Twoja Cytaty

Twoja Cytaty: Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość. -Konfucjusz


opowiedz-mi-twoją-przeszłość-a-ja-powiem-jaka-będzie-twoja-przyszłość
Twoja Cytaty: Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz. -Platon


niech-przyszła-żona-twoja-skromność-do-gospodarstwa-domowego-skłonność-o-wielki-świat-niedbałość-niech-twoją-będzie-nie-tylko-kochanką
Twoja Cytaty: To, co jest twoją słabością dziś, jest twoją siłą jutro. -paulinaw


to-co jest twoją-słabośą-dziś-jest twoją-łą-jutro
Twoja Cytaty: Nie szarpać się, nie buntować, nie sprzeciwiać losowi - jest postawą słuszną i racjonalną. Krótkie kategoryczne Bóg tak chce


Twoja Cytaty: Grze­gorzo­wi, 22.05.2010r. Wyk­reślo­ne wer­sy które nie zdążyły eko­logicznie przy żub­rze w toale­cie później Two­je mo­je poślad­ki lep­kiego Cię uk­ry­wam po­między uda­mi na­sycam się Tobą pochłaniam niebies­kie paz­nokcie za­pisały Twoją szyję gdy przez chwilę w us­tach byłeś mój .... te­raz żyję Twoją nieobecnością  -czarnewstążkiwewłosach


Twoja Cytaty: Codzien­nie poz­na­je twoją tajemnice... -AnDree


codzien­nie-poz­na­-twoją-tajemnice
Twoja Cytaty: Życie jest w kolorze, który ma twoja wyobraźnia. -Marek Aureliusz


Życie-jest-w-kolorze-który-twoja-wyobraźnia
Twoja Cytaty: Zaczarowana, Twoją ma­giczną duszą. Do­tykam nieba. -cytlopka


zaczarowana-twoją-­giczną-duszą-do­tykam-nieba
Twoja Cytaty: Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza! -Adam Mickiewicz


człowieku-gdybyś-wiedział-jaka-twoja-władza
Twoja Cytaty: Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją. -Iason Evangelu


Twoja Cytaty: Każda praw­da ma dwie stro­ny: moją i twoją. -Jason Evangelu


każda-praw­da- dwie-stro­ny-moją-i twoją
Twoja Cytaty: Śle­pe uli­ce słyszą, Twoją bez­radność ... -Cykam


Ś­pe-uli­-słyszą-twoją-bez­radność
Twoja Cytaty: Twoja ludzka wolność zobowiązuje cię do czynienia dobra. -Anonim


twoja-ludzka-wolność-zobowiązuje-ę-do-czynienia-dobra
Twoja Cytaty: Życie to roz­mo­wa ciebie z twoją duszą. Reszta to bajka. -Papillondenuit


Życie-to roz­mo­wa-ciebie-z twoją-duszą-reszta to bajka
Twoja Cytaty: - Dziwka -Ha... byłam na­zywa­na gorzej -Jak? - Twoją dziewczyną  -Nieżywy


 dziwka-ha-byłam na­zywa­na-gorzej-jak-twoją-dziewczyną 
Twoja Cytaty: Wszys­tko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz. -Tadeusz Różewicz


wszys­tko-umiera-pod-twoją-ręką-bo nie wierzysz
Twoja Cytaty: To, co ludzie mówią o tobie za plecami, ustala twoją pozycję w społeczności. -Edgar Howe


to-co-ludzie-mówią-o-tobie-za-plecami-ustala-twoją-pozycję-w-społecznoś
Twoja Cytaty: na co mi te okna? stoję aby patrzę na pa­mięć znam już Twoją nieobecność  -boundlessness


na co mi te okna-stoję-aby-patrzę-na-pa­mięć-znam-już-twoją-nieobecność