Trzeba Się Nauczyć Cytaty

Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej. -Antoni Makarenko


nauczyć-kochać-nauczyć-rozpoznawać-miłość-nauczyć-być-szczęśliwym-to-znaczy-nauczyć-szanować-samego-siebie-nauczyć-godnoś-ludzkiej
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to


sokrates-wierzył-że-cnoty-można-ę-nauczyć-ale-to-nauczyć-ę-znaczyło-co-innego-ż-nauczyć-ę-geografii
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Być szczęśliwym - tego trzeba się nauczyć. -Eurypides


być-szczęśliwym-tego-trzeba-ę-nauczyć
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Trzeba całego życia, by nauczyć się żyć. -Seneka


trzeba-całego-życia-by-nauczyć-ę-żyć
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus


z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Trzeba nauczyć się rozróżniania między moralnością a moralizatorstwem. -Henry Kissinger


trzeba-nauczyć-ę-rozróżniania-między-moralnośą-a-moralizatorstwem
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć. -Stanisław Jerzy Lec


Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Ileż śmierci trzeba nam przeżyć, by się nauczyć, że i my umrzemy. -Jean Rostand


ileż-śmierci-trzeba-nam-przeżyć-by-ę-nauczyć-że-i-my-umrzemy
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Arcydzieła minionych epok mają to do siebie, iż trzeba się nauczyć je czytać. -Tadeusz Żeleński - Boy


arcydzieła-minionych-epok-mają-to-do-siebie-iż-trzeba-ę-nauczyć-czytać
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Najpierw trzeba nauczyć się korzystania z informacji, a następnie używania jej z umiarem. -Umberto Eco


najpierw-trzeba-nauczyć-ę-korzystania-z-informacji-a-następnie-używania-jej-z-umiarem
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć. -Stefan Żeromski


Życie-jest-trudną-lekcją-której-nie-można-ę-nauczyć-trzeba-ją-przeżyć
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Kiedy się kocha, musi się umieć śpiewać, biegać, jeść, gwizdać. I trzeba nauczyć się pracować. -Blaise Cendrars


kiedy-ę-kocha-musi-ę-umieć-śpiewać-biegać-ść-gwizdać-i-trzeba-nauczyć-ę-pracować
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Łatwo nauczyć panować, trudno nauczyć się rządzić. -Anonim


Łatwo-nauczyć-panować-trudno-nauczyć-ę-rządzić
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Czy nauczyć się umierać znaczy to samo co nauczyć się przestać żyć? -Jonathan Carroll


czy-nauczyć-ę-umierać-znaczy-to-samo-co-nauczyć-ę-przestać-żyć
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek. -Charles Knight


trzeba-ę-nauczyć-ponosić-porażki-nie-można-stworzyć-nic-nowego-żeli-nie-potrafi-ę-akceptować-pomyłek
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek -Charles Knight


trzeba-ę-nauczyć-ponosić-porażki-nie-można-stworzyć-nic-nowego-żeli-nie-potrafi-ę-akceptować-pomyłek
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć. -Ernest Hemingway


potrzeba-dwóch-lat-aby-nauczyć-ę-mówić-pięćdziesięciu-aby-nauczyć-ę-milczeć
Trzeba Się Nauczyć Cytaty: Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę. -Erich Fromm


miłość-jest-sztuką-jeżeli-chcemy-nauczyć-ę-kochać-musimy-postępować-w-taki-sam-sposób-jak-wówczas-gdy-chcemy-nauczyć-ę-jakiejkolwiek