Tu ko­biet Cytaty

Tu ko­biet Cytaty: Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich. -Walter Bagehot


mężczyź-którzy-nie umiz­gują ę-do ko­biet-łat­wo-stają ę-ofiara­mi-ko­biet-które-miz­drzą ę-do nich
Tu ko­biet Cytaty: Co­raz więcej ko­biet marzy o równoupragnieniu. -Jacek Wejroch


co­raz-więcej-ko­biet-marzy-o równoupragnieniu
Tu ko­biet Cytaty: Pra­wa ko­biet to obo­wiązki mężczyzn. -Karl Kraus


pra­wa-ko­biet-to obo­wiązki-mężczyzn
Tu ko­biet Cytaty: Nie ma brzyd­kich ko­biet, są tyl­ko leniwe. -Helena Rubinstein


nie- brzyd­kich-ko­biet-są tyl­ko-leniwe
Tu ko­biet Cytaty: Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki. -Pablo Ruiz Picasso


is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
Tu ko­biet Cytaty: Ko­biet nie można zro­zumieć – trze­ba je kochać. -Aurore Dudevant (George Sand)


Tu ko­biet Cytaty: Nie ma ko­biet brzyd­kich, są tyl­ko ko­biety zaniedbane. -Coco Chanel


nie- ko­biet-brzyd­kich-są tyl­ko-ko­biety-zaniedbane
Tu ko­biet Cytaty: Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec


nie- ko­biet-niez­ro­zumiałych-są tyl­ko-mężczyź-niedomyślni
Tu ko­biet Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski


dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Tu ko­biet Cytaty: Dy­lemat wielu ko­biet: być różą czy kolcem?  -Autor nieznany


dy­lemat-wielu-ko­biet-być-różą-czy-kolcem 
Tu ko­biet Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych. -Jacques Deval


mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych
Tu ko­biet Cytaty: Miał ''szczęście'' do ko­biet i dla­tego zos­tał kawalerem. -Niusza


miał-''szczęście''-do ko­biet-i dla­tego-zos­ł-kawalerem
Tu ko­biet Cytaty: Przew­rotność ko­biet to nam da­je z siebie dob­re­go, że leczy zazdrość. -Jean de La Bruyére


przew­rotność-ko­biet-to nam-da­-z siebie-dob­re­go-że leczy-zazdrość
Tu ko­biet Cytaty: Często kształce­nie ko­biet jest szcze­pieniem gruszek na wierzbie. -Aleksander Świętochowski


często-kształ­nie-ko­biet-jest szcze­pieniem-gruszek-na wierzbie
Tu ko­biet Cytaty: Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami. -Janusz Roś


nicze­go- a zwłaszcza-ko­biet- nie zdo­bywa ę-z założony­mi-rękami
Tu ko­biet Cytaty: Sprze­daż ko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przed ołtarzem. -Henryk Ferdynand Kaden


sprze­daż-ko­biet-jest doz­wo­lona-tyl­ko-przed-ołtarzem
Tu ko­biet Cytaty: - De­wiza próżne­go fa­ceta: Wi­no, ko­biety i seks - Cieka­we. A u ko­biet to się na­zywa feminizm... -Lira99


 de­wiza-próżne­go-fa­ceta-wi­no-ko­biety-i seks-cieka­we-a u ko­biet-to ę-na­zywa-feminizm
Tu ko­biet Cytaty: Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier


praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość