Trud­niej Jest żyć Cytaty

Trud­niej Jest żyć Cytaty: Nie prob­le­mem jest żyć, trud­niej jest żyć tak, aby życie nie prze­ciekało nam międzi palcami. -doorka


nie-prob­­mem-jest żyć-trud­niej-jest żyć-tak-aby życie-nie prze­ciekało-nam-międzi-palcami
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye


da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć
Trud­niej Jest żyć Cytaty: W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć... -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


w wan­nie-his­to­rii-prawdę-trud­niej-jest ut­rzy­ć-ż-mydło-i o wiele-trud­niej-znaleźć
Trud­niej Jest żyć Cytaty: By­cie kre­tynem to nic trud­ne­go, naj­trud­niej jest przyz­nać so­bie że się nim jest. -AreK


by­cie-kre­tynem-to nic-trud­ne­go-naj­trud­niej-jest przyz­nać-so­bie-że ę-nim-jest
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha... --Ewelcia92-


trud­no-jest kiedy ę-płacze-i szlocha-lecz-trud­niej-jest bez-ko­goś-kto-cię-kocha
Trud­niej Jest żyć Cytaty: W miłości trud­no jest da­wać te­mu, kto nie chce brać, ale jeszcze trud­niej - te­mu, kto tyl­ko bierze. -Władysław Grzeszczyk


w miłoś-trud­no-jest da­wać-te­mu-kto-nie chce-brać-ale-jeszcze-trud­niej- te­mu-kto-tyl­ko-bierze
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Naj­trud­niej jest za­dowo­lić wszystkich. -Demostenes


naj­trud­niej-jest za­dowo­lić-wszystkich
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Często rzeczy oczy­wis­te jest trud­niej zauważyć. -Emmalice


często-rzeczy-oczy­wis­te-jest trud­niej-zauważyć
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Szcze­rość jest jeszcze trud­niej­sza od matematyki. -Jan Kurczab


szcze­rość-jest jeszcze-trud­niej­sza-od matematyki
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Poz­bierać jest się dziesięć ra­zy trud­niej, niż rozsypać. -C » Suzanne Collins » Kosogłos


Trud­niej Jest żyć Cytaty: Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra. -dooorotis


Trud­niej Jest żyć Cytaty: Naj­trud­niej jest zro­zumieć to, że nie wszys­tko da się zrozumieć. -Papillondenuit


naj­trud­niej-jest zro­zumieć-to-że nie wszys­tko-da ę-zrozumieć
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Naj­trud­niej­szą rzeczą re­woluc­ji jest czu­wać nad porcelaną. -Georges Clemenceau


naj­trud­niej­szą-rzeczą-re­woluc­ji-jest czu­wać-nad-porcelaną
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Naj­trud­niej­szy jest ko­niec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści os­tatnich dni. -Alfons Allais


naj­trud­niej­szy-jest ko­niec-miesiąca-zwłaszcza trzydzieś-os­tatnich-dni
Trud­niej Jest żyć Cytaty: W świecie ignorancji trud­niej­sze niż wszystko jest po­konać nie osobę a nazwisko. -Doza


w świecie-ignorancji-trud­niej­sze-ż-wszystko-jest-po­konać-nie osobę-a-nazwisko
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne. -Baruch Spinoza


za­dowo­lenie-z ­mego-siebie-jest praw­do­podob­nie-naj­trud­niej-osiągalne
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Pi­sarz jest to człowiek, które­mu pi­sanie przychodzi trud­niej niż wszys­tkim in­nym ludziom. -Tomasz Mann


pi­sarz-jest to człowiek-które­mu-pi­sanie-przychodzi-trud­niej-ż-wszys­tkim-in­nym-ludziom
Trud­niej Jest żyć Cytaty: Niełat­wo jest udzielać mądrych rad, lecz jeszcze trud­niej umieć ich słuchać i do nich się zastosować. -Mikołaj Gogol


niełat­wo-jest udzielać-mądrych-rad-lecz-jeszcze-trud­niej-umieć-ich-słuchać-i do nich ę-zastosować