Twoja Własna Cytaty

Twoja Własna Cytaty: Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie. -Abraham Lincoln


pamiętaj-iż-twoja-własna-determinacja-by-osiągnąć-sukces-liczy-ę-bardziej-ż-cokolwiek-innego-na-świecie
Twoja Własna Cytaty: Myśl, że twoja własna egzystencja, twoje zdrowie i zdolności otrzymałeś w prezencie, przywiedzie cię do tego, że i ty kiedyś bez odpłaty coś dla innych uczynisz. -Phil Bosmans


myśl-że-twoja-własna-egzystencja-twoje-zdrowie-i-zdolnoś-otrzymałeś-w-prezencie-przywiedzie-ę-do-tego-że-i-ty-kiedyś-bez-odpłaty-coś-dla
Twoja Własna Cytaty: Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość. -Konfucjusz


opowiedz-mi-twoją-przeszłość-a-ja-powiem-jaka-będzie-twoja-przyszłość
Twoja Własna Cytaty: Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz. -Platon


niech-przyszła-żona-twoja-skromność-do-gospodarstwa-domowego-skłonność-o-wielki-świat-niedbałość-niech-twoją-będzie-nie-tylko-kochanką
Twoja Własna Cytaty: To, co jest twoją słabością dziś, jest twoją siłą jutro. -paulinaw


to-co jest twoją-słabośą-dziś-jest twoją-łą-jutro
Twoja Własna Cytaty: Czy można się wyr­wać przez­nacze­niu? Trze­ba by na to prze­ciw­sta­wić mu własną kon­sekwen­cję, us­ta­lić własną prawdę i odep­rzeć każde na­tar­cie prawd cudzych i rutynowanych. -Stanisław Dygat


Twoja Własna Cytaty: Żaden człowiek nie jest sa­mois­tną wyspą; każdy sta­nowi ułamek kon­ty­nen­tu, część lądu. Jeżeli morze zmy­je choćby grudę ziemi, Euro­pa będzie pom­niej­szo­na tak sa­mo, jak gdy­by pochłonęło przylądek, włość twoich przy­jaciół czy twoją własną. Śmierć każde­go człowieka um­niej­sza mnie, al­bo­wiem jes­tem zes­po­lony z ludzkością. Prze­to nig­dy nie py­taj, ko­mu bi­je dzwon; bi­je on tobie. -John Donne


Twoja Własna Cytaty: Nie szarpać się, nie buntować, nie sprzeciwiać losowi - jest postawą słuszną i racjonalną. Krótkie kategoryczne Bóg tak chce


Twoja Własna Cytaty: Grze­gorzo­wi, 22.05.2010r. Wyk­reślo­ne wer­sy które nie zdążyły eko­logicznie przy żub­rze w toale­cie później Two­je mo­je poślad­ki lep­kiego Cię uk­ry­wam po­między uda­mi na­sycam się Tobą pochłaniam niebies­kie paz­nokcie za­pisały Twoją szyję gdy przez chwilę w us­tach byłeś mój .... te­raz żyję Twoją nieobecnością  -czarnewstążkiwewłosach


Twoja Własna Cytaty: Każdy ma własną de­finicję szczęścia. Mo­ja to Ty. -opuszczona


każdy- własną-de­finicję-szczęścia-mo­ja to ty
Twoja Własna Cytaty: Miłość własna to przeciwieństwo miłości. -Antoine De Saint - Exupery


Twoja Własna Cytaty: Cytat to ryzyko na własną odpowiedzialność. -Władysław Grzeszczyk


Twoja Własna Cytaty: Codzien­nie poz­na­je twoją tajemnice... -AnDree


codzien­nie-poz­na­-twoją-tajemnice
Twoja Własna Cytaty: Nie um­rzyj­my przed własną śmiercią. -Aga250909


nie-um­rzyj­my-przed-własną-śmiercią
Twoja Własna Cytaty: Miłość własna jest najniebezpieczniejszym doradcą. -Karl Kraus


miłość-własna-jest-najniebezpieczniejszym-doradcą
Twoja Własna Cytaty: Każdego pociąga jego własna przyjemność. -Wergiliusz


każdego-pociąga-jego-własna-przyjemność
Twoja Własna Cytaty: Miłość własna jest największym z pochlebców. -Francois de la Rochefoucauld


Twoja Własna Cytaty: Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją. -Iason Evangelu