Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty

Go to Gemtracks
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Trudno jest kochać tych, których nie cenimy; i nie mniej trudno tych, których cenimy. -Francois de la Rochefoucauld
trudno-jest-kochać-tych-których-nie-cenimy-i-nie-mniej-trudno-tych-których-cenimy
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Cenimy ideał ale kochamy idealistki. -Antoni Regulski
cenimy-ideał-ale-kochamy-idealistki
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Z punktu widzenia roślin i zwierząt cała ludzkość jest niepotrzebna, cała ludzkość zaśmieca, zabrudza kwitnący ogród ziemi! Wszyscy jesteśmy jednakowi wobec planety! -Dina Kalinowska
z-punktu-widzenia-roślin-i-zwierząt-cała-ludzkość-jest-niepotrzebna-cała-ludzkość-zaśmieca-zabrudza-kwitnący-ogród-ziemi-wszyscy-jesteśmy
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Dzieci nie liczą czasu, toteż wystarcza im go na gruntowne obserwacje. -Anonim
dzieci-nie-liczą-czasu-toteż-wystarcza-im-go-na-gruntowne-obserwacje
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil
czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy. -Zofia Kucówna
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew. -Francois Rabelais
Życie-zależy-od-krwi-krew-jest-siedzibą-duszy-toteż-jedynym-zadaniem-tego-świata-jest-wytwarzać-nieustannie-krew
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Istnieje jakieś bractwo ludzi, którzy namiętnie pragną wiedzy. Ja do nich należałem. Jednakże pobudki moje nie były tak czyste: chciałem wiedzy nie przez jej umiłowanie, ale jako obrony przed wzgardą świata wobec nieuków. Toteż, gdy tylko miałem czas, buszowałem po książkowych antykwariatach. -Charles Chaplin
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Gdy ma­mona wkracza ludzkość się zatraca. -Ryder
gdy-­mona-wkracza-ludzkość ę-zatraca
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość kocha dramaty rzeczywiste, a nie wymyślone. -Henri Bergson
ludzkość-kocha-dramaty-rzeczywiste-a-nie-wymyślone
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Między Bo­giem a Prawdą re­ligie toczą ludzkość. -fyrfle
między-bo­giem-a prawdą-re­ligie-toczą-ludzkość
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość jest strumieniem światła płynącym ze skończoności w nieskończoność. -Khalil Gibran
ludzkość-jest-strumieniem-światła-płynącym-ze-skończonoś-w-nieskończoność
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką się ludzkość posługuje. -Rudyard Kipling
słowa-są-najpotężniejszą-bronią-jaką-ę-ludzkość-posługuje
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Polityk dzeli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów. -Anonim
polityk-dzeli-ludzkość-na-dwie-klasy-narzędzia-i-wrogów
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Kocham ludzkość, nie mogę tyl­ko znieść ludzi. -Charles Schultz
kocham-ludzkość-nie mogę-tyl­ko-znieść-ludzi
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Kochać ludzkość? - Spróbuj najpierw jednego jedynego człowieka! -Gabriel Laub
kochać-ludzkość-spróbuj-najpierw-jednego-jedynego-człowieka
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Kocham ludzkość, nie mogę tylko znieść ludzi. -Charles Schultz
kocham-ludzkość-nie-mogę-tylko-znieść-ludzi
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość kocha dra­maty rzeczy­wis­te, a nie wymyślone. -Henri Bergson
ludzkość-kocha-dra­maty-rzeczy­wis­te-a nie wymyślone
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość nie może znieść zbyt wielkiej dawki rzeczywistości. -Thomas Stearns Eliot
ludzkość-nie-może-znieść-zbyt-wielkiej-dawki-rzeczywistoś
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Każde ple­mię uważało się daw­niej za całą ludzkość. -Ryszard Kapuściński
każde-ple­mię-uważało ę-daw­niej-za całą-ludzkość
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam. -Johann Wolfgang Goethe
ludzkość-kroczy-stale-naprzód-jednak-człowiek-pozostaje-ten-sam
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość była zawsze podzielona, mniej więcej równo, na optymistów i pesymistów. -Andre Maurois
ludzkość-była-zawsze-podzielona-mniej-więcej-równo-na-optymistów-i-pesymistów
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Pierwszym nauczycielem filozofii jakiego miała ludzkość, był wąż w raju. -Baus
pierwszym-nauczycielem-filozofii-jakiego-miała-ludzkość-był-wąż-w-raju
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość nie może znieść zbyt wiel­kiej daw­ki rzeczywistości. -Thomas Stearns Eliot
ludzkość-nie może-znieść-zbyt-wiel­kiej-daw­ki-rzeczywistoś
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Nie­chaj ludzkość się oc­knie, gdyż zmie­rza ku zagładzie. -Ryder
nie­chaj-ludzkość ę-oc­knie-gdyż-zmie­rza-ku zagładzie
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Bieda­ku, mądrzysz się, że umarłeś za ludzkość, my pot­ra­fimy umierać za jed­ne­go kumpla. -Roman Bratny
bieda­ku-mądrzysz-ę-że umarłeś-za ludzkość-my pot­ra­fimy-umierać-za jed­ne­go-kumpla
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość stawia sobie zawsze takie zadania, które jest w stanie rozwiązać. -Karol Marks
ludzkość-stawia-sobie-zawsze-takie-zadania-które-jest-w-stanie-rozwiązać
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Pod­czas gdy świat gi­nie z niedo­sytu, ludzkość umiera z nadmiaru. -Papillondenuit
pod­czas-gdy-świat-gi­nie-z niedo­sytu-ludzkość-umiera-z nadmiaru
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość nieustannie kroczy do przodu, lecz człowiek ciągle pozostaje taki sam. -Johann Wolfgang Goethe
ludzkość-nieustannie-kroczy-do-przodu-lecz-człowiek-ągle-pozostaje-taki-sam
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Smucę się bardziej ze względu na nasz naród i ludzkość, niż na nas samych. -Eleonora Roosevelt
smucę-ę-bardziej-ze-wzglę-na-nasz-naród-i-ludzkość-ż-na-nas-samych
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Tyl­ko dzięki niekon­sekwen­cji ludzkość przet­rwała jeszcze na świecie. -Leszek Kołakowski
tyl­ko-dzięki-niekon­sekwen­cji-ludzkość-przet­rwała-jeszcze-na świecie
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają. -Jerzy Drobnik
ludzkość-jest-drzewem-a-ludzie-są-liśćmi-drzewo-trwa-i-rośnie-chociaż-liście-opadają
Toteż Cenimy Ludzkość Cytaty: Ludzkość sta­le kroczy nap­rzód, jed­nak człowiek po­zos­ta­je ten sam. -Johann Wolfgang Goethe
ludzkość-sta­-kroczy-nap­rzód-jed­nak-człowiek-po­zos­­-ten-sam