stąd-mam-bliżej-do korzeni 
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Ludzkość kocha dramaty rzeczywiste, a nie wymyślone. -Henri Bergson
ludzkość-kocha-dramaty-rzeczywiste-a-nie-wymyślone
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Między Bo­giem a Prawdą re­ligie toczą ludzkość. -fyrfle
między-bo­giem-a prawdą-re­ligie-toczą-ludzkość
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Gdy ma­mona wkracza ludzkość się zatraca. -Ryder
gdy-­mona-wkracza-ludzkość ę-zatraca
Toteż Cenimy Ludzkość Wysoko Cytaty: Jeśli chcesz być wiel­ki, zaczy­naj od rzeczy małych. Zakładaj głębo­ki fun­da­ment po­kory, sko­ro za­mie­rzasz bu­dować wysoko. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
jeśli-chcesz-być-wiel­ki-zaczy­naj-od rzeczy-łych-zakładaj głębo­ki-fun­da­ment-po­kory-sko­ro-za­mie­rzasz-bu­dować-wysoko