Tu Często Cytaty

Tu Często Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo


bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Tu Często Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja


Tu Często Cytaty: Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno


kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Tu Często Cytaty: Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie


Tu Często Cytaty:


na­tural­na-słodycz-by­wa-często-goryczą
Tu Często Cytaty: Często język wyprzedza myśli. -Sokrates


często-język-wyprzedza-myśli
Tu Często Cytaty: Często - więcej niż zawsze. -Wiesław Saniewski


Tu Często Cytaty: Często im bliżej tym dalej. -Teresa Nietyksza


Tu Często Cytaty: Ro­pa często wypływa z ran ekologii. -Kapitan


ro­pa-często-wypływa-z ran-ekologii
Tu Często Cytaty: Piękności często towarzyszy ciemnota. -Baltazar Gracian Y Morales


Tu Często Cytaty: Mistrzostwo często uchodzi za egoizm. -Johann Wolfgang Goethe


Tu Często Cytaty: Piękności często to­warzyszy ciemnota. -Baltasar Gracian y Morales


Tu Często Cytaty: Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu. -Owidiusz


ra­dość-często-by­wa-początkiem-nasze­go-bólu
Tu Często Cytaty: Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim


często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
Tu Często Cytaty: Często smak życia odbiera apetyt. -Aldous Huxley


często-smak-życia-odbiera-apetyt
Tu Często Cytaty: Pra­ca jest często oj­cem przyjemności. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Tu Często Cytaty: Często prawda jest po lewej stronie. -Anonim


często-prawda-jest-po-lewej-stronie
Tu Często Cytaty: Często porządny kop da­je niezły rozpęd. -Ryder


często-porządny-kop-da­-niezły-rozpęd