Two­je Dłonie Cytaty

Two­je Dłonie Cytaty: zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało  -hchknight


Two­je Dłonie Cytaty: Jak kos­tka lodu Rozpływasz się w moich dłoniach Pod wpływem ciepła Prze­ciekasz przez palce Już nie będąc w swej postaci W której tra­fiłaś w mo­je dłonie Krop­la po krop­li cię mniej Próbu­je cię zatrzymać Za­cis­kam palce Top­niejesz mi w oczach Co­raz Ciebie mniej Masz pra­wo zmienić stan skupienia Ale mo­je dłonie są nieszczelne Wy­mykasz się i spadasz Krop­la po krop­li w dół Tracę Cię wol­no z oczu  -szpiek


Two­je Dłonie Cytaty: Piasek wzięty w dłonie przecieka przez palce jak czas. -Francoise Sagan


piasek-wzięty-w-dłonie-przecieka-przez-palce-jak-czas
Two­je Dłonie Cytaty: Sple­cione dłonie, Us­ta szu­kające ust -  Życie u celu. -fyrfle


sple­cione-dłonie-us­-szu­kają-ust- -Życie-u celu
Two­je Dłonie Cytaty: Na niebie bal gwiazd Chłod­ne dłonie, policzki Ra­dość rozgrzewa K.A.Sz. 03.04.2016r. -Cris


na-niebie-bal-gwiazd-chłod­ne-dłonie-policzki-ra­dość-rozgrzewa-kasz-03042016r
Two­je Dłonie Cytaty: W płoche dłonie łapię zni­kome życie. Gwiaz­dka z nieba.   -Papużka


w płoche-dłonie-łapię-zni­kome-życie-gwiaz­dka-z nieba- 
Two­je Dłonie Cytaty: Bal­sam dla ciała Wy­suszo­ne me dłonie Wie­czor­na kąpiel  -CЯuelCOMA


bal­sam-dla-ciała-wy­suszo­ne-me dłonie-wie­czor­na-kąpiel 
Two­je Dłonie Cytaty: I słów nie było I niepojęta tkli­wość złączyła nam dłonie... -Władysław Broniewski


i słów-nie było-i-niepoję-tkli­wość-złączyła-nam-dłonie
Two­je Dłonie Cytaty: Gar­steczka Wspomnień Ulot­nych Niczym Woda Wil­gotne Dłonie   -WolfSoul


gar­steczka-wspomnień-ulot­nych-niczym-woda-wil­gotne-dłonie- 
Two­je Dłonie Cytaty: Gdy jes­teś w pionie nie myślisz o po­ziomie, który złoży ci sam dłonie. -Papużka


gdy-jes­teś-w pionie-nie myślisz-o po­ziomie-który-złoży- sam-dłonie
Two­je Dłonie Cytaty: i zmarznięte dłonie od śniegu mózg os­try jak sop­le na rynnach naj­pierw będzie ka­pać a później stopnieje  -dooorotis


i zmarznięte-dłonie-od śniegu-mózg-os­try-jak sop­-na rynnach-naj­pierw-będzie-ka­pać-a-później-stopnieje 
Two­je Dłonie Cytaty: Wiatr wie­rzby dłonie unosi Zapłaczesz nad moim sercem Lód pęka na szy­bie jeziora  -littlemess


wiatr-wie­rzby-dłonie-unosi-zapłaczesz-nad-moim-sercem-lód-pęka-na szy­bie-jeziora 
Two­je Dłonie Cytaty: ce­na spokoju cier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczach współczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu  -bez.odwagi


­na-spokoju-cier­pią-tyl­ko-jednostki-zmar­szczo­ne-dłonie-ciepło-w oczach-współczują-zamożniejszym-wbrew-doświadczeniu 
Two­je Dłonie Cytaty: A jed­nak jest Ktoś, kto ten upa­dek z nies­kończoną łagod­nością chwy­ta w swo­je dłonie. -Rainer Maria Rilke


a jed­nak-jest ktoś-kto-ten-upa­dek-z nies­kończoną-łagod­nośą-chwy­-w swo­-dłonie
Two­je Dłonie Cytaty: Otwórzcie oczy, otwórzcie us­ta, zam­knij­cie dłonie, utwórzcie pięść. -Serj Tankian


otwórzcie-oczy-otwórzcie-us­-zam­knij­cie-dłonie-utwórzcie-pięść
Two­je Dłonie Cytaty: Mam 2 dłonie, 10 palców. To i tak za mało, by do­tykać się tak jak Ty to robisz.. -Riot


mam-2 dłonie-10 palców-to i tak-za ło-by do­tykać ę-tak-jak ty to robisz
Two­je Dłonie Cytaty: krzyk pus­tej ręki tęskno­ta za do­tykiem zos­ta­je pa­mięć pa­mięci dziec­ko dłonie znają swe miej­sca wiele beztroski  -bez.odwagi


krzyk-pus­tej-ręki-tęskno­-za do­tykiem-zos­­-pa­mięć-pa­mię-dziec­ko-dłonie-znają-swe-miej­sca-wiele-beztroski 
Two­je Dłonie Cytaty: cu­dow­ny za­pach be­gonii otu­lił mo­je dłonie owo­ce, kiście winogron małymi kro­kami idę śla­dem waszych ust  -Emilia Szumiło


cu­dow­ny-za­pach-be­gonii-otu­lił-mo­-dłonie-owo­-kiście-winogron-łymi-kro­kami-idę-ś­dem-waszych-ust