Trzeba Raczej Wybierać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona
nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Nie wszys­tko w życiu można zdo­być. Trze­ba raczej wybierać. -Safona
nie-wszys­tko-w życiu-można-zdo­być-trze­ba raczej-wybierać
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Trzeba wybierać: albo kochać kobiety albo je znać. -Chamfort
trzeba-wybierać-albo-kochać-kobiety-albo-znać
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Prawda, iż wskutek popędu, tkwiącego raczej w naturze niż w umyśle człowieka, trzeba niekiedy zmienić jakieś prawo. Ale wypadek ten jest rzadki i kiedy się nastręczy, trzeba się brać do dzieła bardzo ostrożnie. Powinno się zachować tyle ceremonii i przestrzegać tylu względów, aby lud doszedł do -Montesquieu
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Rozumowi więc ludzkiemu nie trzeba dodawać skrzydeł, lecz raczej ołowiu i ciężarów, ażeby hamowały wszelkie wyskoki. -Francis Bacon
rozumowi-więc-ludzkiemu-nie-trzeba-dodawać-skrzydeł-lecz-raczej-ołowiu-i-ężarów-ażeby-hamowały-wszelkie-wyskoki
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Lepiej wybierać winnych, niż ich wyszukiwać. -Marcel Pagnol
lepiej-wybierać-winnych-ż-ich-wyszukiwać
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. -Jerzy Liebert
uczyniwszy-na-wieki-wybór-w-każdej-chwili-wybierać-muszę
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Krewnych daje ci los. Co za szczęście, że przyjaciół możemy sami wybierać. -Anonim
krewnych-daje-los-co-za-szczęście-że-przyjaciół-możemy-sami-wybierać
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Owszem, można sobie wybierać drogę, ale nie ludzi, których się na niej spotyka. -Anonim
owszem-można-sobie-wybierać-drogę-ale-nie-ludzi-których-ę-na-niej-spotyka
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. -Joseph Joubert
na-żonę-należy-wybierać-tylko-taką-kobietę-jaką-by-ę-wybrało-na-przyjaciela-gdyby-była-mężczyzną
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się brało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. -Joseph Joubert
na-żonę-należy-wybierać-tylko-taką-kobietę-jaką-by-ę-brało-na-przyjaciela-gdyby-była-mężczyzną
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Są tysiące sposobów, aby poczuć się szczęśliwym. Z tych nigdy nie wybierać najprostszego. Ten jeden kłamie. -Anna Kamieńska
są-tysią-sposobów-aby-poczuć-ę-szczęśliwym-z-tych-nigdy-nie-wybierać-najprostszego-ten-jeden-kłamie
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności. -Michel de Montaigne
kto-by-znalazł-sposób-by-można-sądzić-wedle-sprawiedliwoś-i-wybierać-ludzi-wedle-rozumu-stworzyłby-tym-jednym-najdoskonalsza-formę
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę. -Henryk Sienkiewicz
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Świat to skom­pli­kowa­ne miej­sce o trud­nych re­gułach, gdzie każdy gra taką rolę, jaką wyz­naczył mu los. I nie zaw­sze można wybierać. -Arturo Pérez-Reverte
Świat-to skom­pli­kowa­ne-miej­sce-o trud­nych-re­gułach-gdzie-każdy-gra-taką-rolę-jaką-wyz­naczył-mu los-i nie zaw­sze-można
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Pytają, czy trzeba kochać. O to nie należy pytać, to trzeba czuć. -Blaise Pascal
pytają-czy-trzeba-kochać-o-to-nie-należy-pytać-to-trzeba-czuć
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Mężczyznę trzeba przyjąć takim, jakim jest. A potem trzeba go koniecznie zmienić! -Joan Collins
mężczyznę-trzeba-przyjąć-takim-jakim-jest-a-potem-trzeba-go-koniecznie-zmienić
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Miłości trzeba się uczyć, trzeba poddać ją próbom. Miłość wymaga trudu i wytrwałości. -Gerhard Bergmann
miłoś-trzeba-ę-uczyć-trzeba-poddać-ją-próbom-miłość-wymaga-trudu-i-wytrwałoś
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Nie zwlekaj. Rób co trzeba, wtedy, kiedy trzeba. -Anonim
nie-zwlekaj-rób-co-trzeba-wtedy-kiedy-trzeba
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Nie trzeba mieć nigdy boga. Nawet takiego, co w nas mieszka. Trzeba być zawsze j a. -Stanisław Leopold Brzozowski
nie-trzeba-mieć-nigdy-boga-nawet-takiego-co-w-nas-mieszka-trzeba-być-zawsze-j-a
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Od dawna zwiastowano, że bardziej niźli chleba poezji trzeba w czasach, gdy wcale jej nie trzeba. -Leopold Staff
od-dawna-zwiastowano-że-bardziej-źli-chleba-poezji-trzeba-w-czasach-gdy-wcale-jej-nie-trzeba
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia. -Albert Camus
trzeba-ratować-człowieka-trzeba-go-wyzwolić-ze-wszelkiego-niewolnictwa-i-umożliwić-mu-szczęśliwe-przeżycia-niewielu-lat-życia
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: W miłości trzeba wierzyć, miłość trzeba przeżywać. -Soren Aabye Kierkegaard
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. -Maria Skłodowska - Curie
trzeba-mieć-wytrwałość-i-wiarę-w-siebie-trzeba-wierzyć-że-człowiek-jest-do-czegoś-zdolny-i-osiągnąć-to-za-wszelką-cenę
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Dawniej trzeba było być sławnym, by móc sobie pozwolić na skandal. Dziś trzeba skandalu, by zyskać sławę. -Maurice Chevalier
dawniej-trzeba-było-być-sławnym-by-móc-sobie-pozwolić-na-skandal-dziś-trzeba-skandalu-by-zyskać-sławę
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Przez­nacze­nie jest pojęciem prze­rażającym. Nie chcę być ska­zana przez los, chcę wybierać. -Jeanette Winterson
przez­nacze­nie-jest pojęciem-prze­rażającym-nie chcę-być-ska­zana-przez-los-chcę-wybierać
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Lingwista najczęściej nie umie pisać. Do pisania trzeba swego rodzaju niewinności, trzeba rzucać się z zamkniętymi oczami. -Georges Duhamel
lingwista-najczęściej-nie-umie-pisać-do-pisania-trzeba-swego-rodzaju-niewinnoś-trzeba-rzucać-ę-z-zamkniętymi-oczami
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Aby budować Królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego serca. -Anonim
aby-budować-królestwo-chrystusowe-nie-trzeba-ę-oglądać-wokół-trzeba-zaczynać-od-razu-od-siebie-od-swego-serca
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Jeśli nie chcesz zadręczać się drobiazgami , bardzo ważne jest, abyś umiał wybierać między tym, o co walczyć warto, i tym, o co walczyć nie należy. -Richard Carlson
jeśli-nie-chcesz-zadręczać-ę-drobiazgami-bardzo-ważne-jest-abyś-umiał-wybierać-między-tym-o-co-walczyć-warto-i-tym-o-co-walczyć-nie
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Za­miast zas­ta­nawiać się, co przez mężczyzn stra­ciłyśmy, le­piej myśleć, co im zaw­dzięcza­my. (...) Mężczyźnie. który był dla mnie niedob­ry, zaw­dzięczam np. to, że już wiem, ja­kich mężczyzn nie wybierać. -Katarzyna Grochola
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami. -Paulo Coelho
trzeba-walczyć-o-swoje-marzenia-ale-trzeba-też-wiedzieć-które-drogi-są-nie-do-przebycia-i-zachować-ły-na-przejście-innym-ścieżkami
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Jeżeli będziemy mądrze wybierać między tym, o co warto walczyć, a tym, co nie ma znaczenia, o wiele częściej będziemy wygrywali naprawdę ważne dla nas bitwy. Nie zadręczaj sie drobiazgami. -Richard Carlson
jeżeli-będziemy-mądrze-wybierać-między-tym-o-co-warto-walczyć-a-tym-co-nie-znaczenia-o-wiele-częściej-będziemy-wygrywali-naprawdę-ważne
Trzeba Raczej Wybierać Cytaty: Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. -A. Bierre
trzeba-mieć-to-wyczucie-to-minimum-ten-takt-komu-trzeba-komu-można-komu-nie-komu-tak-bowiem-każda-kobieta-dobrze-o-tym-wie-komu-trzeba-komu