Trwać W niej  Cytaty

Trwać W niej  Cytaty: Próbo­wała wol­niej od­dychać, zu­pełnie jak­by dzięki te­mu ta chwi­la mogła trwać wiecznie. -Neil Gaiman


próbo­wała-wol­niej-od­dychać-zu­pełnie-jak­by-dzięki-te­mu- chwi­-mogła-trwać-wiecznie
Trwać W niej  Cytaty: Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa mo­je w was trwać będą, proście o co­kol­wiek byście chcieli, sta­nie się wam. -Jezus Chrystus


jeśli-we mnie-trwać-będziecie-i słowa-mo­-w was-trwać-będą-proście-o co­kol­wiek-byście-chcieli-sta­nie ę-wam
Trwać W niej  Cytaty: jeżeli przyczy­na


żeli-przyczy­na-miłoś-nie jest przy­jaźń-trze­ba ę-zas­­nowić-czy-opłaca ę-da­lej-trwać-w niej 
Trwać W niej  Cytaty: Kochać to trwać w wierności i oddaniu. -William Shakespeare


Trwać W niej  Cytaty: Móc przy­tulić Cię i trwać wiecznie. -opuszczona


móc-przy­tulić-cię-i trwać-wiecznie
Trwać W niej  Cytaty: Przy­jem­ność nie może trwać długo. -Antoni Kępiński


przy­jem­ność-nie może-trwać-długo
Trwać W niej  Cytaty: Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie. -Cyceron


właściwośą-człowieka-jest-błądzić-głupiego-trwać-w-błędzie
Trwać W niej  Cytaty: Życie to skarb i udręka która nie będzie trwać wiecznie. -Krio


Życie-to skarb-i udręka-która-nie będzie-trwać-wiecznie
Trwać W niej  Cytaty: Istotną cechą miłości jest wiara, że będzie trwać wiecznie. -Dante Alighieri


istotną-cechą-miłoś-jest-wiara-że-będzie-trwać-wiecznie
Trwać W niej  Cytaty: Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie. -Cyceron


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-trwać-w-błędzie
Trwać W niej  Cytaty: Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. Żyć - to myśleć. -Cyceron


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-w-błędzie-trwać-Żyć-to-myść
Trwać W niej  Cytaty: Możemy zrealizować każde zamierzenie, jeśli potrafimy trwać w nim wystarczająco długo. -Helen Keller


możemy-zrealizować-każde-zamierzenie-śli-potrafimy-trwać-w-nim-wystarczająco-długo
Trwać W niej  Cytaty: Wyjątkowej odwagi potrzeba, aby nie poddać się przygnębieniu i dalej trwać. -Georges Bataille


wyjątkowej-odwagi-potrzeba-aby-nie-poddać-ę-przygnębieniu-i-dalej-trwać
Trwać W niej  Cytaty: Na początku była chuć. Nic prócz niej, a wszys­tko w niej. -Stanisław Przybyszewski


na początku-była-chuć-nic prócz-niej-a wszys­tko-w niej
Trwać W niej  Cytaty: Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej. -Silvidian


przy-niej-miałem-łę-by być-sil­nym-dla-niej
Trwać W niej  Cytaty: Na początku była chuć! Nic prócz niej, a wszystko w niej. -Stanisław Przybyszewski


na-początku-była-chuć-nic-prócz-niej-a-wszystko-w-niej
Trwać W niej  Cytaty: Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym. -Tomasz à Kempis


naj­pierw-sam-po­winieneś-trwać-w po­koju-aby ten-pokój-za­nieść-później-innym
Trwać W niej  Cytaty: Nic nie może prze­cież wie­cznie trwać, za miłość też przyj­dzie kiedyś nam zapłacić. -Anna Jantar


nic-nie może-prze­cież-wie­cznie-trwać-za-miłość-też-przyj­dzie-kiedyś-nam-zapłacić