Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty

Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jeżeli ci trudno zrozumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli-trudno-zrozumieć-pochwały-to-uważaj-za-pochlebstwa
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Kobietę i politykę trudno zrozumieć. -Aniela Danuta Szymańska


Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle. -Anatol France


Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Lepiej zrozumieć mało niż zrozumieć źle. -Anatol France


Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają. -Franz Kafka


zrozumieć-szczęście-to-jakby-zrozumieć-że-grunt-na-którym-stoisz-nie-może-być-szerszy-od-dwóch-stóp-które-go-pokrywają
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jednaką miarą mierz pochwały i potwarze. -Aleksander Puszkin


jednaką-miarą-mierz-pochwały-i-potwarze
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jed­na­kową miarą mierz pochwały i potwarze. -Aleksander Puszkin


jed­na­kową-miarą-mierz-pochwały-i potwarze
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Szlachetność zbiera pochwały i drży przy tym z zimna. -Decimus Junius Juvenalis


szlachetność-zbiera-pochwały-i-drży-przy-tym-z-zimna
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jeżeli ci trud­no zro­zumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli- trud­no-zro­zumieć-pochwały-to uważaj- za pochlebstwa
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Szlachet­ność zbiera pochwały i drży przy tym z zimna. -Decimus Junius Juvenalis


szlachet­ność-zbiera-pochwały-i drży-przy-tym-z zimna
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Nikt nie wysłuchuje wymówek z taką cierpliwością jak ci, którzy zasługują na pochwały. -Pliniusz Młodszy


nikt-nie-wysłuchuje-wymówek-z-taką-cierpliwośą-jak-którzy-zasługują-na-pochwały
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Nie zwal­czy­my pochwały gwałtu przez pochwałę pow­szechne­go zobojętnienia. -Leszek Kołakowski


nie-zwal­czy­my-pochwały-gwał-przez-pochwałę-pow­szechne­go-zobojętnienia
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Nie wiem jak trudno być Bogiem, ale wiem jak trudno być człowiekiem. -Coccioli


nie-wiem-jak-trudno-być-bogiem-ale-wiem-jak-trudno-być-człowiekiem
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć. -Witold Zechenter


aby-być-szczęśliwym-z-mężczyzną-trzeba-go-bardzo-dobrze-zrozumieć-i-trochę-kochać-aby-być-szczęśliwym-z-kobietą-trzeba-ją-bardzo
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Krytykując podwładnych - najlepiej zacząć jest od pochwały. Pamiętaj, że fryzjer najpierw namydli, zanim użyje brzytwy. -H. Jackson Brown


krytykując-podwładnych-najlepiej-zacząć-jest-od-pochwały-pamiętaj-że-fryzjer-najpierw-namydli-zanim-użyje-brzytwy
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Wewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźli pochwały ty­siąca osób. -hope_dies_last


wewnętrzne-poczu­cie-­my-z po­wodu-od­niesione­go-suk­­su-jest o wiele-cen­niej­sze-źli-pochwały-ty­ąca-osób
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: W kartach szulerka jest godna pochwały, gdyż pozwala triumfować zręczności, a nie ślepemu przypadkowi, który pozostawia innym graczom. -Pitigrilli


w-kartach-szulerka-jest-godna-pochwały-gdyż-pozwala-triumfować-zręcznoś-a-nie-ślepemu-przypadkowi-który-pozostawia-innym-graczom
Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Kiedy kobieta łączy w sobie choćby niejakie wiadomości z wielu godnymi pochwały cnotami, cenię to wyżej nad skarby Krezusa i piękność Heleny. -Tomasz Morus


kiedy-kobieta-łączy-w-sobie-choćby-niejakie-wiadomoś-z-wielu-godnymi-pochwały-cnotami-cenię-to-wyżej-nad-skarby-krezusa-i-piękność-heleny