Tru­pem Często Mówiło Cytaty

Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało


Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Leżał krzyżem ksiądz Krzyś wokół nie widzi nic przes­tań myśleć i Ty pad­niesz tru­pem jak Krzyś  -MyArczi


leżał-krzyżem-ksiądz-krzyś-wokół-nie widzi-nic-przes­ń-myść-i ty-pad­niesz-tru­pem-jak krzyś 
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Świado­mość tru­du dopłynięcia do brze­gu często pod­po­wiada żeby od­dać się nur­tom. Nie ma nic gor­sze­go, jak wyb­ra­nie najłat­wiej­szej tra­sy. Po­zor­ny ba­nał, piękny wodospad. -Papużka


Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Mieć wyczucie taktu to kłamać tak o innych, jakby się mówiło kłamstwa o sobie. -Oliver Harford


mieć-wyczucie-taktu-to-kłamać-tak-o-innych-jakby-ę-mówiło-kłamstwa-o-sobie
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Dow­ci­pem nie na­leży ce­lować, tyl­ko trafiać. -Hugo Dionizy Steinhaus


Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Jeszcze nigdy w dziejach wielu nie mówiło wiele do wielu, mając do powiedzenia tak niewiele. -Anonim


jeszcze-nigdy-w-dziejach-wielu-nie-mówiło-wiele-do-wielu-mając-do-powiedzenia-tak-niewiele
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Czas płynął włas­nym tem­pem, nies­tały jak pe­dal­ska ciota. -Glenn Cook


czas-płynął-włas­nym-tem­pem-nies­ły-jak pe­dal­ska-ciota
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Iucun­di ac­ti labores. Miłe są tru­dy zakończone. -Cyceron


iucun­di-ac­ti-labores-miłe-są tru­dy-zakończone
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Egoizm jest tru­cizną przyjaźni. -Honoré de Balzac


Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Spodziewaj się tru­ciz­ny po stojącej wodzie. -William Blake


spodziewaj ę-tru­ciz­ny-po stojącej-wodzie
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Sma­kowi­ty Spór Ka­wał czar­nej czekolady Wiódł swa­dy bez ogłady Z białym se­rem brie, Że ca­pem śmierdzi, Moszcząc się w ser­cu rolady. -awatar


sma­kowi­ty-spór-ka­wał-czar­nej-czekolady-wiódł-swa­dy-bez-ogłady-z-białym-se­rem-brie-Że-ca­pem-śmierdzi-moszcząc ę-w ser­cu
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: By­cie sobą jest tak roz­pow­szechnionym ste­reoty­pem ludzkiego zacho­wania, że praw­dzi­wi in­dy­widualiści wolą być kimś innym. -aforystokrata


by­cie-sobą-jest tak-roz­pow­szechnionym-ste­reoty­pem-ludzkiego-zacho­wania-że praw­dzi­wi-in­dy­widualiś-wolą-być-kimś-innym
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go. -Emmanuel Mounier


kocham-więc-byt-is­tnieje-i życie-war­te-jest tru­-przeżycia-go
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Won­ny Likorys pod płaszczem swej urody tru­ciznę skrywa  -to_tylko_łzy


won­ny-likorys-pod-płaszczem-swej-urody-tru­ciznę-skrywa 
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Pa­miętaj mądrze to­pić smut­ki i tru­dy życia w łagod­nym winie. -Horacy


pa­miętaj-mądrze-to­pić-smut­ki-i tru­dy-życia-w łagod­nym-winie
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Trud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dy konieczne. -Demokryt


trud-po­dej­mo­wany-dob­ro­wol­nie-lżej­szy­mi-czy­-tru­dy-konieczne
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia
Tru­pem Często Mówiło Cytaty: Wo­jen­na ścieżka nie po­win­na być usłana tru­pami, lecz od­cięty­mi pępowinami. -Papillondenuit


wo­jen­na-ścieżka-nie po­win­na-być-usłana-tru­pami-lecz-od­ęty­mi-pępowinami