Tworzy­my Cytaty

Tworzy­my Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański


bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Tworzy­my Cytaty: Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard


człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Tworzy­my Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston


człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Tworzy­my Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska


Tworzy­my Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja


Tworzy­my Cytaty: Idola tworzy plotka. -Irena Dziedzic


Tworzy­my Cytaty: Epoki tworzy archeologia. -Stanisław Jerzy Lec


Tworzy­my Cytaty: Talent pracuje, geniusz tworzy. -Robert Schuman


Tworzy­my Cytaty: Dialog kul­tu­rowy tworzy poprzeczki. -Walenty


dialog-kul­­rowy-tworzy-poprzeczki
Tworzy­my Cytaty: Dwóch półgłówków nie tworzy jednej głowy. -Krystyna Sylwestrzak


dwóch-półgłówków-nie-tworzy-jednej-głowy
Tworzy­my Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19


niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
Tworzy­my Cytaty: Bóg tworzy życie - in­te­ligen­cja je chroni. -Krio


bóg-tworzy-życie- in­te­ligen­cja- chroni
Tworzy­my Cytaty: Rzeczy wielkie tworzy się mimo woli. -Stefan Napierski


Tworzy­my Cytaty: Wy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą. -Lucy Maud Montgomery


Tworzy­my Cytaty: Przeciwności kształtują ludzi, powodzenie tworzy potwory. -Victor Hugo


przeciwnoś-kształtują-ludzi-powodzenie-tworzy-potwory
Tworzy­my Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski


szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Tworzy­my Cytaty: Ktoś, kto pali za sobą mosty, tworzy piękne widowisko. -Dylan Thomas


ktoś-kto-pali-za-sobą-mosty-tworzy-piękne-widowisko
Tworzy­my Cytaty: Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory. -Victor Marie Hugo


prze­ciw­noś-kształtują-ludzi-po­wodze­nie-tworzy-potwory