Trud­niej Cytaty

Trud­niej Cytaty: W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć... -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


w wan­nie-his­to­rii-prawdę-trud­niej-jest ut­rzy­ć-ż-mydło-i o wiele-trud­niej-znaleźć
Trud­niej Cytaty: W miłości trud­no jest da­wać te­mu, kto nie chce brać, ale jeszcze trud­niej - te­mu, kto tyl­ko bierze. -Władysław Grzeszczyk


w miłoś-trud­no-jest da­wać-te­mu-kto-nie chce-brać-ale-jeszcze-trud­niej- te­mu-kto-tyl­ko-bierze
Trud­niej Cytaty: Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha... --Ewelcia92-


trud­no-jest kiedy ę-płacze-i szlocha-lecz-trud­niej-jest bez-ko­goś-kto-cię-kocha
Trud­niej Cytaty: By­cie kre­tynem to nic trud­ne­go, naj­trud­niej jest przyz­nać so­bie że się nim jest. -AreK


by­cie-kre­tynem-to nic-trud­ne­go-naj­trud­niej-jest przyz­nać-so­bie-że ę-nim-jest
Trud­niej Cytaty: Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye


da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć
Trud­niej Cytaty: Trud­niej się oduczyć niż nauczyć  -Feliks Chwalibóg


Trud­niej Cytaty: Naj­trud­niej być posłusznym Bo­gu do końca. -Jan Twardowski


naj­trud­niej-być-posłusznym-bo­gu-do końca
Trud­niej Cytaty: Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra. -dooorotis


Trud­niej Cytaty: Naj­trud­niej dot­rzeć do sa­mego siebie. -Marek Aureliusz


naj­trud­niej-dot­rzeć-do ­mego-siebie
Trud­niej Cytaty: Niewolę trud­niej znieść przy pełnej swobodzie. -Dominik Opolski


niewolę-trud­niej-znieść-przy-pełnej-swobodzie
Trud­niej Cytaty: Naj­trud­niej jest za­dowo­lić wszystkich. -Demostenes


naj­trud­niej-jest za­dowo­lić-wszystkich
Trud­niej Cytaty: Trud­niej kochać bliźniego niż małego fiata. -Jan Twardowski


trud­niej-kochać-bliźniego-ż-łego-fiata
Trud­niej Cytaty: Nie sztu­ka po­kochać, znacznie trud­niej wytrwać. -Elizabeth Taylor


nie-sztu­ka-po­kochać-znacznie-trud­niej-wytrwać
Trud­niej Cytaty: Naj­trud­niej poz­nać sa­mego siebie. -Tales z Miletu


naj­trud­niej-poz­nać-­mego-siebie
Trud­niej Cytaty: Dzieci trud­niej oszu­kać niż dorosłych. -M » Ian McEwan » Marzyciel


Trud­niej Cytaty: Szcze­rość jest jeszcze trud­niej­sza od matematyki. -Jan Kurczab


szcze­rość-jest jeszcze-trud­niej­sza-od matematyki
Trud­niej Cytaty: Łat­wiej zmienić us­trój, trud­niej od­mienić człowieka. -Stefan Wyszyński


Łat­wiej-zmienić-us­trój-trud­niej-od­mienić-człowieka
Trud­niej Cytaty: Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław


naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok