Trze­ba Widzieć W nim Cytaty

Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: nim stąd zniknę nie za­pomi­naj świstu który wprasza się na miej­sce słońca nim stąd zniknę przy­tulaj szczerością na­wet te najzimniejsze dni da­ne od życia nim stąd zniknę myślą słowem ciałem tuż obok będę jeszcze trochę trwała nim stąd zniknę na­rodzę się na nowo w źdźble trawy szu­mem kojącym nie tyl­ko ptaki przyw­działy nostalgię  -Papużka


Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Lu­bię widzieć w ciem­nościach ... -Cykam


lu­bię-widzieć-w ciem­nościach
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Nie widzieć la­su spo­za drzew. -Christoph Martin Wieland


Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Bóg jest moją nieskończonością. W nim kocham i jestem kochana. W nim posiadam wszystko. -Elżbieta bł


bóg-jest-moją-nieskończonośą-w-nim-kocham-i-jestem-kochana-w-nim-posiadam-wszystko
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który nie na­zywa się nim, a nim jest. -qches


praw­dzi­wy-przy­jaciel-to ten-który-nie na­zywa ę-nim-a nim-jest
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Miłość wciąż za duża by całą ją widzieć. -Jan Twardowski


miłość-wciąż-za-ża-by-całą-ją-widzieć
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem. -Augustyn z Hippony


pragnąłem-widzieć-łami-umysłu-to-w-co-uwierzyłem
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Obowiązek marszczy brwi, póki uciekasz przed nim. Idź za nim, a zacznie się do ciebie uśmiechać. -Sylvana Carmen


obowiązek-marszczy-brwi-póki-uciekasz-przed-nim-idź-za-nim-a-zacznie-ę-do-ciebie-uśmiechać
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Szkoda, że państwo nie mogą tego widzieć! -Wojciech Trojanowski


Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę. -Antoine De Saint - Exupery


Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Każdy rzeczy pot­rzeb­ne do zba­wienia poj­mie, nie trze­ba mu tłumacza, nie trze­ba rękojmie. -Wacław Potocki


każdy-rzeczy-pot­rzeb­ne-do zba­wienia-poj­mie-nie trze­ba-mu tłumacza-nie trze­ba-rękojmie
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: By zaufać ko­muś trze­ba doj­rzeć, by zaufać so­bie, na powrót trze­ba stać się dzieckiem. -Papillondenuit


by zaufać-ko­muś-trze­ba-doj­rzeć-by zaufać-so­bie-na powrót-trze­ba-stać ę-dzieckiem
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Cza­sami trze­ba coś skończyć. I cho­ciaż bar­dzo bo­li, trze­ba się do te­go przyz­wyczaić. Bo być może to jest właśnie dro­ga do lep­sze­go jutra. -Devin


cza­sami-trze­ba-coś-skończyć-i cho­ciaż-bar­dzo-bo­li-trze­ba ę-do te­go-przyz­wyczaić-bo być-może-to jest właśnie-dro­ga
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Miłość pozwala widzieć to, czego inni nie widzą. -Michel Quoist


miłość-pozwala-widzieć-to-czego-inni-nie-widzą
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: - widzieć - doznasz szybkiej pomocy - zwrócą ci rzeczy zaginione -Antoni Św


widzieć-doznasz-szybkiej-pomocy-zwrócą-rzeczy-zaginione
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Kochać kogoś to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych. -Francois Mauriac


kochać-kogoś-to-znaczy-widzieć-cud-niewidoczny-dla-innych
Trze­ba Widzieć W nim Cytaty: Największym ślepcem jest ten, kto nie chce widzieć. -Jonathan Swift


największym-ślepcem-jest-ten-kto-nie-chce-widzieć