Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty

Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Solidarność zainteresowań jeszcze nie stanowi solidarności postępowania. -Antoni Makarenko


solidarność-zainteresowań-jeszcze-nie-stanowi-solidarnoś-postępowania
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Nasz mały świat stanowi podręcznik opisujący cały wszechświat. -Ellen G. White


nasz-ły-świat-stanowi-podręcznik-opisujący-cały-wszechświat
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: O naprawie praw. Wielka to rzecz - umiejętność naprawiania błędów. Najmniejszą trudność sprawia ich rozpoznanie. Zna się je zazwyczaj aż nadto i odczuwa się je tak wyraźnie, że chciałoby się gwałtownie zburzyć to, co rodziło się powoli. Czując, że mamy w tym przedsięwzięciu po swojej stronie Słuszność, nie dociekamy, czy towarzyszy nam też Przezorność. -Montesquieu


Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii. -Jack London


największy-bodaj-urok-włóczęgowskiego-życia-stanowi-zupełny-brak-monotonii
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele. -Stefan Witwicki


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Kobiety tak trudne są do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły. -Vittorio De Sica


kobiety-tak-trudne-są-do-przejrzenia-ponieważ-każda-z-nich-stanowi-wyjątek-od-reguły
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Początkowo seks stanowi egzaltację miłości, potem stapia się z nią w jedno. -Cyril Collard


początkowo-seks-stanowi-egzaltację-miłoś-potem-stapia-ę-z-ą-w-jedno
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: W kraju, gdzie miłość stanowi najważniejszą sprawę, zazdrość jest największą namiętnością. -Montesquieu


w-kraju-gdzie-miłość-stanowi-najważniejszą-sprawę-zazdrość-jest-największą-namiętnośą
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Dobry smak stanowi o wartości ludzi, którym brak oryginalności i odwagi moralnej. -George Bernard Shaw


dobry-smak-stanowi-o-wartoś-ludzi-którym-brak-oryginalnoś-i-odwagi-moralnej
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Każde rozwiązanie jakigokolwiek problemu stanowi Twoje intelektualne aktywa. Pomyśl o tym. -Michael A. Lechter


każde-rozwiązanie-jakigokolwiek-problemu-stanowi-twoje-intelektualne-aktywa-pomyśl-o-tym
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Kobiety są tak trudne do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły. -Vittorio De Sica


kobiety-są-tak-trudne-do-przejrzenia-ponieważ-każda-z-nich-stanowi-wyjątek-od-reguły
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Ta mała cząstka, którą mi zabieracie stanowi istotę mojej wolności - jest wszystkim. -Michał Bakunin


ta-ła-cząstka-którą-mi-zabieracie-stanowi-istotę-mojej-wolnoś-jest-wszystkim
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga. -Jan Paweł II


miłość-jest-tym-co-stanowi-o-doskonałoś-moralnej-człowieka-jego-podobieństwie-do-boga
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historię życia kobiety. -Anne Louise Stael - Holstein


miłość-która-jest-epizodem-w-życiu-mężczyzny-stanowi-całą-historię-życia-kobiety
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Śmierć stanowi nowe narodziny i jest przejawem i manifestacją spotęgowanej siły wyższego życia. -Johann Gottlieb Fichte


Śmierć-stanowi-nowe-narodziny-i-jest-przejawem-i-manifestacją-spotęgowanej-ły-wyższego-życia
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historią życia kobiety. -Anonim


miłość-która-jest-epizodem-w-życiu-mężczyzny-stanowi-całą-historią-życia-kobiety
Trudność Dla Intelektualisty Stanowi Cytaty: Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia. -John Stuart Mill


gramatyka-jest-najbardziej-elementarną-częśą-logiki-ponieważ-stanowi-początek-analizy-myślenia