Twórcze Moce Wszechświata Cytaty

Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Człowiek, który polega na sobie, myśli pozytywnie, jest optymistą i podejmuje pracę z wiarą w sukces, działa jak magnes. Przyciąga ku sobie twórcze moce wszechświata. -Norman V. Peale


człowiek-który-polega-na-sobie-myśli-pozytywnie-jest-optymistą-i-podejmuje-pracę-z-wiarą-w-sukces-działa-jak-magnes-przyciąga-ku-sobie
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: cześć to ja ele­ment wszechświata żegnam każde­go dnia po jed­nej cząstce własnej roz­pa­dam się dlaczego tracę to sku­tecznie zabija cześć to ja po­woli gasnący ele­ment wszechświata  -dooorotis


cześć-to-ja-ele­ment-wszechświata-żegnam-każde­go-dnia-po-jed­nej-cząstce-własnej-roz­pa­dam-ę-dlaczego-tracę-to-sku­tecznie-zabija
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Pamiętaj, że wszystko, co twórcze i nowatorskie, będzie naśladowane. -H. Jackson Brown


pamiętaj-że-wszystko-co-twórcze-i-nowatorskie-będzie-naśladowane
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone. -Julian Tuwim


daj-mi-wytrwanie-i-ł-wiele-boże-w-życiu-co-będzie-twórcze-i-szalone
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Mamy mapę wszechświata dla mikrobów, mamy mapę mikroba dla wszechświata. -Miroslav Holub


mamy-mapę-wszechświata-dla-mikrobów-mamy-mapę-mikroba-dla-wszechświata
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje poszanowanie twórczości. -Jeremy Bentham


umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-poszanowanie-twórczoś
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje prawdziwe poszanowanie twórczości. -Hans Selye


umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-prawdziwe-poszanowanie-twórczoś
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Kobieta jest arcydziełem wszechświata. -Gotthold Ephraim Lessing


Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Jes­teś duszą Wszechświata i duszy Wszechświatem!  -Julian Tuwim


jes­teś-duszą-wszechświata-i duszy-wszechświatem 
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Miłość to ostateczny cel historii powszechnej,


miłość-to-ostateczny-cel-historii-powszechnej-amen-wszechświata
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Wiadomość od Boga: Restart wszechświata za 5 sec. Proszę się wylogować. -Anonim


wiadomość-od-boga-restart-wszechświata-za-5-sec-proszę-ę-wylogować
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Szcze­ry gniew jest jedną z naj­większych twórczych potęg wszechświata. -Terry Pratchett


szcze­ry-gniew-jest jedną-z naj­większych-twórczych-potęg-wszechświata
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Jeśli zastanowię się nad sobą w odniesieniu do wszechświata, to kim ja jestem...? -Ludwig van Beethoven


jeśli-zastanowię-ę-nad-sobą-w-odniesieniu-do-wszechświata-to-kim-ja-jestem
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Z pun­ktu widze­nia Wszechświata człowiek jest ty­le sa­mo wart co pchła. -Walenty


z pun­ktu-widze­nia-wszechświata-człowiek-jest ty­-­mo-wart-co pchła
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Miłość jest najwyższą siłą wszechświata; to ona wprawia w ruch gwiazdy. -Dante Alighieri


miłość-jest-najwyższą-łą-wszechświata-to-ona-wprawia-w-ruch-gwiazdy
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Dotyk- roz­mo­wa dwóch ciał. Ja i ty... Ty i ja... Pocałunki- od­dech Wszechświata. JEDNOŚĆ (Kwiat tuliPana)  -Uśmiechnięta Anielica


dotyk-roz­mo­wa-dwóch-ciał-ja-i ty-ty-i ja-pocałunki-od­dech-wszechświata-jednoŚĆ-kwiat-tulipana 
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Ostateczne dzieje wszechświata zdają się historią porażki Bytu w starciu z Nicożcią. -Kolakowski


ostateczne-dzieje-wszechświata-zdają-ę-historią-porażki-bytu-w-starciu-z-nicożą
Twórcze Moce Wszechświata Cytaty: Jes­tem tyl­ko ka­wałkiem mnie. I jakąś gor­szą cząstką całego wszechświata. -Riot


jes­tem-tyl­ko-ka­wałkiem-mnie-i jakąś-gor­szą-cząstką-całego-wszechświata