Tworzy Się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tworzy Się Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański
bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Tworzy Się Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska
Tworzy Się Cytaty: Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard
człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Tworzy Się Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Tworzy Się Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja
Tworzy Się Cytaty: Wy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą. -Lucy Maud Montgomery
Tworzy Się Cytaty: Rzeczy wielkie tworzy się mimo woli. -Stefan Napierski
Tworzy Się Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio
z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Tworzy Się Cytaty: Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. -Erich Fromm
człowiek-tylko-wówczas-jest-szczęśliwy-kiedy-interesuje-ę-tym-co-tworzy
Tworzy Się Cytaty: Namiętność nie tworzy wierszy, im mniej czuje się jakąś rzecz, tym zdatniejszym się jest do wyrażenia jej rzeczywistego stanu. -Gustaw Flaubert
namiętność-nie-tworzy-wierszy-im-mniej-czuje-ę-jakąś-rzecz-tym-zdatniejszym-ę-jest-do-wyrażenia-jej-rzeczywistego-stanu
Tworzy Się Cytaty: Człowiek jest poddany temu, co tworzy się
człowiek-jest-poddany-temu-co-tworzy-ę-między-i-nie-dla-niego-innej-boskoś-jak-tylko-która-z-ludzi-ę-rodzi
Tworzy Się Cytaty: Gdy zakochani całują się w policzki, to znaczy że błądzą po omacku, szukając swych ust. Pocałunek tworzy kochanków. -Emil Zola
gdy-zakochani-całują-ę-w-policzki-to-znaczy-że-błądzą-po-omacku-szukając-swych-ust-pocałunek-tworzy-kochanków
Tworzy Się Cytaty: Czar chwi­li tworzy się nie ma­giczny­mi sztuczka­mi, lecz uczuciami. Z cyk­lu po­wieści
czar-chwi­li-tworzy ę-nie ­giczny­mi-sztuczka­mi-lecz-uczuciami-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia 
Tworzy Się Cytaty: Epoki tworzy archeologia. -Stanisław Jerzy Lec
Tworzy Się Cytaty: Idola tworzy plotka. -Irena Dziedzic
Tworzy Się Cytaty: Talent pracuje, geniusz tworzy. -Robert Schuman
Tworzy Się Cytaty: Dialog kul­tu­rowy tworzy poprzeczki. -Walenty
dialog-kul­­rowy-tworzy-poprzeczki
Tworzy Się Cytaty: Sztuka zawsze, nieustannie zajmuje się dwiema sprawami: wiecznie rozmyśla o śmierci i dzięki temu wiecznie tworzy życie. -Borys Pasternak
sztuka-zawsze-nieustannie-zajmuje-ę-dwiema-sprawami-wiecznie-rozmyś-o-śmierci-i-dzięki-temu-wiecznie-tworzy-życie
Tworzy Się Cytaty: Bóg tworzy życie - in­te­ligen­cja je chroni. -Krio
bóg-tworzy-życie- in­te­ligen­cja- chroni
Tworzy Się Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19
niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
Tworzy Się Cytaty: Przeciwności kształtują ludzi, powodzenie tworzy potwory. -Victor Hugo
przeciwnoś-kształtują-ludzi-powodzenie-tworzy-potwory
Tworzy Się Cytaty: Dwóch półgłówków nie tworzy jednej głowy. -Krystyna Sylwestrzak
dwóch-półgłówków-nie-tworzy-jednej-głowy
Tworzy Się Cytaty: Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów. -Margaret Lee Runbeck
cza­sem-mil­cze­nie-tworzy-praw­dziwą-roz­mowę-między-przy­jaciółmi-bo nie zawsze-liczą ę-słowa-lecz-to-co chce ę-po­wie­dzieć
Tworzy Się Cytaty: To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie. -Michał Anioł
to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
Tworzy Się Cytaty: Ktoś, kto pali za sobą mosty, tworzy piękne widowisko. -Dylan Thomas
ktoś-kto-pali-za-sobą-mosty-tworzy-piękne-widowisko
Tworzy Się Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski
szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Tworzy Się Cytaty: Kiedy religia rodzi się i tworzy w jakimś państwie, idzie zwyczajnie z duchem rządu, pod którym powstaje: ci bowiem, co ją przyjmują, i ci, co ją rozszerzają, nie znają prawie innych pojęć o rządzie, niż pojęcia państwa, w którym się zrodzili. -Montesquieu
Tworzy Się Cytaty: Dzisiaj też jest nuda, nie socjalistyczna, ale pieniądza. Pieniądz tworzy modny rytuał, inny rodzaj szarości intelektualnej. A przecież poza kasą coś się jednak liczy. -Wojciech Młynarski
dzisiaj-też-jest-nuda-nie-socjalistyczna-ale-pieniądza-pieniądz-tworzy-modny-rytuał-inny-rodzaj-szaroś-intelektualnej-a-przecież-poza-kasą
Tworzy Się Cytaty: Większość og­ra­niczeń tworzy­my so­bie sa­mi. Człowiek bu­duje także własną wolność. -Robin Hobb (Margaret Astrid Lindholm Ogden)
większość-og­ra­niczeń-tworzy­my-so­bie-­mi-człowiek bu­duje-także-własną-wolność
Tworzy Się Cytaty: Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory. -Victor Marie Hugo
prze­ciw­noś-kształtują-ludzi-po­wodze­nie-tworzy-potwory
Tworzy Się Cytaty: Połącze­ni żarem niez­wykłej czułości, Tworzy­my wiel­ki pożar miłości... -CЯuelCOMA
połącze­-żarem-niez­wykłej-czułoś-tworzy­my-wiel­ki-pożar-miłoś
Tworzy Się Cytaty: Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki. -Henryk Ibsen
Tworzy Się Cytaty: Największy geniusz twórczy tworzy zawsze i coś bardzo lichego, a mianowicie - naśladowców. -Henryk Sienkiewicz
największy-geniusz-twórczy-tworzy-zawsze-i-coś-bardzo-lichego-a-mianowicie-naśladowców
Tworzy Się Cytaty: At­mosferę w rodzi­nie wciąż jeszcze tworzy mat­ka. To ona jest w do­mu menedżerem. -Margaret Thatcher
at­mosferę-w rodzi­nie-wciąż-jeszcze-tworzy-mat­ka-to ona-jest w do­mu-menedżerem
Tworzy Się Cytaty: Człowiek musi być szalony. Nie potrafi stworzyć robaka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel de Montaigne
człowiek-musi-być-szalony-nie-potrafi-stworzyć-robaka-a-tworzy-dziesiątki-bogów