Trudności Cytaty

Trudności Cytaty: Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill


pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Trudności Cytaty: W większości przypadków trudności ludzkie są córkami lenistwa. -Andrew Johnson


w-większoś-przypadków-trudnoś-ludzkie-są-córkami-lenistwa
Trudności Cytaty: Kobieta, pieniądze i wino sprawiają przyjemności i niemało trudności. -Anonim


kobieta-pieniądze-i-wino-sprawiają-przyjemnoś-i-niemało-trudnoś
Trudności Cytaty: Mądrość planów polega na przewidzeniu także trudności wykonawczych. -Luc De Vauvenargues


mądrość-planów-polega-na-przewidzeniu-także-trudnoś-wykonawczych
Trudności Cytaty: Nigdy się nie wstyda mężne serce trudności. -Jean Baptiste Racine


Trudności Cytaty: Najciężej w życiu ma ten, kto usiłuje unikać trudności. -Bolesław Prus


najciężej-w-życiu-ten-kto-usiłuje-unikać-trudnoś
Trudności Cytaty: Jeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności. -Lao-Tse


jeśli-myślisz-że-wszystko-jest-łatwe-napotkasz-tylko-trudnoś
Trudności Cytaty: Rzeczywiste trudności można pokonać, tylko wyimaginowane są nie do pokonania. -Gerd Vesprmann


rzeczywiste-trudnoś-można-pokonać-tylko-wyimaginowane-są-nie-do-pokonania
Trudności Cytaty: Chce­my up­rościć wa­run­ki życia, za­miast do­rosnąć do ich trudności. -Włodzimierz Pietrzak


chce­my-up­rość-wa­run­ki-życia-za­miast-do­rosnąć-do ich-trudnoś
Trudności Cytaty: W każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów. -Alfred Musset


w-każdej-przeszkodzie-i-trudnoś-do-zwalczania-tkwi-cząstka-tajemnicy-bogów
Trudności Cytaty: Osiąga się triumf przez zwal­cza­nie trudności. -Victor Marie Hugo


osiąga ę-triumf-przez-zwal­cza­nie-trudnoś
Trudności Cytaty: Chcemy uprościć warunki życia, zamiast dorosnąć do ich trudności. -Włodzimierz Pietrzak


chcemy-uprość-warunki-życia-zamiast-dorosnąć-do-ich-trudnoś
Trudności Cytaty: Na wojnie wszystko jest proste, ale najprostsze rzeczy sprawiają trudności. -Karl von Clausewitz


na-wojnie-wszystko-jest-proste-ale-najprostsze-rzeczy-sprawiają-trudnoś
Trudności Cytaty: Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności powstają dopiero, gdy zaczyna się wspólne pożycie. -Francoise Sagan


wszystkie-łżeństwa-są-udane-trudnoś-powstają-dopiero-gdy-zaczyna-ę-wspólne-pożycie
Trudności Cytaty: Świadomość trudności, jakie napotkamy w realizacji swoich zamierzeń, jest już połową zwycięstwa. -Jerzy Waszyngton


Świadomość-trudnoś-jakie-napotkamy-w-realizacji-swoich-zamierzeń-jest-już-połową-zwycięstwa
Trudności Cytaty: Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się -John Quincy Adams


cierpliwość-i-wytrwałość-mają-magiczne-działanie-dzięki-nim-trudnoś-znikają-a-przeszkody-ulatniają-ę
Trudności Cytaty: Człowiek jest odkryciem niedawnym, jak wykaziije bez trudności archeologia naszego myślenia. Wykazuje też ona możliwość jego rychłego kresu. -Michel Foucault


człowiek-jest-odkryciem-niedawnym-jak-wykaziije-bez-trudnoś-archeologia-naszego-myślenia-wykazuje-też-ona-możliwość-jego-rychłego-kresu
Trudności Cytaty: Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka. -Winston Churchill


pesymista-widzi-tylko-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-dla-siebie-szansę-w-trudnościach-które-napotyka