Trwać Tu Cytaty

Trwać Tu Cytaty: Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa mo­je w was trwać będą, proście o co­kol­wiek byście chcieli, sta­nie się wam. -Jezus Chrystus


jeśli-we mnie-trwać-będziecie-i słowa-mo­-w was-trwać-będą-proście-o co­kol­wiek-byście-chcieli-sta­nie ę-wam
Trwać Tu Cytaty: Kochać to trwać w wierności i oddaniu. -William Shakespeare


Trwać Tu Cytaty: Móc przy­tulić Cię i trwać wiecznie. -opuszczona


móc-przy­tulić-cię-i trwać-wiecznie
Trwać Tu Cytaty: Przy­jem­ność nie może trwać długo. -Antoni Kępiński


przy­jem­ność-nie może-trwać-długo
Trwać Tu Cytaty: Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie. -Cyceron


właściwośą-człowieka-jest-błądzić-głupiego-trwać-w-błędzie
Trwać Tu Cytaty: Istotną cechą miłości jest wiara, że będzie trwać wiecznie. -Dante Alighieri


istotną-cechą-miłoś-jest-wiara-że-będzie-trwać-wiecznie
Trwać Tu Cytaty: Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie. -Cyceron


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-trwać-w-błędzie
Trwać Tu Cytaty: Życie to skarb i udręka która nie będzie trwać wiecznie. -Krio


Życie-to skarb-i udręka-która-nie będzie-trwać-wiecznie
Trwać Tu Cytaty: Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. Żyć - to myśleć. -Cyceron


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-w-błędzie-trwać-Żyć-to-myść
Trwać Tu Cytaty: Wyjątkowej odwagi potrzeba, aby nie poddać się przygnębieniu i dalej trwać. -Georges Bataille


wyjątkowej-odwagi-potrzeba-aby-nie-poddać-ę-przygnębieniu-i-dalej-trwać
Trwać Tu Cytaty: Możemy zrealizować każde zamierzenie, jeśli potrafimy trwać w nim wystarczająco długo. -Helen Keller


możemy-zrealizować-każde-zamierzenie-śli-potrafimy-trwać-w-nim-wystarczająco-długo
Trwać Tu Cytaty: Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym. -Tomasz à Kempis


naj­pierw-sam-po­winieneś-trwać-w po­koju-aby ten-pokój-za­nieść-później-innym
Trwać Tu Cytaty: Próbo­wała wol­niej od­dychać, zu­pełnie jak­by dzięki te­mu ta chwi­la mogła trwać wiecznie. -Neil Gaiman


próbo­wała-wol­niej-od­dychać-zu­pełnie-jak­by-dzięki-te­mu- chwi­-mogła-trwać-wiecznie
Trwać Tu Cytaty: Człowiek mu­si trwać w przeświad­cze­niu, że niepojęte da się pojąć; inaczej zap­rzes­tałby wszel­kich badań. -Johann Wolfgang Goethe


człowiek-mu­-trwać-w przeświad­cze­niu-że niepojęte-da ę-pojąć-inaczej-zap­rzes­łby-wszel­kich-badań
Trwać Tu Cytaty: Okres narzeczeństwa nie powinien nigdy trwać długo, daje bowiem okazję do gruntownego poznania się przed ślubem. -Oscar Wilde


okres-narzeczeństwa-nie-powinien-nigdy-trwać-długo-daje-bowiem-okazję-do-gruntownego-poznania-ę-przed-ślubem
Trwać Tu Cytaty: Nic nie może prze­cież wie­cznie trwać, za miłość też przyj­dzie kiedyś nam zapłacić. -Anna Jantar


nic-nie może-prze­cież-wie­cznie-trwać-za-miłość-też-przyj­dzie-kiedyś-nam-zapłacić
Trwać Tu Cytaty: a jeśli to wstrząśnie całym wszech światem i nic już nie będzie jak kiedyś warto CZY WAR­TO TRWAĆ  -samothnick


a śli-to wstrząśnie-całym-wszech-światem-i-nic-już-nie będzie-jak kiedyś-warto-czy-war­to-trwaĆ 
Trwać Tu Cytaty: Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie. -Joseph Ratzinger


ten-kto-w-cierpliwoś-trwa-przed-milczącym-bogiem-a-może-trzeba-będzie-trwać-bardzo-długo-modli-ę-prawdziwie