Tu Często Jest zbyt Cytaty

Tu Często Jest zbyt Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja


Tu Często Jest zbyt Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo


bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci. -Ambroży Św


zbyt-często-czyste-sumienie-jest-tylko-rezultatem-marnej-pamię
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Ufność jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci. -Baltazar Gracian Y Morales


Tu Często Jest zbyt Cytaty: Pieniądze często kosztują zbyt wiele. -Ralph Waldo Emerson


Tu Często Jest zbyt Cytaty: Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów. -Jerzy Drobnik


Tu Często Jest zbyt Cytaty: Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie. -Jacek Kuroń


Tu Często Jest zbyt Cytaty: Zbyt często związujemy się z kobietami parą jedwabnych pończoch. -John Steinbeck


zbyt-często-związujemy-ę-z-kobietami-ą-jedwabnych-pończoch
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Miłość zbyt często staje się ucieczką od wszystkiego, co rzeczywiste. -William Wharton


miłość-zbyt-często-staje-ę-ucieczką-od-wszystkiego-co-rzeczywiste
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie. -Maria Grossek - Korycka


na-samobójstwo-jedynym-lekarstwem-jest-dobroć-ciężaru-życia-zbyt-często-nie-może-udźwignąć-serce-człowieka-które-ę-czuje-tak-strasznie
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Zbyt często uda­jemy obojętność by nie ujaw­nić, że na kimś nam zależy. -stokrotka123


zbyt-często-uda­jemy-obojętność-by nie ujaw­ć-że na kimś-nam-zależy
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Miłości nie po­win­niśmy zbyt często ubierać w słowa, wszakże to ona sa­ma wo­li się rozbierać... -Niusza


miłoś-nie po­win­śmy-zbyt-często-ubierać-w słowa-wszakże-to ona-­-wo­li ę-rozbierać
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Między umiejętnością a działaniem leży całe morze, a na jego dnie zbyt często rozbita siła woli. -Marie Von Ebner - Eschenbach


między-umiejętnośą-a-działaniem-ży-całe-morze-a-na-jego-dnie-zbyt-często-rozbita-ła-woli
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Mówię to co myślę, więc chy­ba nie myślę zbyt często. -Chemicals


mówię-to co myślę-więc-chy­ba-nie myślę-zbyt-często
Tu Często Jest zbyt Cytaty:


nie-przej­muj ę-tym-co ludzie-o to­bie-myślą-nie ro­bią-te­go-zbyt-często 
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie. -Adolf Dygasiński


gdzie-jest-zbyt-dobrze-tam-nie-może-być-zbyt-bezpiecznie
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Nas­taw się, że życie da ci w dupę, tyl­ko nie nad­sta­wiaj się zbyt często. -Forrest Gump


nas­taw-ę-że życie-da  w dupę-tyl­ko-nie nad­sta­wiaj ę-zbyt-często
Tu Często Jest zbyt Cytaty: Gdzie jest zbyt dob­rze, tam nie może być zbyt bezpiecznie. -Adolf Dygasiński


gdzie-jest zbyt-dob­rze-tam-nie może-być-zbyt-bezpiecznie