Trzech Osób Nie Cytaty

Trzech Osób Nie Cytaty: Komisja to zespół, który tylko wtedy jest w stanie coś zdziałać, gdy składa się z trzech osób, z których jedna jest chora, a druga nieobecna. -Anonim


komisja-to-zespół-który-tylko-wtedy-jest-w-stanie-coś-zdziałać-gdy-składa-ę-z-trzech-osób-z-których-jedna-jest-chora-a-druga-nieobecna
Trzech Osób Nie Cytaty: Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy. -Gregory David Roberts


Trzech Osób Nie Cytaty: Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne. -Winston Churchill


Trzech Osób Nie Cytaty: Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy. -Anna Kowalska


autor-nigdy-nie-wie-dla-kogo-pisze-czyta-go-tysiąc-sto-tysięcy-osób-ale-dla-kilku-osób-dla-jednego-jest-najważniejszy
Trzech Osób Nie Cytaty: Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy. -stokrotka123


nie-za­pomi­na ę-osób-które-były-dla-nas-ważne-z który­mi-by­liśmy-szczęśli­wi-o które ę-martwiliśmy-osób-które-były-przy-nas
Trzech Osób Nie Cytaty: Takich dwóch, jak was trzech, to nie ma ani jednego. -Anonim


takich-dwóch-jak-was-trzech-to-nie-ani-jednego
Trzech Osób Nie Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus


Trzech Osób Nie Cytaty: Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach. -Urszula Zybura


szczyt-aforystyki-trylogia-w-trzech-słowach
Trzech Osób Nie Cytaty: Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach. -Urszula Zybura


szczyt-afo­rys­ty­ki-try­logia-w trzech-słowach
Trzech Osób Nie Cytaty: Oj­czyz­na? To dwóch, trzech ludzi, których znam. -Jean Genet


oj­czyz­na-to dwóch-trzech-ludzi-których-znam
Trzech Osób Nie Cytaty: Ulubionym moim autorem jest Mark Twain, a to z trzech powodów: pisze dobrze, bawi mnie i... nie żyje. -Ernest Hemingway


ulubionym-moim-autorem-jest-mark-twain-a-to-z-trzech-powodów-pisze-dobrze-bawi-mnie-i-nie-żyje
Trzech Osób Nie Cytaty: Ty­le ludzi w wiel­kim tłumie W nim ze trzech ro­zu­mem włada Żaden z nich nie wyrachuje Ile go na łeb przypada  -SirNobody


ty­-ludzi-w wiel­kim-tłumie-w-nim-ze trzech-ro­zu­mem-włada-Żaden-z nich-nie wyrachuje-ile-go na łeb-przypada 
Trzech Osób Nie Cytaty: Komitet to stworzenie o trzech lub więcej nogach i bez mózgu. -Robert A. Heinlein


komitet-to-stworzenie-o-trzech-lub-więcej-nogach-i-bez-mózgu
Trzech Osób Nie Cytaty: Do trzech ra­zy sztuka Ale co, gdy za czwar­tym wypłynie ta nauka  -Kazik Staszewski


do trzech-ra­zy-sztuka-ale-co-gdy-za czwar­tym-wypłynie- nauka 
Trzech Osób Nie Cytaty: Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli. -Antyfanes


mądrość-uzależniona-jest-od-trzech-rzeczy-osobowoś-wiedzy-samokontroli
Trzech Osób Nie Cytaty: Jeśli psu pośliźnie się noga, stoi jeszcze na trzech. -Owidiusz


jeśli-psu-pośliźnie-ę-noga-stoi-jeszcze-na-trzech
Trzech Osób Nie Cytaty: Gdyby trójkąty stworzyły sobie boga, zrobiłyby go o trzech bokach. -Charles Louis Montesquieu


gdyby-trójkąty-stworzyły-sobie-boga-zrobiłyby-go-o-trzech-bokach
Trzech Osób Nie Cytaty: Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. -Simon Flexner


medycyna-składa-ę-z-trzech-rzeczy-przesądów-empirii-i-nauki