Trzeba W życiu Płacić Cytaty

Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Za doświadczenia trzeba w życiu płacić. Jeżeli mamy szczęście, otrzymujemy rabat. -Oskar Kokoschka


za-doświadczenia-trzeba-w-życiu-płacić-jeżeli-mamy-szczęście-otrzymujemy-rabat
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo. -Anonim


za-odwagę-trzeba-płacić-strach-jest-za-darmo
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: W świecie interesów trzeba płacić za nieuczciwe postępki. -Margaret Mitchell


w-świecie-interesów-trzeba-płacić-za-nieuczciwe-postępki
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Nadużycia młodości - weksel na starość, który trzeba będzie płacić z procentami za trzydzieści lat. -Charles Caleb Colton


nadużycia-młodoś-weksel-na-starość-który-trzeba-będzie-płacić-z-procentami-za-trzydzieś-lat
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard


prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Nawet jeśli miłość niesie za sobą rozłąkę, samotność i smutek, to warta jest ceny jaką trzeba za nią płacić. -Paulo Coelho


nawet-śli-miłość-niesie-za-sobą-rozłąkę-samotność-i-smutek-to-warta-jest-ceny-jaką-trzeba-za-ą-płacić
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Nau­czyłem się z cza­sem, że wszys­tko w życiu ma swoją cenę i za wszys­tko płacić trze­ba ta­kim lub in­nym spo­sobem. I jeśli po­pat­rzę wstecz na mo­je życie, z go­ryczą przyj­dzie mi wyz­nać, że twar­dym dla mnie było mis­trzem i niez­byt długo ka­zało po­zos­ta­wać w terminie... -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona


nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu. -Paulo Coelho


są-w-życiu-chwile-w-których-trzeba-podjąć-ryzyko-i-dać-ę-ponieś-szaleństwu
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Śmierć nadaje sens życiu, dlatego trzeba mieć ją zawsze przy sobie - w myśli. -Stefan Kisielewski


Śmierć-nadaje-sens-życiu-dlatego-trzeba-mieć-ją-zawsze-przy-sobie-w-myśli
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Miłość nie pyta rozumu o zdanie, ale każe mu najczęściej płacić. -Aleksander Kumor


miłość-nie-pyta-rozumu-o-zdanie-ale-każe-mu-najczęściej-płacić
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Rewolucja - przewrót, po którym chłopi nie chcą płacić podatków komu innemu. -Anonim


rewolucja-przewrót-po-którym-chłopi-nie-chcą-płacić-podatków-komu-innemu
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych. -Jan Paweł II


każdy-znajduje-w-swoim-życiu-jakiś-porządek-praw-i-wartoś-które-trzeba-utrzymać-i-obronić-obronić-dla-siebie-i-innych
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Po­lity­ka to wiel­ka sztu­ka, trze­ba ludzi prze­konać, że muszą płacić za to, że się ich okrada. -Andrzej Majewski


po­lity­ka-to wiel­ka-sztu­ka-trze­ba-ludzi-prze­konać-że muszą-płacić-za to-że ę-ich-okrada
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Jakimiż próżnymi głupcami jesteśmy my, mężczyźni i jak drogo przychodzi nam potem płacić za te nadużycia. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


jakimiż-próżnymi-głupcami-jesteśmy-my-mężczyź-i-jak-drogo-przychodzi-nam-potem-płacić-za-te-nadużycia
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Iz­ba wyt­rzeźwień - miej­sce, w którym ok­ra­dają człowieka z po­zytyw­ne­go myśle­nia i jeszcze każą za to płacić. -nicola-57


iz­ba-wyt­rzeźwień- miej­sce-w którym ok­ra­dają-człowieka-z po­zytyw­ne­go-myś­nia-i jeszcze-każą-za to płacić
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Ważne jest nie tylko myślenie o swoim życiu; trzeba jeszcze, żebyśmy myśleli, że o nim myślimy. Może dopiero na poziomie cogito podniesionego do kwadratu dotrzemy rzeczywiście do wieczności. -Anna Kamieńska


ważne-jest-nie-tylko-myślenie-o-swoim-życiu-trzeba-jeszcze-żebyśmy-myśleli-że-o-nim-myślimy-może-dopiero-na-poziomie-cogito-podniesionego-do
Trzeba W życiu Płacić Cytaty: Reakcjonistą jest każdy, kto nie jest gotów płacić każdej ceny za swoje zwycięstwo. -Mikołaj Gomez Davilla


reakcjonistą-jest-każdy-kto-nie-jest-gotów-płacić-każdej-ceny-za-swoje-zwycięstwo