Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty

Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Warto kupować termometr w lecie - zawiera więcej rtęci. -Janina Ipohorska


warto-kupować-termometr-w-lecie-zawiera-więcej-rtę
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Prawda zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się w całości ludzkiego życia i istoty. -Ludwig Andreas Feuerbach


prawda-zawiera-ę-nie-w-myśleniu-i-wiedzy-jako-takiej-prawda-zawiera-ę-w-całoś-ludzkiego-życia-i-istoty
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Starym się jest wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość. -John Knittel


starym-ę-jest-wówczas-gdy-więcej-radoś-przynosi-przeszłość-ż-przyszłość
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Czas nie zna przerwy... Jest ciągłością nieuchwytną. Jest podobny do skrzydeł, które nas niosą w przyszłość i przygotowują do przeżywania wieczności, obiecanej nam przez Pana. Czas jest przedsmakiem wieczności. -Józef Gawor


Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Dzieci nie liczą czasu, toteż wystarcza im go na gruntowne obserwacje. -Anonim


dzieci-nie-liczą-czasu-toteż-wystarcza-im-go-na-gruntowne-obserwacje
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell


myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Za na­mi przeszłość mnóstwo po­rażek i błędów to czas które­go nie cof­niemy niektórych czynów żałuje­my dla­tego le­piej za­ryzy­kować bo w przyszłości można wszys­tko od­bu­dować życie masz tyl­ko jed­no więc przeszłość od­dziel grubą krechą  -xdomix


Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Sim­ba: Ej, coś ty, a to za co? Ra­fiki: To nie ma znacze­nia. To już przeszłość. Sim­ba: Ale bo­li nadal. Ra­fiki: Tak, przeszłość często bo­li. Można od niej uciekać al­bo wy­ciągnąć z niej ja­kieś wnioski  -xBradyiae


Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Nowe w pełni zawiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Ja scho­wałem przeszłość za mu­rem mil­cze­nia, ty zaś za maską uśmiechu. Mnie strzegą wy­sokie mu­ry, ciebie sekretność. Na py­tania od­po­wiadam chłodem ka­mienia, ciebie nikt o przeszłość nie pyta. Ja mówię, że to­bie jest łatwiej. Bo maskę możesz zdjąć a mu­ry urosły wy­soko- z obu stron przejść je ciężko. -Silvidian


Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew. -Francois Rabelais


Życie-zależy-od-krwi-krew-jest-siedzibą-duszy-toteż-jedynym-zadaniem-tego-świata-jest-wytwarzać-nieustannie-krew
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Każde dzieło nie oparte na miłości zawiera w sobie zalążek śmierci. -Johann Heinrich Pestalozzi


każde-dzieło-nie-oparte-na-miłoś-zawiera-w-sobie-zalążek-śmierci
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Nowość nie zawiera się nigdy w pomyśle, ale w jego ujęciu. -Stefan Napierski


nowość-nie-zawiera-ę-nigdy-w-pomyś-ale-w-jego-ujęciu
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Życie jest chwilą wieczności. -Plutarch


Życie-jest-chwilą-wiecznoś
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Aforyzm, sentencja są formami Wieczności -F. Nietzsche


aforyzm-sentencja-są-formami-wiecznoś
Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Czas jest larwą wieczności. -Jean Paul


Toteż Więcej Wieczności Zawiera Przeszłość Cytaty: Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. -Thomas Carlyle


słowa-przynależą-do-czasu-milczenie-do-wiecznoś