Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Nie zawsze trzeba mówić co się wie, ale zawsze trzeba wiedzieć co się mówi. -Józef Bem
nie-zawsze-trzeba-mówić-co-ę-wie-ale-zawsze-trzeba-wiedzieć-co-ę-mówi
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński
Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Miłość - to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić przepraszam. -Erich Segal
miłość-to-znaczy-że-nigdy-nie-trzeba-mówić-przepraszam
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Miłość to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić
miłość-to-znaczy-że-nigdy-nie-trzeba-mówić-przepraszam
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. -Ludwig Wittgenstein
o-czym-nie-można-mówić-o-tym-trzeba-milczeć
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany - nie na odwrót. -Josef Franz Strauss
mówić-trzeba-prosto-a-myść-w-sposób-skomplikowany-nie-na-odwrót
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Skoro trzeba dobrze mówić o umarłych, obgadujmy ich póki zyją. -John Sloan
skoro-trzeba-dobrze-mówić-o-umarłych-obgadujmy-ich-póki-zyją
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić. -Antoine De Saint - Exupery
można-kochać-tych-którym-ę-rozkazuje-ale-nie-trzeba-im-o-tym-mówić
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa. -Wiktor Hugo
aby-być-dobrym-nie-wystarczy-przemilczeć-pewnych-prawd-trzeba-jeszcze-mówić-pewne-kłamstwa
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Nigdy nie trzeba nam mówić do źródła:
nigdy-nie-trzeba-nam-mówić-do-źródła-pić-nie-będę-z-twojego-zdroju
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Z partią, jak z kochanką: można - a niekiedy nawet trzeba - się rozstać, ale honor nie pozwala, by potem źle o niej mówić. -Anonim
z-partią-jak-z-kochanką-można-a-niekiedy-nawet-trzeba-ę-rozstać-ale-honor-nie-pozwala-by-potem-ź-o-niej-mówić
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli; O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli. -Aleksander Pope
ludzi-uczyć-potrzeba-tak-by-nie-wiedzieli-o-nowych-rzeczach-mówić-że-tylko-zapomnieli
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Wielu ludzi jest zbyt dobrze wychowanych na to, aby mówić z pełnymi ustami. Ale nie przeszkadza im to jednak czynić z absolutnie pustą głową. -Eleonora Roosevelt
wielu-ludzi-jest-zbyt-dobrze-wychowanych-na-to-aby-mówić-z-pełnymi-ustami-ale-nie-przeszkadza-im-to-jednak-czynić-z-absolutnie-pustą-głową
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Trzeba ludzi znosić, jeśli nie umie się ich poprawić. -Marek Aureliusz
trzeba-ludzi-znosić-śli-nie-umie-ę-ich-poprawić
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka. -Jan Twardowski
Żeby-poznać-jezusa-trzeba-ruszyć-ę-z-miejsca-i-szukać-ludzi-w-których-on-mieszka
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem; bo tylko na miłość otwierają serca. -Peter Rosegger
ludzi-trzeba-szukać-nie-z-latarnią-ale-z-sercem-bo-tylko-na-miłość-otwierają-serca
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Set­ki ludzi mogą mówić za jed­ne­go, który myśli, ale ty­siące mogą myśleć za jed­ne­go, który umie patrzeć. Hun­dreds of peop­le can talk for one who can think, but thousan­ds can think for one who can see. (ang.)  -John Ruskin
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Istnieje pewien gatunek ludzi, wobec których trzeba mieć, jeśli nie poczucie humoru, co jest lepsze, to przynajmniej świętą cierpliwość. -Zofia Kucówna
istnieje-pewien-gatunek-ludzi-wobec-których-trzeba-mieć-śli-nie-poczucie-humoru-co-jest-lepsze-to-przynajmniej-świętą-cierpliwość
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Nic ludzi tak nie gorszy jak prawda. Czasem nasuwa się myśl, że dla uniknięcia publicznego zgorszenia trzeba unikać prawdy. -Stefan Kisielewski
nic-ludzi-tak-nie-gorszy-jak-prawda-czasem-nasuwa-ę-myśl-że-dla-uniknięcia-publicznego-zgorszenia-trzeba-unikać-prawdy
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Żeby zmienić ludzi trzeba ich kochać. Nasz wpływ sięga dotąd, dokąd sięga nasza miłość. -Johann Heinrich Pestalozzi
Żeby-zmienić-ludzi-trzeba-ich-kochać-nasz-wpływ-ęga-dotąd-dokąd-ęga-nasza-miłość
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę. -Henryk Sienkiewicz
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Są dwa rodzaje ludzi - tacy, którym wszystko trzeba tłumaczyć i tacy, którzy i tak wszystko rozumieją. -Tom Clancy
są-dwa-rodzaje-ludzi-tacy-którym-wszystko-trzeba-tłumaczyć-i-tacy-którzy-i-tak-wszystko-rozumieją
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich. -Henri Stendhal
aby-znać-człowieka-wystarczy-poznać-samego-siebie-aby-poznać-ludzi-trzeba-żyć-pośród-nich
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby. -Anonim
aby-zrozumieć-ludzi-trzeba-starać-ę-usłyszeć-to-czego-nigdy-nie-mówią-i-być-może-nigdy-nie-powiedzieliby
Trzeba Mówić Do Ludzi Cytaty: Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński kard
naród-który-nie-wierzy-w-wielkość-i-nie-chce-ludzi-wielkich-kończy-ę-trzeba-wierzyć-w-swą-wielkość-i-pragnąć-jej